arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Z mladimi na otvoritvi nove knjižnice v Domžalah (Domžale, 07.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Predsednik republike z ministrom za javno upravo o asfaltni bazi v Planinski vasi

Ljubljana, 07/27/2006  |  sporočilo za javnost


Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je danes na njegovo prošnjo sprejel ministra za javno upravo dr. Gregorja Viranta. Ministru je pojasnil, da se je odzval na težave, s katerimi se že več let srečuje skupina krajanov in okoljevarstvenikov glede izdaje potrebnih dovoljenj za legalizacijo delovanje asfaltne baze v Planinski vasi, ki se nahaja tudi v urbanem in zaščitenem območju Kozjanskega parka.

Pri tem je opozoril, da je bil sporni objekt zgrajen leta 1998 kot črna gradnja. Takrat so krajani sicer začasno dosegli ustavitev proizvodnje. Ustavno sodišče je nato razveljavilo občinski odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje baze, urbanistična inšpekcija pa je objektu vzela elektriko in izdala odločbo o rušenju. Baza je eno leto mirovala, ker je inšpekcija prepovedala njeno obratovanje, izdana pa je bila tudi odločba za rušenje, vendar pa baze niso nikdar rušili. Ustavno sodišče je namero občine doslej dvakrat zaustavilo in spremembe prostorskih aktov kot nezakonite razveljavilo. Vendar je bilo že pred drugo razveljavitvijo izdano gradbeno dovoljenje, ki je še vedno predmet postopka na pristojnem sodišču. Ena od ključnih točk zadeve je izdaja dovoljenja za poskusno obratovanje baze s strani UE Šentjur pri Celju 28.7.2005, ki poteče konec tega meseca, čeprav gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno. Upravno sodišče je dovoljenje razveljavilo, vendar zadeva, po pritožbi investitorja, že eno leto čaka na vrsto na Vrhovnem sodišču RS. S problemom pa se je resno ukvarjal tudi varuh človekovih pravic, ki je predsednika republike ob predaji zadnjega poročila na to tudi posebej opozoril.

Predsednik republike dr. Drnovšek je v pogovoru ministra dr. Viranta seznanil tudi z dejstvom, da je bil uradno seznanjen, da se je v postopek izdaje dovoljenja s strani odgovorne osebe UE v Šentjurju neposredno vključil tudi sam minister.

Minister dr. Gregor Virant je predsedniku republike dr. Janezu Drnovšku pojasnil okoliščine svojega posredovanja pri izdaji dovoljenja s strani načelnice UE v Šentjurju. Poudaril je, da se je v zadevo vključil šele v zaključni fazi, in to s povsem formalnega vidika. Načelnica ga je namreč seznanila s problemom na dan, ko se je rok za izdajo akta že stekal. Njegovo navodilo načelnici je bilo le to, da se spoštujejo zakonsko določene roke in potrebne zakonske podlage. Na podlagi predstavljene problematike je skupaj z načelnico ocenil, da bi bilo nezakonito, če upravna enota ne bi izdala dovoljenja za poskusno obratovanje, glede na to, da je investitor razpolagal z dokončnim gradbenim dovoljenjem. Zakonodaja namreč dopušča, da se poseg v prostor izvede, ko je gradbeno dovoljenje dokončno. Investitorja pa je upravna enota opozorila, da z odločitvijo vrhovnega sodišča lahko pride do sodne odprave gradbenega dovoljenja, kar bi povzročilo tudi razveljavitev dovoljenja za poskusno obratovanje.

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je na podlagi pojasnil ocenil, da sta minister in upravna enota v tej zadevi ravnala zakonito in korektno, opozoril pa je na širše razsežnosti zadeve, predvsem na sporne odločitve občinskega sveta, ki je kljub drugačnim odločitvam ministrstev s svojim prostorskim aktom legaliziral sporno asfaltno bazo.

Minister dr. Virant je predsedniku dr. Drnovšku predstavil tudi rezultate vlade in ministrstva za javno upravo na področju odpravljanja birokratskih ovir. Predsednik je izrazil zadovoljstvo, da projekt uspešno poteka in poudaril pomen poenostavljanja postopkov v javni upravi.

Minister dr. Virant je predsedniku dr. Drnovšku tudi zagotovil, da bo z veseljem preučil vsak njegov predlog ali kritiko, ki bi se nanašala na delovno področje ministrstva za javno upravo, in da je vedno pripravljen pojasniti okoliščine vsakega primera, ki bi predsednika zanimal. Minister je tudi zagotovil, da bo še naprej posebej pozoren na zakonito in učinkovito delo državne uprave v zadevi Planinska vas in da se bo v ta namen tudi sestal s predstavniki obeh vpletenih strani in si ogledal objekt.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani