arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Na proslavi 30-letnice Mariborske univerze (Maribor, 20.09.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Zdravica predsednika republike dr. Janeza Drnovška na svečanem kosilu v čast predsedniku Republike Moldove Vladimirju Voroninu

Ljubljana, 06/09/2004  |  govor


Klikni za povečavoSpoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, dragi prijatelji,
v veliko zadovoljstvo mi je, da Vas lahko pozdravim pri nas v Sloveniji, le dober mesec po slovenskem vstopu v Evropsko unijo. Ob tem bi želel še posebej poudariti, da vidim v Vašem prihodu v Ljubljano potrditev odličnih odnosov med državama in odraz visoke stopnje medsebojnega zaupanja.

1. maj je bil zgodovinski dan ne le za deset novih držav članic, temveč za vso Evropo. Evropski mozaik narodov, jezikov in kultur se končno povezuje v skupno celoto, sestavni del katere je tudi Moldova. Želimo si, da bi nam lahko kmalu sledili. Zato bi rad poudaril, da je Slovenija pripravljena nuditi Moldovi vso potrebno podporo in pomoč, da bi bila pot odprta tudi njej. V Sloveniji smo namreč prepričani, da sedanji napori k preseganju starih meja v Evropi nikakor ne smejo pripeljati do novih delitev in da morajo imeti vse države celine pred seboj jasno evropsko perspektivo.

Klikni za povečavoGospod predsednik, dragi prijatelji,
Slovenija bo čez dva tedna praznovala svojo trinajsto obletnico neodvisnosti. Danes, ko se oziramo nazaj, z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo dosegli veliko – Slovenija je demokratična, ekonomsko uspešna in v mednarodni skupnosti uveljavljena država. Zavedamo pa se, da vsega tega, kljub naši odločenosti in pogumu, sami ne bi zmogli. Zato smo hvaležni za pomoč, ki smo je bili deležni v prvih letih svoje državnosti in politične ter ekonomske tranzicije. Obenem si želimo, da bi lahko zdaj našo dobro srečo delili tudi z drugimi. Zato me tembolj veseli, da je bil v okviru Vašega obiska podpisan sporazum o razvojni pomoči med našima državama. Prepričan sem, da bo bistveno pripomogel k nadaljnjemu utrjevanju naših medsebojnih odnosov.

K bolj poglobljenemu odnosu med državama bo tudi prispevalo slovensko predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi naslednje leto. Gre za enega zahtevnejših zunanjepolitičnih projektov Slovenije, na katerega se intenzivno pripravljamo, že sedaj pa sodelujemo v tako imenovani »trojki«. V tem smislu bi rad pozdravil obnovitev pogajanj v petstranskem formatu o pridnjestrskem vprašanju in podprl iskanje politične rešitve skozi transparenten in inkluziven proces. Slovenija prav tako podpira aktivnejše angažiranje Evropske unije in njeno morebitno vključitev v iskanje takšne rešitve. Tudi zato se bo v prihodnjih mesecih sodelovanje med našima državama na političnem področju neizogibno še dodatno okrepilo.

Spoštovani,
ob tej priložnosti bi rad poudaril našo željo, da ugodno ozračje dobrih in prijateljskih odnosov v večji meri izkoristimo za poglobitev našega sodelovanja na ekonomskem področju. Z zadovoljstvom namreč ugotavljam, da Moldova postaja vse bolj pomemben gospodarski sogovornik Slovenije. Takšen razvoj je potrebno ohraniti ter pri tem izkoristiti potenciale, ki obstajajo v tistih panogah, kjer bosta državi sodelovali v obojestransko korist. Veseli me tudi, da ima navkljub svoji skromni ravni naše dosedanje sodelovanje dobre osnove, saj kar nekaj slovenskih strokovnjakov sodeluje pri izvajanju moldovskih gospodarskih reform, medtem ko se podjetniki iz Moldove že šolajo in usposabljajo pri nas. Sicer pa je treba naše odnose okrepiti tudi na drugih področjih. Nasploh menim, da je pospeševanje neposrednih stikov med našimi podjetniki, znanstveniki in umetniki potrebno podpreti ter obravnavati kot prednostno nalogo.

Spoštovani,
preden končam, bi želel spomniti, da Slovenijo in Moldovo povezuje tudi srednjeevropska komponenta, njun stil življenja in naravnanost. Obe sta del srednjeevropskega kulturnega prostora, njuna zgodovinska izkušnja pa se prepleta in dopolnjuje na številnih področjih. Navsezadnje sta se obe vzpostavili kot sodobni državi iz kljubovanja močnejši sili in prepričanja, da si mora vsak narod pisati svojo sodbo sam. Tudi zato morajo biti naši načrti in sodelovanje usmerjeni v prihodnost, v izgradnjo nove Evrope enakopravnih in med seboj tesno povezanih narodov, ki bodo skupno in posamično prispevali k njeni podobi.

S temi besedami mi, dragi gospod predsednik, dame in gospodje, dovolite, da nazdravim prijateljstvu naših držav in narodov, naši skupni prihodnosti in vsem vam, dragi prijatelji.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani