arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
60-letnica Gimnazije Trbovlje (Trbovlje, 21.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Ob mednarodnem dnevu Civilne zaščite

Ljubljana, 03/01/2003  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je ob mednarodnem dnevu civilne zaščite poslal čestitke in priznanje Civilni zaščiti RS. Predsednik dr. Drnovšek je med drugim zapisal, da je mednarodni dan civilne zaščite priložnost ponovno poudariti pomen pripravljenosti na izjemne situacije, ki lahko vsak hip kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje. Takšne situacije, pogosto povsem nepredvidene in nepričakovane, terjajo naglo, učinkovito, strokovno organizirano in človeško požrtvovalno ukrepanje, da so prizadejana škoda in njene posledice čim manjše, ogroženost posameznikov pa čim bolj omejena in pod nadzorom.

Predsednik je tudi napisal, da so poleg naravnih nesreč, ki se v obliki potresov, poplav, vulkanskih izbruhov ali vremenskih ujm lahko pojavljajo tako rekoč prav povsod in skoraj noben kotiček na zemlji pred njimi ni povsem varen, razmeroma pogoste tudi nesreče, ki jih ponevedoma, bodisi iz malomarnosti ali brezbrižnosti povzroča človek. Razsežnosti takih nesreč so po predsednikovem mnenju po učinkih včasih primerljive z delovanjem naravnih sil ali pa celo še večje in hujše, najsi gre za požare, eksplozije, nesreče v prometu ali pa ekološke nesreče s katastrofalnimi posledicami za okolje.

"Vse te nesreče ne poznajo državnih meja in se nanje tudi prav nič ne ozirajo, nekatere pa imajo lahko celo globalne uničujoče posledice. Zato mora pri večjih nesrečah priskočiti na pomoč tudi širša mednarodna skupnost ter pri tem združiti napore in sredstva, da je pomoč pravočasna, strokovna in ustrezna nastalim razmeram. Če torej obeležujemo dan civilne zaščite v mednarodnih okvirih, je to izraz zavesti o soodvisnosti in skupni solidarnosti celotnega planeta, na katerem prebivamo. Ob takšnih izjemnih dogodkih je nujno združiti vse moči, vse znanje in vse izkušnje, k čemu mora vsakdo po svojih najboljših močeh prispevati svoj delež – pa najsi so ljudje in dežele, ki pomoč potrebujejo, od nas še tako oddaljeni," je zapisal dr. Drnovšek.

Predsednik je poudaril dolgo tradicijo civilne zaščite v Sloveniji, saj njeni začetki sodijo že v začetke prostovoljnega gasilstva ter različnih reševalnih služb, od gorske in jamarske, do potapljaške, med spontane zametke civilnodružbene samoorganiziranosti, namenjene dejavnemu izkazovanju solidarnosti in pomoči soljudem, ki se znajdejo v nesreči. "Na takšnih etičnih temeljih je osnovana tudi naša današnja, v mnogočem izpopolnjena in posodobljena struktura organiziranosti in delovanja civilne zaščite, ki zahteva po eni strani vrsto zelo strokovnih znanj in vrhunsko usposobljenost, po drugi strani pa predanost in požrtvovalnost vseh tistih, ki so v te strukture tako ali drugače nepoklicno vključeni, vselej pripravljeni, da se odzovejo, ko je potrebna njihova pomoč."

Predsednik dr. Drnovšek je tudi poudaril, da je za državo in vse njene državljane nadvse pomembno, da je civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami – da jim bodo vsi tisti, ki morda ne bodo neposredno prizadeti, čim hitreje in čim učinkoviteje priskočili na pomoč ter jim pomagali v prvem šoku.

Predsednik je na koncu izrazil priznanje vsem sodržavljankam in sodržavljanom, ki v strukturah civilne zaščite tako ali drugače sodelujejo, ki temu namenjajo svoj čas, znanje, voljo in energijo, in na katere se lahko vsak trenutek vsi zanesemo. "Naše skupno priznanje si vsekakor zaslužijo, tem bolj, ker gre za stalno in povečini trajno delovanje mnogih posameznikov, ki je skoraj neopazno, v usodnih trenutkih pa za mnoge življenjskega pomena."
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani