arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Jahalni center Starošinci (Starošinci, 07.09.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Pojasnilo glede proračuna Urada predsednika Republike Slovenije

Ljubljana, 08/11/2006  |  sporočilo za javnost, pojasnilo in popravek


Ker se v zadnjem tednu v slovenskih medijih pojavljajo prispevki z netočnimi in zavajajočimi navedbami glede proračuna in zlasti porabe proračunskih sredstev v Uradu predsednika republike, javnosti posredujemo naslednje pojasnilo, ki po vsebini tudi smiselno dopolnjuje izjavo za javnost, ki je bila na spletnih straneh Urada predsednika republike objavljena dne 27. julija 2006.

V zvezi s predlogom za pridobitev dodatnih sredstev, ki ga je Urad predsednika republike dne 2. junija 2006 naslovil na Ministrstvo za finance, je potrebno pojasniti, da o predlogu odloča Vlada RS, ne minister za finance, slednji pa, v skladu z določbo 42. člena Zakona o javnih financah, pripravi predlog v obliki gradiva za sejo Vlade. Minister je z dopisom, ki smo ga na Urad prejeli dne 4. julija 2006, dejansko predlagal, naj se znotraj finančnega načrta Urada preveri obstoj notranjih rezerv, s čimer smo soglašali. V Urad predsednika republike do današnjega dne nismo prejeli nikakršnega dokumenta, na podlagi katerega bi bilo mogoče sklepati, da je Ministrstvo za finance na Vlado RS naslovilo predlog, da se vlogi Urada ugodi oziroma zavrne.

Po drugi strani ne moremo spregledati, da vloga, ki jo je pripravil Urad, ni nikakršna posebnost v okviru poslovanja proračunskih porabnikov. Vlada RS je namreč zgolj v obdobju med 15. in 30. julijem 2006 dodatna sredstva odobrila Ministrstvu za javno upravo (dodatnih 860 mio SIT), Ministrstvu za pravosodje (dodatnih 275,0 mio SIT) Ministrstvu za zunanje zadeve (117,4 mio SIT) ter Uradu Vlade RS za informiranje (28,0 mio SIT).

Urad predsednika republike bo po pregledu notranjih rezerv, najverjetneje že v roku enega meseca, na Ministrstvo za finance naslovil novo vlogo. Znesek predloga za povišanje proračunskih sredstev v tem trenutku še ni dokončen, a bo zagotovo bistveno nižji, kot je bil prvoten. Glede na vse okoliščine ter dejstvo, da je Vlada RS v letošnjih prvih sedmih mesecih odobrila dodatna proračunska sredstva že 15-im različnim proračunskim uporabnikom, nekaterim med njimi večkrat, pričakujemo podporo našemu predlogu, tako s strani resornega ministrstva kot tudi Vlade RS.

Glede prikaza stroškov Urada predsednika republike, bi želeli ponovno opozoriti, da sedanjih stroškov ni mogoče primerjati s stroški iz obdobja bivšega predsednika Milana Kučana. V celotnem mandatu bivšega predsednika republike so se predsednikovi mednarodni obisk in protokolarne aktivnosti pokrivale v okviru finančnega načrta Protokola RS, sredstva za vzdrževanje vladne palače pa so se zagotavljala iz finančnega načrta takratnega Generalnega sekretariata Vlade.

Nikakor tudi ne drži podatek, da je "letošnja proračunska postavka za delovanje urada predsednika republike za 5,2 milijona višja kot lani." Nasprotno, Urad predsednika republike je za svoje delovanje v letu 2006 prejel nominalno in realno manj sredstev kot leto pred tem. Ker je predsednik republike povečal obseg svojih aktivnosti, se je na podlagi primerjav stroškov iz leta 2005 in realizacije v prvih petih mesecih leta 2006, v letošnjem juniju izkazalo, da razpoložljiva sredstva v obsegu, kot so zagotovljena v obstoječem finančnem načrtu Urada predsednika republike, ne bodo zadostovala za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti ter za nemoteno poslovanje urada.

Ob tem je potrebno poudariti, da se aktivnosti predsednika republike določajo sproti, glede na aktualne prioritete ter v povezavi s pomembnimi domačimi in mednarodnimi dogodki, tako da jih ni mogoče natančno načrtovati pol leta, eno leto ali celo več let vnaprej. Načrt aktivnosti, ki vključuje tudi število potovanj, tako služi le kot grob okvir za delo, med letom pa se bolj ali manj spreminja. Posledično tudi navedba, da naj bi predsednik do konca leta načrtoval še devet potovanj, ni več točna, ker so bili uporabljeni podatki izpred skoraj treh mesecev.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani