arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Na proslavi 30-letnice Mariborske univerze (Maribor, 20.09.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Aktivna in prepoznana Slovenija v svetu

Ljubljana, 10/03/2003  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je v sklopu Pogovorov o prihodnosti Slovenije k premisleku o slovenski prihodnji zunanji politiki povabil nekatere ugledne slovenske znanstvenike, univerzitetne učitelje, politike, diplomate, druge javne delavce, predstavnike nevladnih organizacij in združenj. Svoje poglede, stališča, predloge in rešitve bodo predstavili javnosti na pogovoru 13. oktobra 2003 v Ljubljani.

Namen prvega pogovora je izmenjava mnenj in pobud o prihodnjih zunanjepolitičnih usmeritvah Slovenije ter o možnostih za oblikovanje takšne politike, ki bo Sloveniji v naslednjih letih in desetletjih zagotavljala dejavno in prepoznavno vlogo v mednarodni skupnosti. V razpravi naj bi odgovorili na tri tematske celote:
  • Kakšen je pričakovan ali možen razvoj mednarodnih političnih in varnostnih razmerij?
  • Kakšne naj bi bile prihodnje prednostne zunanjepolitične usmeritve Republike Slovenije?
  • Kako povezati in čim bolj uporabiti naše zmogljivosti in možnosti za učinkovitejše oblikovanje in vodenje zunanje politike države?
"Naši zunanjepolitični cilji, ki smo si jih zadali na začetku samostojnosti, bodo s skorajšnjim vstopom v Evropsko unijo in Nato v celoti uresničeni. S tem se bodo Sloveniji odprle nove možnosti, hkrati pa bomo morali z novega vidika odgovarjati na vprašanja o tem, kam želimo usmerjati svojo energijo in kaj želimo v prihodnosti doseči", med drugim poudarja predsednik dr. Drnovšek.

Predsednik republike tudi poudarja, da z večanjem soodvisnosti in povezanosti sveta postaja vse neposrednejša tudi naša odgovornost za reševanje širših ekonomskih, varnostnih in kulturnih vprašanj. Po mnenju predsednika republike bo prihodnost Slovenije in njenih prebivalcev odvisna tudi od tega, kako in koliko bo mednarodni skupnosti kot celoti uspevalo reševati ta vprašanja. Nedvomno lahko Slovenija glede na svojo velikost igra v mednarodni skupnosti sorazmerno pomembno vlogo. To pa bo mogoče le, če nam bo uspelo svoje človeške in siceršnje zmogljivosti ustrezno pritegniti in usmerjati. Tudi zato je po predsednikovem mnenju pomembno, da s pomočjo dialoga razkrivamo različne želje, možnosti in načine za oblikovanje naše skupne prihodnosti.

Ali bomo pri tem uspešni in učinkoviti, bo odvisno predvsem od nas samih, od naše volje in naše odločenosti biti dejavni, priznani in prepoznani sooblikovalci lastnih in mednarodnih političnih, varnostnih, vojaških, gospodarskih, kulturnih, socialnih in drugih dogajanj v mednarodni skupnosti.

Za uvodne misli k prvi temi so bili s strani predsednika republike naprošeni dr. Anton Bebler, dr. Bojko Bučar, mag. Milan Brglez, dr. Fedro Černe, dr. Anton Grizold, dr. Ljubica Jelušič, dr. Petra Roter, dr. Dimitrij Rupel, Primož Šporar in dr. Anton Žabkar. Za ljubezniv odziv in uvodne misli se jim zahvaljujemo. Vsi uvodni prispevki so objavljeni tudi na spletni strani: https://www.prihodnost-slovenije.si.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani