arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
S predsednikom Vlade RS Janezom Janšo na pogovorih o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike (Ljubljana, 21.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Predsednik republike za predsednika računskega sodišča v imenovanje predlaga Igorja Šoltesa

Ljubljana, 05/03/2004  |  sporočilo za javnost


Urad predsednika republike je danes v Državni zbor poslal predlog predsednika republike dr. Janeza Drnovška, ki Državnemu zboru predlaga, da za predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije imenuje Igorja Šoltesa, pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

Igorja Šoltesa je na funkcijo predlagalo Pravniško društvo Ljubljana. Diplomiral je na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1991. Na Fakulteti za družbene vede opravlja podiplomski študij, kjer ima opravljene vse izpitne obveznosti in pripravlja doktorsko disertacijo s področja javnih naročil.

Pravniško društvo Ljubljana v prijavi navaja, da je gospod Šoltes v nekajletnem ukvarjanju s področja javnih naročil in s tem povezanim področjem javnih financ prispeval pomemben delež pri uveljavljanju temeljnih načel javnega naročanja v prakso. Zavzemal se je za dosledno spoštovanje načela smotrnosti porabe javnih financ in transparentno poslovanje države v najširšem smislu. V času službovanja v Revizijski komisiji in kasneje Državni revizijski komisiji je, poleg odločanja o pravnem varstvu ponudnikov, sodeloval pri procesu oblikovanja standardov in meril, ki bi omogočili čim bolj dosledno spoštovanje določil zakonodaje javnih naročil ob spoštovanju gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Menijo, da je v strokovni literaturi razbrati zavzemanje kandidata za razumevanje pomena nacionalne porabe javnih financ v javnem sektorju skozi spoštovanje formalnosti in gospodarnosti sredstev.

Aktivno je sodeloval pri pripravljanju predlogov sprememb zakonodaje s področja javnih naročil, pri čemer je zasledoval poleg usmeritve pravil, ki jih zahteva EU, tudi specifičnost Slovenije, kot relativno majhnega trga v okviru pravil, ki določajo nediskriminatornost na področju javnih naročil. Njegov pedagoški prispevek je razviden iz sodelovanja na številnih predavanjih in konferencah tako v Sloveniji kot v tujini, na katerih je predstavljal problematiko javnih naročil v praksi in opozarjal na najpogostejše napake v postopkih, na katere v svojih mnenjih opozarja tudi Računsko sodišče.

Gospod Šoltes je tudi predavatelj v programu izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja. Glede na dosedanjo poklicno pot kandidata Pravniško društvo meni, da je pomembno opozoriti na njegovo dobro poznavanje delovanja državne uprave in tudi širšega javnega sektorja, ter s tem povezano proračunsko poslovanje. Spremljanje delovanja javnega sektorja skozi revizije postopkov je prispevalo k spoznavanju slabosti in prednosti sedanjih pravil, ki urejajo proračunsko poslovanje in porabo javnih sredstev, ki v okviru javnih naročil predstavljajo petino državnega proračuna. Ob tem je kandidat sooblikoval predloge za izboljšanje zakonodaje s tega področja in predloge za bolj učinkovito gospodarjenje javnega sektorja.

Ravno zaradi zavedanja o pomembnosti področja javnih naročil za javne finance je dal pobudo za medinstitucionalno sodelovanje, pri čemer je bil dan poseben poudarek na usklajevanju mnenj in stališč med Računskim sodiščem Republike Slovenije, Državno revizijsko komisijo in Uradom za javna naročila. Usklajevanje mnenj s tega področja je pomenilo pomemben prispevek k odpravljanju kršitev v postopkih oddaje javnih naročil, kar pomeni odpravo napak, ki jih ugotavlja tudi Računsko sodišče.

Pravniško društvo Ljubljana opozarja tudi na mednarodne aktivnosti kandidata, ki je izkušnje slovenskega sistema javnih naročil aktivno prenesel v države JV Evrope, tako je sodeloval pri vzpostavitvi sistema javnih naročil v Srbiji, Hrvaški in Kosovu. Pomemben pa je prispevek tudi med državami EU in pridružitvenimi članicami, saj je aktiven soustvarjalec Evropske javno naročilniške mreže, ki vključuje 28 držav.

Pravniško društvo Ljubljana meni, da je njegova privrženost in zavest o pomembnosti racionalne porabe javnih financ za delovanje države dovolj veliko zagotovilo, da bi gospod Igor Šoltes lahko uspešno prevzel vodenje tako pomembne institucije kot je Računsko sodišče Republike Slovenije.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani