arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Z avstrijskim predsednikom dr. Fischerjem (Zagreb, 15.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Predsednik republike za guvernerja BS predlaga Andreja Ranta

Ljubljana, 02/09/2007  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes Državnemu zboru Republike Slovenije predlagal, da za guvernerja Banke Slovenije imenuje Andreja Ranta.

V dopisu, ki ga je predsednik republike dr. Janez Drnovšek poslal državnemu zboru, so navedeni podatki o kandidatu in obrazložitev predloga:

Guverner Banke Slovenije me je v začetku oktobra 2006 obvestil, da mu 31. marca 2007 poteče šestletni mandat.

Na podlagi obvestila predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Franceta Cukjatija, štev.: 450-03/89-1/35, EPA 1238-IV z dne 02.02.2007, sem se odločil, da Državnemu zboru za guvernerja Banke Slovenije predlagam gospoda Andreja Ranta, univerzitetnega diplomiranega ekonomista.

Kandidat Andrej Rant je v Banki Slovenija zaposlen vse od leta 1991, od leta 1993 dalje kot viceguverner. V več kot 15-ih letih je dodobra spoznal to ustanovo, kot strokovnjak in sodelavec bivšega in sedanjega guvernerja pa je pomembno prispeval tudi k njenemu razvoju. Pri tem je s pridom uporabil tudi znanje, ki si ga je med leti 1973 in 1991 pridobil v Narodni banki Slovenije, kjer je bil najprej direktor analitsko raziskovalnega centra, kasneje pa viceguverner in namestnik guvernerja Narodne banke Slovenija.

Andrej Rant je bil v letih od 1991 do 2001 član pogajalske skupine o vprašanjih nasledstva bivše SFRJ. Ko je Slovenija pričela pogajanja za vstop v Evropsko unijo, je bil od 1998. do 2002. leta član ožje pogajalske skupine za pogajanja o pristopu Slovenije k Evropski uniji. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo je član ekonomsko - finančnega odbora ECOFIN. Kot viceguverner spremlja guvernerja tudi na sejah Sveta Evropske centralne banke, kot njegov namestnik.

Banka Slovenije je v preteklih letih s svojo politiko in odločitvami pomembno prispevala k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije, saj je naša država s 1. januarjem 2007 kot prva in edina nova članica Evropske unije uvedla enotno evropsko valuto. Tudi Andrej Rant je pomembno sodeloval pri uvedbi evra v Sloveniji. Kot sopredsedujoči Koordinacijskega odbora za tehnične priprave za uvedbo evra, je skupaj s sodelavci uspešno opravil vse potrebno za to, da je bila zamenjava valute opravljena brez posebnih težav, za kar so nam mnogi izrekli javno priznanje.

Pred Banko Slovenije so novi izzivi in nove naloge. Republika Slovenija bo svoje izkušnje prenašala tudi na druge države kandidatke za prevzem evra ter tako pomembno prispevala k nadaljnji širitvi evro območja. Banka Slovenije in njen guverner si bosta morala prizadevati za razvoj ter krepitev svojega položaja znotraj Evropske centralne banke, za nadaljnji razvoj finančnega sektorja in njegovo integracijo preko nacionalnih meja. Pomembno vlogo bo guverner moral odigrati tudi na področju vzpostavljanja stabilnosti cen in fiskalne politike, še zlasti v povezavi oz. sodelovanju z vsemi nosilci ekonomskih in javnih politik v državi.

Andrej Rant je zelo dober poznavalec razmer na področju financ in bančništva. Ima dolgoletne izkušnje ter osebnostne lastnosti, potrebne za kakovostno vodenje te pomembne ustanove. Njegovo dosedanje sodelovanje v Ekonomsko finančnem odboru ECOFIN–a ter Evropski centralni banki zagotavlja, da bo kot član Sveta Evropske centralne banke ravnal na ustrezni strokovni ravni in skladno z interesi Republike Slovenije.

Na podlagi navedenega ocenjujem, da je Andrej Rant primeren kandidat za guvernerja Banke Slovenije, zato Državnemu zboru Republike Slovenije predlagam njegovo imenovanje.

Andrej Rant s kandidaturo soglaša.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani