arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Na sejemski prireditvi 'Narava in zdravje' (Ljubljana, 15.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Ob 250 letnici ustanovitve babiške šole v Ljubljani

Ljubljana, 05/30/2003  |  govor


Pozdravno pismo predsednika republike dr. Janeza Drnovška


Babice so tiste gospe, ki jih na tem svetu prve zagledamo, čeprav nanje potem zelo hitro pozabimo. Kot žal na vse stvari v prvih mesecih in letih življenja. Pa vendarle so prav babice tiste, ki s svojo strokovnostjo, človečnostjo in predanostjo,
skupaj z zdravniki poskrbijo, da je porod, čeprav boleč, edinstven dogodek v življenju mater in očetov. Če na babice hitro pozabimo, pa to ne velja za ustanovo, kjer se izučijo svojega poklica.

250 let od ustanovitve babiške šole v Ljubljani in začetkov babiškega šolstva na Slovenskem je pomemben in pomenljiv jubilej – ne le za slovensko zdravstvo in šolstvo, ki jima je bil s tem položen eden od temeljnih kamnov za njun kasnejši napredek in razvoj, ampak tudi za splošni družbeni razvoj tega dela tedanje habsburške monarhije, ki je v razsvetljenskem času predindustrijskega obdobja lovila korak z naprednejšimi in razvitejšimi območji in državami tedanje Evrope.

Ustanavljanje babiških šol je bilo namreč zavesten in premišljen ukrep tedanje razsvetljene državne oblasti na področju prebivalstvene politike, usmerjen k zmanjševanju umrljivosti in obolevnosti novorojenčkov in porodnic, kar ni pomenilo le prizadevanj po dvigu in izboljšanju zdravstvenih in higienskih standardov prebivalstva, ampak je imelo posredno tudi spodbudne dolgoročne socialne, gospodarske, izobrazbene in kulturne posledice.

Po zaslugi te dolge in neprekinjene tradicije babiškega šolstva, ki je zagotavljalo strokovne podlage babiški praksi, ta pa je soomogočala strokovni in znanstveni razmah slovenskega porodništva in ginekologije, je Slovenija v zadnjih desetletjih dosegla zelo nizko stopnjo umrljivosti novorojenčkov, eno najnižjih v razvitem svetu. Ta medicinsko-statistični kazalec
je mednarodno priznan in uveljavljen primerjalni instrument pri ugotavljanju kvalitete človekovega življenja v posameznih družbah in državah, ne le ravni zdravstvenega varstva nosečnic in porodnic ter novorojenčkov, ampak tudi ravni materialnega, socialnega in duhovnega blagostanja vsake posamezne družbene in državne skupnosti. Zato pomeni vsak morebiten negativen statističen odklon pri tem kazalcu, pa če je še tako malenkosten, resen razlog za razmislek in za ukrepanje, bodisi na področju reproduktivnega zdravstva samega, ali pa širših in kompleksnejših pogojev in okoliščin, v katerih ljudje uresničujejo svoje reproduktivne želje in težnje.

Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani, ki je tradicijo babiškega šolstva prevzela, jo enakovredno vključila v svoje študijske programe ter jo – v tesnem sodelovanju s porodniško in ginekološko vejo medicine - strokovno in pedagoško nadgradila, je jamstvo, da bo slovensko porodništvo tudi v prihodnje v konici svetovnih znanstvenih dognanj in vrhunsko usposobljene prakse na svojem področju – tako kot je bilo v času cesarice Marije Terezije in nizozemskega zdravnika van Swietena, ki ga je 'pooblastila', da je v avstrijskem cesarstvu utemeljil babiško šolstvo.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani