arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Z veslaško reprezentanco Slovenije (Ljubljana, 06.09.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Ugotovitve in priporočila s prvega pogovora pri predsedniku republike o slovenski prihodnji zunanji politiki

Ljubljana, 11/17/2003  |  sporočilo za javnost


Na spletnih straneh: https://www.prihodnost-slovenije.si smo danes objavili UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA, ki smo jih pripravili na podlagi uvodnih razmišljanj, prispevkov in razprav na prvi temi Pogovorov pri predsedniku o prihodnosti Slovenije, ki so 13. oktobra potekali v Veliki sejni dvorani na Gregorčičevi. Naj vas ob tem opozorimo, da bo drugi krog pogovorov na temo VREDNOT potekal v sredo, 19. novembra, od 10. ure dalje. Podrobneje na spletni strani: https://www.prihodnost-slovenije.si.

Gradivo povzema ključne ugotovitve o prihodnji trendih razvoja mednarodnih odnosov, ki so jih izpostavili uvodničarji in razpravljavci. Ti so z zaskrbljenostjo ugotavljali, da postajo mednarodni odnosi v novem tisočletju vse bolj zapleteni in da se mednarodna skupnost nahaja pred resnimi izzivi, če bo želela prihodnjim rodovom, človeštvu, civilizacijam, kulturam in naravi zagotoviti miren, trajen in tvoren razvoj.

Zlasti odgovorno bodo morale v teh odnosih ravnati najrazvitejše države, ki imajo danes v rokah usodo človeštva. S tega vidika je izjemno pomembna krepitev vloge in pomena Združenih narodov, pa tudi resen premislek o pravni ureditvi mednarodne skupnosti, ki še vedno temelji na odnosih iz časa hladne vojne.

Kot pomemben dejavnik manjšanja napetosti v svetu so udeleženci pogovora izpostavili nujnost dialoga med ZDA in EU ter med stalnimi članicami VS OZN, predvsem pa odgovorno skrb najrazvitejših držav do nerazvitih, do znanosti in narave.Izjemno pomembna bo prihodnja vloga Rusije in Kitajske v mednarodnih odnosih. V teh razmerah ima lahko po mnenju udeležencev pomembno vlogo tudi civilni dialog med znanostjo, gospodarstvom, civilno družbo in politiko. Prav zaradi novih izzivov, ki jih prinaša globalizacija, bo v prihodnjih mednarodnih odnosih vse večjo vlogo igrala gospodarska in javna diplomacija ter diplomacija kriznega upravljanja.

Gradivo ugotavlja, da bodo prihodnjo slovensko zunanjo politiko odločilno opredeljevali: članstvo Slovenije v EU in Natu ter predsedovanje OVSE leta 2005. V priporočilih slovenski zunanji politiki za prihodnost so razpravljavci izpostavili:
 • potrebnost oblikovanja lastne doktrine slovenske zunanje politike, v kateri bosta pomembno vlogo imeli gospodarska in javna diplomacija,
 • posodobitev temeljnih doktrinarnih dokumentov na področju mednarodnih odnosov, zlasti dokumentov, ki opredeljujejo naloge države na področju zunanje politike, zunanje in mednarodne varnosti, obrambe, do Slovencev po svetu in manjšin oz. etničnih skupin,
 • potrebnost odgovornega odnosa do razvoja diplomatske službe, ki naj stimulira delo ter spodbuja interdiciplinarno pridobivanje izkušenj in znanj,
 • potrebnost, da država zagotovi višja finančna sredstva za raziskovalno dejavnost na področju mednarodnih odnosov, holističnih študij, gospodarske in javne diplomacije
 • nujnost organiziranega trajnega sodelovanja Slovenije s Slovenci po svetu, še zlasti tistimi, ki so aktivni v okviru mednarodnih organizacij, na tujih univerzah in v drugih tujih institucijah
 • potrebnost večjega angažiranja slovenske diplomacije, nevladnih organizacij in civilnih ali državnih iniciativ Slovenije v JVE oz. na območju Zahodnega Balkana, ki ga Slovenija zaradi svojih preteklih povezav in geostrateškega položaja izjemno dobro pozna, poleg tega pa je tudi dolgoročno zainteresirana za njegovo stabilnost, varnost in razvoj
 • celovit in vsestranski pristop k izpolnitvi odgovorne naloge slovenske diplomacije kot predsedujoče države OVSE leta 2005
 • nujnost stalnega dialoga in sodelovanja med državo in njeno diplomacijo z gospodarstvom in nevladnimi organizacijami
 • da pomeni članstvo Slovenije v EU izjemno in enkratno priložnost za krepitev vloge manjšin v Sloveniji in tudi slovenske manjšine na tujem kot povezovalnega dejavnika na kulturnem, gospodarskem in znanstvenem sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami
 • nujnost posebno skrbnega odnosa do prihodnje slovenske zunanje varnostne in obrambne doktrine in s tem tudi do novih dimenzij nacionalne varnosti države in nacionalnovarnostne politike v mednarodnem okolju
 • da mora Slovenija krepiti dialog ne le znotraj EU in Nata, ampak tudi ohranjati stalen dialog z ZDA, Rusko federacijo in Kitajsko ter se aktivno vključevati tudi v tiste mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji trajnostnega razvoja in v pogojih globalizacije dobivajo na pomenu.
 • slovenska zunanja politika naj se v prihodnje prizadeva za mir in varnost v svetu, za mirno reševanje sporov, za trajnejšo odpravljanje vzrokov asimetričnih groženj, za nov socialni in ekonomski program razvoja človeštva, za višjo kakovost življenja ter za takšne načine vodenja mednarodnih organizacij, ki bodo zmanjševale napetosti v svetu ter si prizadevale za zmanjšanje razlik v razvoju in bogastvu.
Urad predsednika je poudaril, da so bila na prvem pogovoru izpostavljena tudi nekatera vprašanja, ki terjajo samostojen strokovni in širši premislek. Zato bo predsednik spodbudil posebne razprave o vprašanjih trajnostnega razvoja, o vlogi Slovenije na območju Zahodnega Balkana, o modelih gospodarske in javne diplomacije, o vlogi in delovanju Slovenije v okviru nekaterih multilateralnih povezav, kot so EU, ipd., o sistemskih vidikih odzivanja in pripravljenosti Slovenije na asimetrične grožnje, o novih vidikih sodelovanja Slovenije s slovensko manjšino na tujem ter o vlogi in perspektivah majhnih držav v mednarodnih odnosih, o odnosih z Rusijo in ZDA ter o vprašanjih strpnosti in tolerance kot pomembnih vrednotah v mednarodni skupnosti.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani