arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Na proslavi 30-letnice Mariborske univerze (Maribor, 20.09.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Pogovori pri predsedniku republike na temo "Vrednote"

Ljubljana, 11/18/2003  |  sporočilo za javnost


V sredo, 19. novembra 2003 bodo v Veliki sejni sobi Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, potekali POGOVORI PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE O PRIHODNOSTI SLOVENIJE, ki bodo tokrat na temo VREDNOT. Uvodna razprava, ki je potekala sredi oktobra, je bila namenjena predstavitvi mnenj o mednarodnem položaju in vlogi Slovenije v svetu.

Namen pogovora je spodbuditi razmislek o vrednotah, ki opredeljujejo, ali pa bi morale opredeljevati naše skupno življenje. V razpravi bomo skušali odgovoriti na tri sklope vprašanj, in sicer: katere so vrednote, s katerimi se danes najbolj istovetimo, kakšni so trendi razvoja vrednostnih sistemov ter katere vrednote bi morali bolj uveljavljati in kako.

Splošne skupne vrednote so začrtane v ustavi, temeljnem dokumentu slovenske države in družbe. So vrednote demokracije in svobode, vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, strpnosti, solidarnosti in socialne pravičnosti ter spoštovanja narave dovolj prisotne v našem razmišljanju in delovanju? Kako ustvarjati razmere za njihovo večje uveljavljanje pri odločanju na vseh ravneh družbenega, političnega in gospodarskega življenja? In še, katere so tiste vrednote, ki smo jih najbolj ponotranjili in ki najbolj usmerjajo naša dejanja?

V dinamičnem okolju, ki ga zaznamujejo hiter razvoj tehnologije in globalizacijski procesi, so tudi vrednote izpostavljene novim izzivom in zahtevam po spremembah. V tem okviru razmislek vključuje tudi vprašanje, ali lahko ob vse večji globalni povezanosti ter razčlenjenosti odnosov in istovetnosti sploh govorimo o nekem splošnem sistemu vrednot in skupni vrednostni podtstati?

Končno vprašanje, na katero moramo iskati odgovore, je, katere so tiste vrednote, ki jih moramo poudarjati in razvijati kot vrednote, ki bodo zagotavljale hkrati ustrezno odprtost do svetovnih dogajanj in določeno kontinuiteto, predvidljivost in trajnost na pozitivni vsoti temelječih odnosov.

Vaši pogledi na navedena vprašanja oziroma na vprašanja, za katera sami menite, da so v povezavi s tematiko vrednot najpomembnejša, bodo dobrodošel prispevek k vrednotnemu osmišljanju in naravnavanju prihodnjega razvoja slovenske družbe. Pošljete jih lahko na naslov: prihodnost-slovenije@up-rs.si.

Pogovore bo v neposrednem prenosu spremljati po internetu in sicer na spletnih straneh: www.up-rs.si in www.siol.net.

Hkrati vas obveščamo, da smo na spletni strani www.prihodnost-slovenije.si objavili ugotovitve in priporočila s prvega pogovora pri predsedniku Republike Slovenije, ki je o slovenski prihodnji zunanji politiki potekal 13. oktobra 2003.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani