arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Z veslaško reprezentanco Slovenije (Ljubljana, 06.09.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Predsednik republike za ustavnega sodnika predlaga dr. Franca Grada

Ljubljana, 01/12/2007  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes Državnemu zboru Republike Slovenije za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča predlagal dr. Franca Grada.

V dopisu, ki ga je predsednik republike dr. Janez Drnovšek poslal državnemu zboru, so navedeni podatki o kandidatu in obrazložitev predloga:

Predsednik Ustavnega sodišča me je v začetku septembra 2006 obvestil, da 31. marca 2007 poteče devetletni mandat ustavni sodnici dr. Dragici Wedam Lukič. V Uradnem listu RS št. 100/06 z dne 29.09.2006 sem objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zasedbo prostega mesta ustavnega sodnika.

Zakon o ustavnem sodišču v 9. členu določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.

V skladu s prvim odstavkom 13. člena Zakona o ustavnem sodišču predsednik Republike Slovenije predlaga kandidata za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča izmed prejetih prijav, lahko pa predlaga tudi druge kandidate.

Odločil sem se, da Državnemu zboru za ustavnega sodnika predlagam dr. Franca Grada iz Ljubljane, ki v celoti izpolnjuje zakonsko določene pogoje za izvolitev na mesto ustavnega sodnika.

Delovne izkušnje
Dr. Franc Grad se je rodil leta 1948 v Ljubljani, kjer je končal gimnazijo in leta 1970 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Tega leta se je zaposlil na Skupščini SR Slovenije, kasneje na Okrožnem sodišču v Ljubljani in leta 1973 opravil pravosodni izpit. Zatem je bil zaposlen na Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo in v letih 1982 ter 1983 ponovno na republiški skupščini. Od leta 1984 je zaposlen na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je od leta 1996 redni profesor za ustavno pravo. Od leta 1991 do 2006 je bil predstojnik katedre za ustavno pravo, sedaj pa je predstojnik Centra za ustavno pravo na Inštitutu za primerjalno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na pravni fakulteti predava poleg ustavnega prava še primerjalno ustavno pravo, volilno in parlamentarno pravo, evropsko ustavno pravo ter lokalno samoupravo.

Izobraževanje in strokovno sodelovanje
Leta 1984 je na Pravni fakulteti v Ljubljani magistriral s temo "Volitve v delegatskem sistemu", leta 1987 pa doktoriral s temo "Zakonodajna funkcija SR Slovenije". Strokovno se je izpopolnjeval tudi v tujini (Italija, ZDA, Velika Britanija, Francija in Nemčija). Ves čas svojega službovanja na Pravni fakulteti v Ljubljani se je ukvarjal z raziskovalnim delom na različnih področjih ustavnega prava. Strokovno je sodeloval pri vseh najpomembnejših zakonodajnih projektih s področja državne ureditve, zlasti na področju volilnega sistema in lokalne samouprave. Bil je tudi član sedemčlanske strokovne skupine, ki je leta 1990 izdelala osnutek nove slovenske ustave (t.i. Podvinska ustava) ter član strokovne skupine pri Državnem zboru, ki se je v zadnjih letih ukvarjala s spremembami ustave. Samostojno ali pa v sodelovanju s sodelavci je izdelal tudi vrsto strokovnih pravnih mnenj s področja ustavnega prava za Državni zbor, Ustavno sodišče in druge državne organe.

Napisal je vrsto člankov s področja ustavnega prava in več monografij s tega področja (Volitve in volilni sistem, Parlament in vlada, Lokalna demokracija itd) kot soavtor je sodeloval pri več učbenikih ustavnega prava ter mnogih drugih strokovnih in znanstvenih knjigah doma in v tujini. S svojimi prispevki je tako v Sloveniji kot tudi izven nje sodeloval na mnogih znanstvenih in strokovnih srečanjih.

Članstvo
Kandidat dr. Franc Grad je član odbora evropskih ekspertov za področje lokalne samouprave pri Svetu Evrope in član združenja evropskih strokovnjakov za lokalno samoupravo "ARCOLE", sodeluje tudi v delu mednarodne poletne šole o primerjalnih vidikih ustavnosodne kontrole v Evropi na Pravni fakulteti v Trentu v Italiji.

Dr. Franc Grad ni samo vrhunski pravni strokovnjak na ustavnem področju, temveč tudi strokovnjak za druga pravna vprašanja, kar dokazuje pri svojem delu. Za delo ustavnega sodnika je namreč potrebno poznavanje delovanja pravnega sistema, organizacije sodstva, še posebej pa poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije in Ustave Republike Slovenije.

Znanja in izkušnje, ki jih je dr. Grad pridobil z dosedanjim delom na različnih področjih, njegova širina razgledanosti in njegov občutek za pravičnost, so po mojem prepričanju lastnosti, ki ga kvalificirajo kot pravnega strokovnjaka in človeka, primernega za tako zahtevno in odgovorno funkcijo, kot je ustavni sodnik. Poleg visoke strokovnosti, kandidata odlikujejo tudi zavzemanje za pravno kulturo in pravno državo, njegova nepristranskost, načelnost ter osebna pokončnost v vsakdanjem življenju.

Ocenjujem, da bi sedanjemu sestavu Ustavnega sodišča imenovanje dr. Grada, predvsem pa njegovo celostno poznavanje delujočega pravnega reda, dodalo pomembno kvaliteto v delu in odločanju najvišjega sodišča za varstvo ustavnosti.

Na podlagi navedenega sem prepričan, da je dr. Franc Grad primeren kandidat za ustavnega sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Ima vsa potrebna strokovna znanja, izkušnje in osebnostne lastnosti ter bo s tem lahko pomembno prispeval k nadaljnjemu ugledu Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter sprejemal odločitve v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

Dr. Franc Grad s kandidaturo soglaša.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani