arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Na ogledu Kapucinskega samopstana v Škofji Loki (Škofja Loka, 17.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Izjava predsednika republike o reševanju primera romske družine Strojanovih

Ljubljana, 11/19/2006  |  sporočilo za javnost


Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek z obžalovanjem ugotavlja, da dosedanji napori vlade pri iskanju ureditve trajnega bivanja, življenja in zaščite premoženja romske družine Strojanovih iz Ambrusa še niso izpolnili pričakovanj. To ni spodbudno za mednarodni ugled Republike Slovenije niti za utrjevanje demokratičnih odnosov v državi, ki naj bi temeljili na strpnosti, sožitju in razumevanju vseh državljanov Republike Slovenije ne glede na njihovo kulturno, rasno, nacionalno ali etnično, socialno ali jezikovno poreklo in drugačnost.

Predsednik republike poziva krajane, vse državljane Slovenije in družino Strojanovih, da v duhu strpnosti in razumevanja ter spoštovanja človeka, njegovega življenja, dostojanstva in premoženja, skupaj z nevladnimi organizacijami, lokalno skupnostjo, občinskimi romskimi svetniki in Vlado Republike Slovenije v strpnem in razumevajočem dialogu poiščejo rešitev, ki bo v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami ter načeli ustavnega in pravnega reda Republike Slovenije sprejemljiva in zavezujoča za vse prizadete in zainteresirane strani. Predvsem pa mora jamčiti enakopravnost, pravičnost, dostojanstvo in varnost tako za romsko družino kot za njene sokrajane. S silo, grožnjami in na načine, ki smo jim bili priča v državi, kateri smo se odrekli prav zaradi tega, ker nismo sprejeli izsiljenih odločitev, groženj, kolektivnega nasilja in nestrpnosti, ni mogoče reševati in krepiti človeško toplih in razumevajočih odnosov med ljudmi. To nas spominja na neprijetne čase ter spodbuja dvom v učinkovito pravno državo. Hkrati pa ti dogodki slabijo tudi mednarodni ugled Republike Slovenije kot polnopravne članice Evropske unije, ki se je s svojim članstvom skupaj z ostalimi članicami zavezala spoštovati in uveljavljati njene temeljne akte in direktive. Pri tem smo zavezani spoštovati temeljne pravice, ki so določene v splošnih načelih prava ES, vključno s pravicami, svoboščinami in načeli, navedenimi v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije (2000/C 364/01) in Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Dolžni smo vložiti vse človeške napore v spodbujanje in krepitev miru, nenasilja in stalnega medkulturnega dialoga. Kot večina moramo posebno razumevanje in skrb nameniti zlasti prikrajšanim skupinam v družbi, kot so Romi, s sprejemanjem pozitivnih ukrepov ali celo posebne zakonodaje, če jim želimo zagotoviti učinkovito udeležbo v družbenem in predvsem javnem življenju, da bi lahko učinkoviteje vplivali na odločitve, ki jih zadevajo. Zato predsednik republike pozdravlja prizadevanja vlade in nekaterih parlamentarnih strank, da v najkrajšem možnem času posreduje v parlamentarni postopek zakonski akt, ki bo dodatno urejal vprašanje Romov v Republiki Sloveniji.

Očitno je, da smo kot družba in država podcenili problem. Premalo smo se ukvarjali z uveljavljanjem pozitivnih praks za preprečevanje diskriminacije in nasilja nad drugačnimi. Na tem področju nismo dovolj storili niti državni organi niti parlamentarne stranke niti nevladne organizacije niti mediji. Dolžni smo to popraviti. Naj nam bo razumevajoča ureditev trajne varnosti družine Strojanovih in njihovih otrok prvi resen izziv, da začnemo utrjevati odnose v lokalnih skupnostih na razumevanju, zaupanj, spoštovanju, strpnosti, varnosti, pravičnosti in zakonitosti med vsemi prebivalci. Ne smemo dopustiti, da bi podlegli nestrpnosti, ksenofobnosti, rasnemu in drugemu sovraštvu ali celo nasilju. Leto 2007 naj bi bilo v Evropski uniji razglašeno za leto enakih možnosti. Sprejmimo Slovenci ta izziv že danes in s konkretnimi dejanji dokažimo, da smo sposobni strpno in preudarno reševati in odpravljati recidive nestrpnosti in netolerance.

Predsednik republike hkrati poziva pristojne organe, da s svojim stalnim preventivnim in zakonitim delom ter z ustrezno organiziranostjo nadaljujejo zastavljene aktivnosti ter zaščitijo varnost ljudi in njihovega premoženja, seveda tudi varnost življenja in premoženja Romov. Če pride do kršitev zakonov z ene ali druge strani, so ti organi dolžni ukrepati. Reševanja skaljenih medsebojnih odnosov in nezaupanja ne smemo prepustiti samovolji posameznikov ali skupin krajanov niti manifestaciji brutalnega in spontanega verbalnega ali fizičnega nasilja. V postopke pa se morajo odgovorneje in odločneje vključiti tudi pristojni sodni organi, organi za socialno varnost in skrbstvo ter drugi.

Le v skupnih naporih in prizadevanjih, z razumevanjem, s strpnostjo bomo Slovenci utrjevali medsebojno zaupanje v varno in razumevajoče sobivanje ljudi in v človeka vredno življenje. Dolžni smo vrniti in ustvariti ozračje miru, zaupanja, varnosti in medsebojnega spoštovanja med vsemi ljudmi ne glede na različnost in ne glede na pretekle dogodke. To je odgovornost nas vseh za prihodnji demokratični razvoj Slovenije in za uveljavitev ustavne določbe, da je Slovenija pravna in socialna država.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani