arhivska stran
Bivši predsednik republike slovenije

Naziv častnega občana Občine Lendava

Lendava, 25. 10. 2013 | sporočila za javnost

Občinski svet občine Lendava je podelil naziv častni občan dr. Danilu Türku, bivšemu predsedniku Republike Slovenije. Naziv častnega občana Lendave je prejel za povezanost z Lendavo in njenimi občani, za aktivno sodelovanje pri krepitvi narodnostnih pravic v Republiki Sloveniji, aktivno kreiranje dobrih sosedskih odnosov s sosednjo Madžarsko in spremljanje izvajanja narodnostnih pravic v praksi, za podajanje koristnih idej in zavzemanje, da Občina Lendava odločneje stopi po poti razvoja turizma ter s tem povezanimi storitvenimi dejavnostmi, katerih rezultat je turistični produkt »Svetovna prestolnica bograča« in aktivnosti na področju aktivnejšega koriščenja geotermalne energije ter za nadaljnje spremljanje razvoja občine in dane spodbude.

Lendava_častni občan_prejem nagrade
Foto: Občina Lendava


Na slovesnosti v Lendavi 25. oktobra 2013, na kateri je dr. Danilo Türk prejel listino častnega občana je v zahvalnem nagovoru poudaril pomen občine Lendava za Slovenijo. Lendava je zgleden primer raznovrstnosti in povezovanja, ki predstavljata pomembno bogastvo Republike Slovenije. Je ena od dvojezičnih občin, v kateri vlada stabilno in obetavno sožitje narodnosti in ima velike uspehe v gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju. Ponaša se s kulturnimi dogodki, ki daleč presegajo meje občine. Kot obmejna občina se uspešno povezuje s partnerji na Madžarskem in Hrvaškem in sodeluje v vrsti projektov prekomejnega sodelovanja. S tem pomembno prispeva k povezovalni funkciji Slovenije v prostoru Srednje Evrope. Dr. Danilo Türk sprejema častno priznanje s ponižnostjo in s ponosom in izraža najboljše želje občini Lendava z njen vsestranski nadaljnji razvoj.

Lendava_častni občan_nagovor
Foto: Občina Lendava