arhivska stran
Bivši predsednik republike slovenije

Leto dni od prenehanja funkcije predsednika Republike Slovenije

Ljubljana, 20. 12. 2013 | sporočila za javnost

Ta konec tedna, 22. decembra 2013 bo minilo leto dni od prenehanja moje funkcije predsednika Republike Slovenije. Ta čas se pripravljam na aktivnosti v prihodnjem letu in kasneje, ki bodo zelo intenzivne, saj je moj program večinoma poln vse do sredine leta 2015. V veliki meri se bom posvečal mednarodnim projektom, zlasti v okviru treh mednarodnih nevladnih organizacij:
(1) Madridskega kluba, ki združuje bivše predsednike držav in vlad, (2) organizacije Iniciativa za globalno pravičnost (Global Fairness Initiative) s sedežem v Washingtonu, kjer delujem kot član odbora direktorjev (Board of Directors) in (3) organizacije Neodvisni diplomat (Independent Diplomat) s sedežem v New Yorku, kjer sem član Svetovalnega odbora (Advisory Board).

V letih 2014 in 2015 načrtujem več serij že dogovorjenih in potrjenih predavanj v tujini - na Kitajskem, Japonskem, v ZDA in v Evropi, poleg tega pa se bom udeležil večjega števila mednarodnih konferenc, za katere prejemam vabila.

V Sloveniji se bom posvečal zlasti akademskemu in humanitarnemu delu. Tako bom v letu 2014 pripravil drugo izdajo mojega učbenika "Temelji mednarodnega prava", ki je preveden tudi v tuje jezike. S Pravno fakulteto v Ljubljani imam sklenjen dogovor o sodelovanju na pedagoškem in raziskovalnem področju, s Fakulteto za družbene vede pa sem dogovorjen za sodelovanje v pedagoškem procesu.

Ustanova Pustimo jim sanje - Fundacija Danila Türka, ki se posveča pomoči otrokom - žrtvam nasilja, bo nadaljevala s svojim delom in v njenem okviru bomo razvijali nove projekte.

Za podaljšanje nadomestila plače (glede tega sem prejel nekaj vprašanj medijev) ne nameravam zaprositi. Ob zaključku enoletnega roka se bom upokojil v skladu s splošnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Prof. dr. Danilo Türk
Foto: Rok Tržan