archived page

Predsednik republike o pogajanjih o dvojezičnih napisih

Ljubljana, 7.4.2011  |  izjava


Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je danes podal stališče do pogajanj med predstavniki slovenske manjšine, ki jo zastopajo predsedniki treh krovnih organizacij, ter predstavniki avstrijske vlade in dežele Koroške.

Predsednik republike ocenjuje, da je v petek doseženi dogovor o dvojezičnih napisih eden od poskusov v procesu dogovarjanja, ki pa ne more biti niti zadnji niti dokončen. Vzpostavljeni dialog je treba nadaljevati in še naprej iskati ustrezno rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani. Kompromis, s katerim ne bi soglašale vse tri slovenske manjšinske organizacije, ne bi predstavljal resnične rešitve. Potruditi se je treba za dobro in trajno rešitev.

Problem dvojezičnih napisov na avstrijskem Koroškem je stvar uresničevanja Avstrijske državne pogodbe in odločb avstrijskega ustavnega sodišča. Proces dogovarjanja pa je priložnost za iskanje sistemske in dolgoročne rešitve, ki bo omogočala še boljše pogoje sobivanja vseh ljudi na Koroškem. Predsednik Republike Slovenije podpira prizadevanje za dogovor o celostnem paketu v korist slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, ki bo vključeval tudi dobro in pravno vzdržno rešitev vprašanja dvojezičnosti topografskih napisov.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani