archived page

Dvigalo za invalide

Ljubljana, 5.10.2009  |  sporočilo za javnost, pojasnilo in popravek


Poslopje Urada predsednika Republike Slovenije - junij 2008V stavbi, v kateri delujeta Urad predsednika Republike Slovenije in Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, se je poleti začela gradnja dvigala za invalide. Časnik Žurnal24 je o investiciji poročal v članku z naslovom "V krizi 120.000 evrov za dvigalo" (Žurnal24, 5. oktober 2009). V uradu predsednika republike smo užaloščeni nad neciviliziranim pristopom in načinom prikazovanja dejstev v omenjenem članku. V članku novinarka Ksenija Koren že v naslovu zapiše neresnico, da sta si "Türk in Cvikl omislila stekleno dvigalo" ter v nadaljevanju namiguje na to, da bodo dvigalo za invalide uporabljali predsednik republike in njegovi sodelavci, ki so si le-to omislili zaradi udobja.

Takšne trditve ostro zavračamo, saj predsednik in uslužbenci ne bodo uporabljali tega dvigala, ki se bo nahajalo na nasprotni strani stavbe od tiste, v kateri deluje predsednikov urad. Dvigalo bo namenjeno izključno osebam z nezmožnostjo premagovanja ovir, ki jih predstavljajo stopnice in druge prepreke. Investicijo v dvigalo za invalide smo v uradu že javno napovedali, in sicer 7. januarja 2009.

Ob takšnem načinu pisanja novinarke smo užaloščeni in zaskrbljeni, saj investicijo zlorablja in prikazuje za sporočila, ki nimajo nobene zveze z razlogi za postavitev dvigala. Na takšen način lahko piše le nekdo, ki ni nikoli sedel v invalidski voziček in ki v življenju ni imel problemov pri premagovanju ovir. Novinarki seveda lahko opravičimo pomanjkanje tovrstne izkušnje, ki je nikomur ne privoščimo, in predpostavljamo, da se v življenju še nikoli ni srečala z njo. Lahko pa bi vedela, da se vsakomur lahko zgodi, da je treba na določeno mesto prepeljati svojega starša v pozni starosti, prijatelja ali znanca, ki poti ne zmore opraviti sam.

Za srečanje s predsednikom republike je interes izrazilo že veliko ljudi, ki so že vse življenje na invalidskem vozičku, in vedno več takih, ki ne zmorejo več dvigniti noge, da bi stopili na naslednjo stopnico. Predsednik je sprejel že veliko invalidov in zanesljivo bi jih prišlo še več, če bi to možnost imeli. Do njega so lahko prišli le tako, da so jih uslužbenci urada in spremljevalci invalidov prinesli po stopnicah. S tem pa je bilo načeto njihovo dostojanstvo kot njihova osnovna človekova pravica. Mnogim od njih pa skromnost in tudi občutek nemoči ne dovoljujeta, da bi izrazili svojo željo in tudi potrebo, da bi kot predstavniki različnih organizacij, ne samo invalidskih, enakopravno dostopali do urada predsednika republike, tako kot ostali državljani.

Res je, da lahko tudi predsednik republike obišče invalide. Prav tako je res, da invalidi žal prevečkrat vstopajo pri stranskih vratih in ob pomoči drugih. Statistično utemeljevanje ali opravičevanje investicije s številom invalidov, ki želijo obiskati predsednika, je najmanj nekorektno. Prednost pri odločitvah te vrste, pa tudi v težjih razmerah, so in bodo vedno imeli tisti, ki so šibkejši in ki ne morejo sami postoriti vsega. V vseh takšnih primerih so ti ljudje že v osnovi diskriminirani in oropani za možnost utrjevanja samozavesti in osebne avtonomije.

Prostori Urada predsednika Republike Slovenije in prostori predsednika so eni redkih v Evropi, ki diskriminirajo možnost samostojnega dostopa ljudem na invalidskih vozičkih. Zaveza, da se to uredi, je že stara, nanjo opozarjajo številni dokumenti, ki so jih sprejeli Združeni narodi, Evropska komisija, Svet Evrope pa tudi zakoni in pravilniki naše države. Še več, zagotoviti moramo tudi parkirne prostore in minimalno asistenco pri uporabi dveh dodatnih stenskih drsnih dvigal, ki bodo pomagali premostiti stopnice do samega dvigala.


Urad predsednika republike
Služba za odnose z javnostmiVprašanja časnika Žurnal24, 2. oktober 2009

Na vladem uradu za komuniciranje smo izvedeli, da je Urad predsednika sofinancer pri gradnji dvigala v predsedniški palači.

Zato nas zanima:
- Zakaj potrebujete dvigalo?
- Koliko natančno bo za investicijo namenil urad in iz katere postavke?
- Ali boste dvigalo postavili tudi na predsednikovo stran palače? Ali ga morebiti že imate ali gradite?
- Zakaj se je urad za investicijo, vredno sto tisoč evrov (kar je dobrih 237 delavskih plač v Muri) odločil prav v kriznem letu? Se vam ne zdi, da bi bilo primerneje s tem denarjem pomagati ljudem, ki so ostali na cesti?


Odgovor urada predsednika republike, 2. oktober 2009

Spoštovanje pravic invalidov je po našem mnenju temeljnega pomena, saj je izraz skrbi za ljudi in odraz civiliziranosti družbe. Z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov aprila 2008 je Slovenija jasno izkazala zavezo, da bo razvijala politike in predpise, na podlagi katerih bodo lahko invalidi dejansko enakopravno uveljavljali svoje človekove pravice in svoboščine. Eno od načel konvencije, h kateremu se je Slovenija zavezala, je dostopnost. Ta zajema tudi objekte, v katerih delujejo državni organi. Dostopnost ni pomembna samo za socialno vključevanje, ampak je tudi predpogoj za polnopravno uveljavljanje različnih političnih, državljanskih in človekovih pravic ter osnovnih svoboščin.

Urad predsednika republike bo za investicijo namenil 80.376,13 EUR. Sredstva za investicijo so rezervirana v ta namen in se bodo krila iz proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Dostop do dvigala bo omogočen z notranjega dvorišča urada predsednika republike, od koder bodo invalidi lahko dostopali tako do prostorov Urada predsednika Republike Slovenije kot do Vlade Republike Slovenije. Investicija je trenutno v izvedbi in bo realizirana konec oktobra 2009.

Urad predsednika republike je že v začetku letošnjega leta predstavil paket varčevalnih ukrepov, s katerimi je močno omejil porabo javnih sredstev ter predvidene investicije v letu 2009. Že takrat pa smo napovedali izvedbo investicije v dvigalo za invalide, s katerim bo urad predsednika republike odpravil dosedanjo pomanjkljivost na področju dostopnosti urada za invalide.

Urad predsednika republike žal ne more dodeliti finančne pomoči ljudem, ki so se znašli v stiski, saj razpolaga le z javnimi sredstvi državnega proračuna, ki se lahko uporabljajo samo za zakonsko določene namene, povezane z opravljanjem funkcije predsednika republike. Čeprav urad ne more finančno pomagati ljudem, ki so izgubili službo v podjetju Mura, pa je bilo v tem primeru v postopku javnega naročanja (v izvedbi GS Vlade RS) kot najugodnejši ponudnik za izvedbo investicije izbrano slovensko podjetje Energoplan, ki bo s sredstvi, ki jih bo od urada prejelo za investicijo, lahko zagotovilo plače svojim delavcem.Izvleček iz intervjuja predsednika republike dr. Danila Türka za Evropsko mrežo za neodvisno življenje (European Network of Independent Living) - slovenski prevod
Brdo pri Kranju, 3. december 2008

Elena Pečarič:
Kdaj lahko pričakujemo, da bo urad predsednika republike dostopen za uporabnike na invalidskem vozičku?

dr. Danilo Türk:
Upam, da se bo to zgodilo prihodnje leto. Delujemo v stari zgradbi, ki je bila zgrajena pred več kot stotimi leti, in presenečen sem bil, da takšni ukrepi še niso bili izvedeni. To vprašanje smo zdaj preučili in dokumentacija je zbrana. V naši državi imamo precej kompliciran proces podeljevanja dovoljenj za kakršnekoli rekonstrukcije zgodovinskih zgradb. Ta proces je bolj ali manj končan, zato predvidevam, da bomo v naslednjem letu investicijo lahko izvedli. Razen če spet ne bo prišlo do kakšnih zapletov, toda upam, da ne bo.


© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani