archived page

Predsednik podelil državno priznanje za poslovno odličnost

Brdo pri Kranju, 18.1.2012  |  sporočilo za javnost, govor


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesne podelitve priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2011, kjer je imel slavnostni nagovor.

Priznanje je najvišja državna nagrada za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.

Letošnji prejemnik priznanja, ki ga je podelil predsednik republike, je novomeško podjetje TPV, ki se ukvarja z razvojem, trženjem in proizvodnjo avtomobilskih delov.
Predsednik republike dr. Danilo Türk je podelil priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2011 podjetju TPV (foto: Stanko Gruden/STA)


Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slovesni podelitvi priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2011
Brdo pri Kranju, 18. januar 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesne podelitve priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2011 (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovani predsednik državnega zbora,
spoštovani ministri,
spoštovane dame in gospodje,

z veseljem vas pozdravljam na slavnostni podelitvi prestižne nagrade – priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki je letos že trinajsto po vrsti. Biti odličen pomeni biti brezhiben na svojem področju, hkrati pa tudi drzen, pogumen ter odprt za spremembe in nove izzive. Še posebej pa je za doseganje odličnosti pomembno ohraniti srčnost in pravičnost pri svojem delovanju. Odličniki so torej pri vsem, kar počnejo, vrhunski, dosegajo trajno boljše rezultate od ostalih ter v vseh pogledih delujejo zgledno. Najdemo jih tako v znanosti in izobraževanju, v vrhunskem športu kot tudi umetnosti in v menedžmentu. Današnji večer je posvečen prav tistim, ki so izkazali odličnost v svojem poslovanju, kar je ena od skrivnosti uspeha in nenehne rasti.

Evropski temelji poslovne odličnosti so prepoznana podlaga poslovanja, ki jo odlična evropska podjetja in institucije uporabljajo že več kot dve desetletji. Biti poslovno odličen torej pomeni dosegati trajnostne, izjemne, nadpovprečne rezultate na uravnotežen način, kar vključuje tudi zadovoljstvo zaposlenih, strank, partnerjev, družbe in seveda tudi finančne rezultate. Tudi v Sloveniji smo leta 1998 model poslovne odličnosti prepoznali kot nepogrešljivo orodje za dvig konkurenčnosti in način življenja, ki podpira udejanjanje stalnih izboljšav, ustvarjalnosti, inovativnosti, izmenjave dobrih praks ter predvsem etično odločanje in delovanje v organizacijah. To je še posebej pomembno v današnjem času gospodarske krize, ki je predvsem posledica težav, s katerimi sprejemamo vse, kar je novega, posledica prevladujočega načina razmišljanja, odločanja in vodenja.

V slovenskem gospodarstvu smo doživeli vrsto zlomov nekdaj uspešnih podjetij. Obenem nas javnofinančni primanjkljaj opominja na vzročno-posledično povezavo med javnim in zasebnim sektorjem, ki zahteva optimizacijo poslovanja in vsega odločanja – javnega in zasebnega.

A hkrati imamo resnično uspešna slovenska podjetja, ki so se s svojim vodstvom in vodenjem, s spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti pri svojih zaposlenih dokazala tudi mednarodno. Pri njih se lahko naučimo dobrih praks in jih razširimo tako v zasebne kot v javne organizacije s ciljem večje uspešnosti in višje konkurenčnosti v državi.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesne podelitve priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2011 (foto: Stanko Gruden/STA)Ponosni smo na dosedanje uspehe dobitnikov priznanja za poslovno odličnost – Trimo Trebnje, Hermes Softlab in Luka Koper, ki so na Evropski nagradi za odličnost dosegli vrhunske rezultate. Zavest o tem, da imamo v Sloveniji še potencialne ambasadorje odličnosti, nam vliva optimizem in ponuja nove izzive.

Imamo pa še mnoge druge kvalitete in sposobnosti. Letos, ob svoji 50. obletnici, je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uvedla nov indeks – indeks boljšega življenja. V ta indeks so vključene vse gospodarsko in tehnološko najnaprednejše države sveta. Slovenija je v tem indeksu nekje v srednji tretjini po večini kazalnikov in tudi po skupnem seštevku. Smo torej že med zelo dobrimi, to je tudi izziv za doseganje novih obzorij odličnosti.

Združeni narodi so pred meseci objavili Poročilo o človekovem razvoju (Human Development Report), v katerem se 20 let uporablja indeks človekovega razvoja (Human Development Index), ki ga sestavlja več indikatorjev. Po tem indeksu je Slovenija na 21. mestu, med vsemi državami sveta, ki vključujejo tudi najrazvitejše, od Norveške, Japonske, Kanade, Avstralije in drugih, in seveda vse države Evropske unije. Ta položaj nikakor ni slab. Med ključnimi kazalniki, ki so uporabljeni v tem kontekstu, so življenjska doba, ki se v Sloveniji zadnja leta povečuje, stanje zdravstvene oskrbe, ki je na Slovenskem dobra, in stanje družbene kohezivnosti, ki je v mednarodnih primerjavah zelo dobra. Prav tako uživamo visoko raven varnosti.

Imamo torej razloge, da tehtno in kritično razmišljamo o svojem razvoju in o kakovosti vseh odločitev, ki jih moramo sprejemati. Hkrati pa imamo zelo tehtne in dobre razloge, da se na noben način ne vdajamo pesimizmu, da nas na noben način ne prevzame defetizem in da ne začnemo izgubljati naše samopodobe. Slovenija je država, ki je v mednarodnih primerjavah sposobna to krizo premagati in najti dobre rešitve. Sedaj gre za to, da dobimo dobro in uspešno vlado, takšno, ki bo sposobna soočiti se z izzivi trenutka, ki ne bo obremenjena z napakami bližnje preteklosti in ki bo vzpostavila zaupanje za prihodnost.

Imamo tudi konkretne naloge na področju javnih storitev. V preteklosti je bilo s ciljem dviga kakovosti javnih storitev izvedenih vrsta pilotnih projektov in drugih promocijskih aktivnosti na področju poslovne odličnosti, še posebej v zdravstvu, javni upravi in visokem šolstvu. Ne glede na to pa je potrebno poudariti, da je relativna razširjenost uporabe evropskega modela odličnosti v Sloveniji še vedno na precej nizki ravni primerjalno z drugimi državami Evropske unije. Zato je današnja slovesnost pomemben trenutek za poziv vsem uspešnim slovenskim menedžerjem, da aktivno pristopijo k vpeljavi temeljnih načel odličnosti v gospodarske družbe, zdravstvo, šolstvo in druge javne institucije. Ob povezovanju vseh elementov družbenega življenja v okvire poslovne odličnosti, bomo gotovo postali ena od uspešnih evropskih držav, ki jo bo odlikovalo bogato znanje in uspešno gospodarstvo.

Spoštovani finalisti, dovolite mi, da vam iskreno čestitam za vaše dosežke v okviru priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2011 in vam zaželim dobrodošlico med odličniki. Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani