archived page

Predsednik ob 20. obletnici Olimpijskega komiteja Slovenije

Ljubljana, 12.10.2011  |  sporočilo za javnost, govor


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesnosti ob 20. obletnici Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer je imel pozdravni nagovor.

Predsednik republike je ob tej priložnosti z Zlatim redom za zasluge odlikoval Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez za uveljavljanje športa kot pomembne prvine kakovosti življenja Slovencev, za zasluge pri razvoju kar najširšega segmenta športa v Sloveniji in za prispevek k slovenskim vrhunskim dosežkom na mednarodnih športnih tekmovanjih.
Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez za uveljavljanje športa kot pomembne prvine kakovosti življenja Slovencev (foto: Nebojša Tejić/STA)


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slovesnosti ob 20. obletnici Olimpijskega komiteja Slovenije
Ljubljana, 12. oktober 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesnosti ob 20. obletnici Olimpijskega komiteja Slovenije (foto: Nebojša Tejić/STA)Spoštovani članice in člani Olimpijskega komiteja Slovenije,
spoštovani dr. Janez Kocijančič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije,
spoštovani športnice in športniki,
spoštovani ljubiteljice in ljubitelji športa,

v veliko čast si štejem, da ste me povabili, da spregovorim nekaj besed ob tej izjemni priložnosti. Olimpijski komite Slovenije je v dvajsetih letih opravil pomembno delo. Rezultati so mnogoteri. Učinkovitost olimpijskega komiteja je mogoče meriti s konkretnimi športnimi dosežki in medaljami. Nesporno so ti dosežki dobri in nas uvrščajo med najuspešnejše države z največjim številom osvojenih medalj na število prebivalcev. Nad doseženim smo vsekakor zelo ponosni. Ti rezultati govorijo o naši osredotočenosti in tudi odgovornosti do talentov, ki ob dobrem vodenju dosegajo vrhunske rezultate in odličnost.

Vsi ti rezultati povedo tudi to, da imamo dobro trenersko ozadje in druge pogoje, ki so povezani s športno infrastrukturo. Nadvse pomemben dejavnik pri doseganju teh ciljev pa so – to bi želel posebej poudariti – starši in drugi, ki spremljajo vrhunski šport, usmerjajo mlade ljudi, financirajo šport in ustvarjajo potrebno vzdušje za njegov vsestranski razvoj. Dejstvo je, da so ti rezultati tudi plod odpovedovanja in zavzetega sledenja povsem določenega cilja. To je v življenju na vseh področjih vedno veliko vredno.

To so vrline, ki nam dajo vsem misliti. Te vrline imajo posebno mesto v našem značaju in dokazujejo, da se znamo osredotočiti in dobro opredeliti cilje. Športni rezultati in dosežene medalje so poleg tega, da predstavljajo posebno vrednost in so vredni velike pozornosti, tudi spodbuda za krepitev samozavesti, nacionalne identitete, pripravljenosti na velika dejanja, pripravljenosti na soočanje s krizo. Spodbude, ki jih najdejo predvsem mladi med vrhunskimi športniki, so dobra popotnica, tako za posameznike kakor tudi za razvoj množičnega športa, rekreacije, zdravega načina življenja in uspešnosti v življenju. Kakovost življenja in dobro razpoloženje sta močno povezana s športno-rekreativnimi aktivnostmi in z gibalno kulturo. Množičnost na tem področju je pokazatelj izbire stila življenja, v okviru, v katerega sodi tudi odgovornost do lastnega zdravja. Množičnost na tem področju pa je vedno tudi pokazatelj stanja splošnega razpoloženja in zadovoljstva.

Olimpijski komite je aktivno povezan z vsemi temi vprašanji. Vrhunski športniki so pomembni spodbujevalci zdravega načina in stila življenja in so neposreden zgled za mlade in njihovo športno udejstvovanje. Olimpijski komite je soodgovoren za športno-rekreativno gibanje in športno aktivnost prebivalcev nasploh. V strateških smernicah Olimpijskega komiteja Slovenije ste zapisali geslo "Zdrav duh v zdravem telesu - Slovenija dežela športno aktivnih". Ta cilj je seveda mogoče doseči, ne le z vrhunskimi dosežki in sodelovanjem vrhunskih športnikov, ampak s široko razvejanim sodelovanjem vseh, ne le športnih društev in delavcev s področja športa. Za doseganje teh ciljev so potrebni predvsem veliki navdušenci, prostovoljci, starši in tudi naklonjeni politiki. Vsi ti cilji so doseženi.

Slovenski šport in njegovi uspehi so se začeli že pred mnogimi leti. Bogato športno izročilo izvira iz obdobij narodnega prebujenja in spremljanja zgledov iz razvitega sveta v drugi polovici 19. stoletja. To je bilo tudi obdobje panslovanskega navdušenja in zlasti posnemanja čeških zgledov. Velika pozornost je bila namenjena telovadnim zletom. Zaradi tega je bila v začetnih obdobjih v Sloveniji nosilni šport orodna telovadba. Prav v tem športu so slovenski predstavniki osvojili veliko olimpijskih medalj. Prvo olimpijsko medaljo (srebrno) za Slovence pa je prisabljal v času Avstro-Ogrske slovenski častnik vojske te države Rudolf Cvetko. Kasneje je z orodno telovadbo dal zgled vsem nam Leon Štukelj, ki je še do pozne starosti deloval kot mobilizator za šport in mobilizator za slovenski narodni ponos in narodno identiteto.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesnosti ob 20. obletnici Olimpijskega komiteja Slovenije (foto: Nebojša Tejić/STA)Svoj vrh smo ponovno dosegli v športni gimnastiki z Mirom Cerarjem in pri nekaterih kolektivnih športih, pri katerih so v okviru takratne Jugoslavije sodelovali tudi slovenske reprezentantke in reprezentanti. Osvojili smo številne olimpijske medalje.

Ko se je naša država osamosvojila, ko je dobila polno suverenost, so bile prav olimpijske igre, zimske v Albertvillu in poletne v Barceloni, tisti preizkus in tisto prizorišče, na katerem se je Slovenija prvič pokazala. Pokazala se je z vso svojo odličnostjo, z velikim uspehom in kot diplomat iz tistega časa vam lahko zagotovim, da tudi z veliko vidljivostjo in veliko prepoznavnostjo.

V dvajsetih letih je slovenski šport prehodil strmo pot. Na prehojeno pot smo vselej ponosni. Vsak narod ima svoje lastne športne želje, svoja stremljenja in svoj sistem športnih vrednotenj. Vsak narod ima svojo lastno športno izkaznico, temu sta prilagojeni tudi njegovi športna struktura in organiziranost. Slovenski športni model je primerljiv z modelom mnogih športno razvitih evropskih držav. Organiziran je na prostovoljni osnovi kot del civilne družbe. Temeljni deli njegove organizacije so športne organizacije – klubi in njihove zveze – tako občinske kot nacionalne. Imamo tudi veliko posebnosti in to posebno kulturo športa moramo gojiti tudi naprej.

Šport ima veliko moč. Lahko poenoti ljudi in narode ter prispeva tudi k temu, tako kot v stari Grčiji, da vojskujoče strani odložijo orožje in se v prijateljskem duhu udeležijo tekmovanj na olimpijskih igrah. Ker se ideja olimpijskega miru v okviru Združenih narodov doslej ni najbolje prijela, nam to ostaja cilj tudi za naprej. Tudi danes moramo stremeti k idealom antične Grčije, z željo, da bi te ideale dosegli in presegli. To velja omeniti, kajti naslednji teden bo v Generalni skupščini Združenih narodov ponovno predstavljena resolucija s konkretnimi predlogi in načrti, ki bi države članice spodbujala k premirju, vsaj med olimpijskimi igrami, torej v času olimpijskih iger 2012 v Londonu. Slovenija podpira to resolucijo, saj predstavlja, če bo sprejeta, zelo konkreten in resen prispevek k svetovnemu miru. Danes so mednarodni pogoji boljši kot v mnogih dosedanjih obdobjih, da bi se ta cilj vendarle dosegel. Predlagam vam, da se tudi Olimpijski komite Slovenije, pa tudi športniki in vsi udeleženci olimpijskih iger s svojimi predlogi in aktivnostmi vključite v te zamisli. Niso preveč tuje športu in niso preveč daleč.


Spoštovani,

danes je priložnost, ko je prav, da čestitam vsem vam za predano delo, ki ste ga opravili v dvajsetih letih, za prostovoljstvo, za mnoge spodbude, za vrhunske športne rezultate, za osvojene medalje, za odlično prepoznavnost slovenskih športnikov v svetu, za odlične organizacijske dosežke in za vse spodbude na področju množičnih športno-rekreativnih dejavnosti. Naj vam ob tej svečani priložnosti še enkrat povem, kako izjemno velikega pomena je vse to delo za našo družbo, za našo skupnost v celoti, za slovenski narod, za našo identiteto in za naše odlično mednarodno povezovanje.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je opravilo pomembno delo na področju uveljavljanja športa kot pomembne prvine kakovosti življenja in je mnogo prispevalo k slovenskim vrhunskim dosežkom na mednarodnih športnih tekmovanjih. Vse to so velike stvari. Prav je, da nocoj o teh velikih stvareh razmislimo, da vam čestitam in da to čestitko okrepim tudi z visokim odlikovanjem. Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani