archived page

Predsednik ob 30. obletnici Slovenske kadrovske zveze

Ljubljana, 24.11.2011  |  govor


Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slavnostni prireditvi ob 30. obletnici Slovenske kadrovske zveze
Ljubljana, 24. november 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne prireditve ob 30. obletnici Slovenske kadrovske zveze (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovani,

vesel sem bil vašega povabila, ne samo zaradi vaše 30. obletnice organiziranega delovanja kadrovskih delavcev v Sloveniji, ampak tudi zato, ker opravljate nadvse pomembno delo. Kot združenje kadrovskih delavcev ste poskrbeli za razvoj stroke, raziskujete področje svojega delovanja, med seboj izmenjujete primere dobrih praks, poskrbite pa tudi za pretok izkušenj in znanja od drugod. Vaše delo ni omejeno le na izbiranje kandidatov na razpisano delovno mesto in tudi ne na delo, ki ga morate opraviti takrat, ko se vaše podjetje znajde v stiski, ko morate pripraviti načrt odpuščanja, ko s svojimi predlogi in odločitvami določate usodo posameznikov, njihovega življenja, pa tudi njihove prihodnosti. To delo je zahtevno, odgovorno in polno dilem, zlasti takrat, ko lastniki pred vas postavljajo zahteve po hitrem prestrukturiranju in prilagajanju trgu.

Zlasti v težkih trenutkih ste pokazali, da imate ustrezno znanje in pristop. Žal smo marsikje zasledili tudi nekorektno postopanje, tako v procesih sprejemanja kot tudi odpuščanja in vodenja v delovnih procesih.

V svojem kodeksu opozarjate na integriteto človekove osebnosti, na poštenost, pravičnost in na humano ravnanje ljudi pri delu in v zvezi z delom. To izhodišče je nadvse pomembno. Z vašimi vsakodnevnimi odločitvami lahko veliko prispevate k temu, da bomo imeli v Sloveniji strokovno vodene kadrovske procese, takšne, ki bodo izražali tudi človeško občutljivost. Stroka se prične pri kakovostnem oblikovanju organizacijske strukture in opredelitvah zahtev za posamezna delovna mesta. Izbor kadrov je področje, s katerim se pogosto srečujete. Predvsem pri mlajših generacijah bo potrebno poskrbeti za utrjevanje vrednot, ki so za naš narod in tradicijo značilni. Gre za delavnost, poštenost, lojalnost in razvojno naravnanost.

Pred leti se je privlačnost delovnih mest cenila s finančnimi vidiki, kakor so plače in bonusi, danes nas zanima stabilnost poslovanja, sposobnost vodstva podjetja, urejeni medsebojni odnosi in prihodnost. Kandidati vedno bolj iščejo delodajalce, v katere lahko verjamejo, in okolje, kjer bodo lahko dosegli kolikor je mogoče visoko zanesljivost. Vsi se dobro zavedamo, da bodo dobila najboljše delavce podjetja z dobro vizijo, ki so inovativna in ki lažje dosegajo svoje poslovne cilje.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne prireditve ob 30. obletnici Slovenske kadrovske zveze (foto: Stanko Gruden/STA)Kadrovski strokovnjaki bi morali biti bolj vključeni v načrtovanje našega izobraževalnega sistema v najširšem pomenu. Danes smo vse bolj priča strukturni nezaposlenosti mladih izobraženih ljudi. Ob koncu preteklega stoletja je bila strukturna nezaposlenost posledica hitrega prestrukturiranja naše industrije. Danes se srečujemo s strukturno nezaposlenostjo zato, ker naš izobraževalni sistem izobražuje kadre, ki jih naše gospodarstvo ne potrebuje v takšnem številu. Posledica teh neuravnoteženosti pa je pomanjkanje usposobljenih delavcev za mnoge poklice in dela. Spremembe potrebujemo že takoj. Četudi jih ne bomo mogli doseči "čez noč", pa moramo že sedaj vzpostaviti čim boljše sodelovanje šolskega sistema in kadrovskih služb podjetij za dogovor o potrebnih spremembah v šolskem sistemu, o razvoju praktičnega pouka in o pričakovanih potrebah gospodarstva.

Dejstvo je tudi, da bomo morali delati bistveno dlje kot v preteklosti – ne samo zaradi vzdržnosti pokojninske blagajne, ampak tudi zato, ker živimo dlje – da smo v kasnejših letih v dobri delovni kondiciji in da je povečevanje starosti civilizacijska pridobitev in rezultat izboljšanih življenjskih pogojev.

Kot vsi veste, odnos do starejših delavcev ni vedno najboljši. Starejši delavci so tudi na trgu delovne sile zapostavljeni. Ne poskrbimo za njihovo dodatno usposabljanje in izobraževanje, ne izkoristimo njihovih delovnih potencialov, ki so plod dolgoletnih izkušenj in ne upoštevamo njihovega dolgoletnega prispevka k razvoju in rasti.

Kot kadrovski delavci se dobro zavedate, da je s starejšimi delavci in delavkami potrebno delati drugače, da je potrebno prilagajati delovne procese, zagotavljati večplastnost delovnega okolja in starostno pestrost tega okolja. Vse to pripomore in omogoča večjo delovno učinkovitost in storilnost.

Zanesljivo še nismo izčrpali vseh možnosti za delo in zaposlovanje starejših. Na tem področju je dovolj prostora za inovativnost, ki ne bo pripomogla samo k boljšemu razpoloženju v delovnem okolju, ampak tudi k večji učinkovitosti.

Kadrovski delavci ste močno vpeti v družbeno odgovornost, ki vam nalaga naloge, ki niso omejene samo na lastno organizacijo.

Vaša naloga je tudi, da zaposleni z veseljem pridejo na delo, da so voljni pridobivati nova znanja, da imajo življenje uravnoteženo in čas tudi za dom in družino ter da prejemajo dostojno plačo. Družbena odgovornost kadrovskih delavcev je v tem, da v zaposlenih ne vidijo samo "delovne sile", temveč tudi sosede, prijatelje in ponosne državljane.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne prireditve ob 30. obletnici Slovenske kadrovske zveze (foto: Stanko Gruden/STA)Nadvse pomembno delo, ki ga opravljate, so aktivnosti, s katerimi pomagate ustvarjati večjo motivacijo zaposlenih. Žal se je vtihotapilo v delovno okolje preveč malodušja. V težkih razmerah je slabo razpoloženje težko odpravljati, vendar moramo posvetiti ustvarjanju ustreznega pozitivnega razpoloženja več pozornosti. Razmere niso brezupne, so zahtevne.

Združeni narodi so pred kratkim objavili letošnje Poročilo o človekovem razvoju (Human Development Report), v katerem se 20 let uporablja indeks človekovega razvoja (Human Development Index), ki ga sestavlja več posameznih indikatorjev.

Po tem indeksu je Slovenija na 21. mestu. Ta položaj ni slab. Med ključnimi kazalniki, ki so uporabljeni v tem kontekstu, so življenjska doba, ki se v Sloveniji zadnja leta povečuje, stanje zdravstvene oskrbe, ki na Slovenskem ni slabo, in stanje družbene kohezivnosti, ki je ravno tako v mednarodnih primerjavah dobra.

Z eno besedo, imamo krizne razmere, imamo dobre razloge, da tehtno in kritično razmišljamo o svojem razvoju in o kakovosti vseh odločitev, ki jih moramo sprejemati.

Spoštovani,

Slovenski kadrovski zvezi čestitam za 30-letno delovanje, za stalno usposabljanje, izobraževanje in odločno zavzemanje za položaj kadrovskih strokovnjakov, ki morajo biti enakopravno vključeni v vse procese in poslovne odločitve, ki vplivajo na zaposlene.

Samo po sebi je razumljivo, da je kadrovska funkcija enakovredna vsem ostalim poslovnim funkcijam, saj s svojim delom sooblikuje podobo organizacije. Veseli me, ko v mnogih podjetjih v Sloveniji vidim, da to razumejo. Vseživljenjsko učenje zaposlenih, povečevanje zmožnosti in znanja, uvajanje sistemov nagrajevanja, premeščanje, odpuščanje ter zagotavljanje širokih komunikacij z zaposlenimi in njihovimi predstavniki so nadvse pomembne sestavine ustvarjanja učinkovite organizacije, njene kulture in njene prihodnosti. Podpiram vsa vaša prizadevanja in vam želim, da bi pridobili za to zahtevno delo še več znanja in skupaj z menedžmentom položaj, ki bo lahko odločilno vplival na uvajanje dobrih sprememb in na sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev.

Hvala vam.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani