archived page

Informacije o delegaciji in izbiri letala za uradna obiska predsednika v Republiki Bolgariji in Republiki Turčiji

Ljubljana, 19.5.2009  |  pojasnilo in popravek


Z željo po čimbolj javnem in transparentnem delovanju državnih organov objavljamo natančne informacije o sestavi delegacije, stroških ter postopku izbire ponudnika letalskega prevoza za uradna obiska predsednika republike v Republiki Bolgariji in Republiki Turčiji.


Sestava uradne delegacije Republike Slovenije
  • dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije
  • Barbara Miklič Türk, soproga predsednika Republike Slovenije
  • Dragoljuba Benčina, državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve
  • Mitja Štrukelj, veleposlanik Republike Slovenije v Republiki Turčiji
  • Mojca Seliškar Toš, šefinja kabineta predsednika republike
  • Dušan Snoj, svetovalec predsednika republike za diplomatska vprašanja
  • Ladislav Lipič, svetovalec predsednika republike za obrambne in vojaške zadeve
  • Franci Perčič, svetovalec predsednika republike za gospodarska vprašanja
  • Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije
  • mag. Ksenija Škrilec, začasna odpravnica poslov v Veleposlaništvu Republike Slovenije v Republiki Bolgariji

Spremstvo uradne delegacije

Uradno delegacijo spremljajo pribočnik predsednika republike, predstavniki protokola in varnosti, uradni fotograf, uradni snemalec, tolmač za bolgarski jezik ter štirje predstavniki slovenskih medijev. Predsednika spremljala tudi gospodarska delegacija, ki vključuje 60 predstavnikov gospodarskih podjetij. V Republiko Bolgarijo potuje 55 predstavnikov gospodarstva, v Republiko Turčijo 45, v obe državi pa 40 gospodarstvenikov. Gospodarsko delegacijo spremljajo koordinator za Zahodni Balkan v Ministrstvu za zunanje zadeve, svetovalec v slovenskem veleposlaništvu v Turčiji ter III. sekretar v slovenskem veleposlaništvu v Bolgariji.

Z letalom družbe ADRIA AIRWAYS, d.d., iz Ljubljane na relaciji Ljubljana – Sofija potuje 70 potnikov, na relaciji Sofija - Ankara 57 potnikov, na relaciji Ankara - Carigrad 62 potnikov ter na relaciji Carigrad - Ljubljana 66 potnikov.


Stroški

Urad predsednika Republike Slovenije bo imel z najemom letala 7.634 EUR stroškov. Preostale stroške si bodo v sorazmernem deležu (glede na število potnikov na posamezni relaciji) razdelili Ministrstvo za zunanje zadeve, Protokol Republike Slovenije, Urad za varnost in zaščito (GPU), mediji in posamezna gospodarska podjetja.


Informacije o izvedbi javnega naročila

Povabilo k predložitvi ponudbe za najem letala za Bolgarijo in Turčijo, na relacijah Ljubljana - Sofija (Bolgarija), dne 18. 5. 2009, Sofija (Bolgarija) - Ankara (Turčija), dne 20. 5. 2009, Ankara (Turčija) - Carigrad (Turčija), dne 21. 5. 2009, ter Carigrad (Turčija) - Ljubljana, dne 21. 5. 2009, za potrebe predsednika Republike Slovenije je bilo posredovano 7. 5. 2009 v objavo na Portal javnih naročil, nato pa še po elektronski pošti in faksu naslednjim ponudnikom:

1- GIO, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana,
2- ADRIA AIRWAYS, d.d., Kuzmičeva 7, Ljubljana,
3- LINXAIR, d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana,
4- LUFTHANSA GERMAN AIRLINES, General Management Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Maksimirska 112a, Zagreb,
5- AUSTRIAN AIRLINES, Podružnica Ljubljana, Čopova 52, Ljubljana.

Za najem letala so bili zahtevani naslednji pogoji in merila:


RAZPISNI POGOJI:

1. Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, če je takšno dovoljenje na podlagi posebnega zakona potrebno.
Zahtevani dokument: Kopija potrdila za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Operating licence)

2. Ponudnik mora najmanj zagotoviti dvo- ali več motorno reaktivno poslovno–potniško letalo, s stand-up kabino - min. 1,73m, staro največ 15 let ter z najmanj 86 (šestinosemdesetimi) sedeži (niso všteti pomožni sedeži) – registracija letala.
Zahtevani dokument: Tehnični podatki ponujenega potniškega letala - ponudba, ki vsebuje tudi zgoraj navedene tehnične podatke

3. Prevoznik mora pred nastopom letenja omogočiti celovit varnostni pregled letala in osebja.
Zahtevani dokument: Podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev in o seznanitvi s povabilom (priloga k povabilu!)

4. Ponudnik mora imeti veljavno spričevalo letalskega prevoznika (AOC) na podlagi evropskega letalskega pravnega reda.
Prevoz mora biti opravljen s ponujenim letalom, ki je na dokumentu AOC, katerega imetnik je ponudnik, ki odda ponudbo ali ki ima sklenjeno veljavno pogodbo o najemu ponujenega letala s posadko (WET LEASE).
Zahtevani dokument: Kopija veljavnega spričevala letalskega prevoznika (AOC) in pogodba o najemu letala s posadko (Wet Lease), če ta obstaja

5. Ponudnik mora imeti za upravljanje s ponujenim letalom ustrezno usposobljeno letalsko osebje.
Zahtevani dokument: Podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev in o seznanitvi s povabilom (priloga k povabilu!)

6. Ponudnik mora redno vzdrževati ponujeno letalo pri pooblaščenem vzdrževalcu za posamezen tip letala.
Zahtevani dokument: Izjava ali navedba v ponudbi, kdo je pooblaščeni serviser za ponujeno letalo

7. Ponudnik mora imeti opremljeno letalo skladno z zahtevami in standardi slovenskih in evropskih letalskih oblasti (EGPWS, TCAS with TRANSPONDERS).
Zahtevani dokument: Podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev in o seznanitvi s povabilom (priloga k povabilu!)

8. Ponudnik mora zagotoviti, da so ponujeno letalo in vsi njegovi potniški sedeži zavarovani v skladu z zakonodajo.
Zahtevani dokument: Podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev in o seznanitvi s povabilom (priloga k povabilu!)

9. Letalsko osebje ponudnika letala mora imeti najmanj 5-letne izkušnje z opravljanjem prevozov za najvišje državne predstavnike in najvišje predstavnike mednarodnih organizacij.
Zahtevani dokument: Podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev in o seznanitvi s povabilom (priloga k povabilu!)

10. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, ki je izdan po opravljeni storitvi.
Zahtevani dokument: Podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev in o seznanitvi s povabilom (priloga k povabilu!)


MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE:

1. najnižja cena 100%


PODATKI O PREJETIH PONUDBAH:

Rok za oddajo ponudb je bil do dne 11. 5. 2009 do 10. ure.

Pravočasno je prispela ena ponudba, trije prevozniki so se opravičili.
Pregled prispele ponudbe in opravičil je pokazal naslednje:


1- Prevoznik AUSTRIAN AIRLINES iz Avstrije, Podružnica Ljubljana:

Prevoznik se je opravičil, ker nima prostih kapacitet, saj je celotna flota letal planirana v rednem prometu.

2- Prevoznik GIO POSLOVNA AVIACIJA iz Ljubljane:

Prevoznik se je opravičil, ker ne razpolaga s primernim letalom.

3- Prevoznik LINXAIR iz Ljubljane:

Prevoznik se je opravičil, ker ne razpolaga s primernim letalom.

4- Prevoznik ADRIA AIRWAYS iz Ljubljane:

Prevoznik je v roku posredoval ponudbo za 4 (štiri) enaka letala CRJ 900 za 86 potnikov, vendar ni predložil dokumenta, s katerim izkazuje zavarovanje letala in potnikov. Ostala pregledana dokumentacija je v skladu z zahtevanimi pogoji.
Na podlagi pisnega poziva (preko elektronske pošte) o dostavi manjkajoče dokumentacije, je prevoznik posredoval manjkajočo dokumentacijo (zavarovalni polici) in tako zadostil vsem zahtevanim razpisanim pogojem za to javno naročilo.

Tip ponujenega letala: Bombardier CRJ 900, reg. št: S5-AAK/L/N/O, cena: 59.000,00 EUR + stroški potniških taks
Ponudba je prispela pravočasno, je popolna in izpolnjuje vse pogoje.


Komisija za izbiro ponudnika je ugotovila, da je cenovno najugodnejša ponudba prevoznika ADRIA AIRWAYS, d.d. iz Ljubljane, ki je prispela pravočasno in izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

Zapisnik o ocenjevanju prispelih ponudb je bil zaključen dne 11. 5. 2009 ob 14.00 uri.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani