archived page

Izjava na Visokem dogodku ZN o nenalezljivih boleznih

New York, 19.9.2011  |  govor


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player


Izjava predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na Visokem dogodku Združenih narodov o nenalezljivih boleznih
New York, 19. september 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Visokega dogodka o preprečevanju in nadzoru nenalezljivih bolezni, kjer je nastopil kot govornik (foto: Stanko Gruden/STA)Gospod predsednik,
ekscelence,
dame in gospodje,

danes smo se zbrali na edinstvenem srečanju z izjemno pomembnim namenom: da bi vzpostavili učinkovito globalno fronto proti širjenju nenalezljivih bolezni in začeli odpravljati nekatere večje grožnje človeštvu našega časa. Hvaležni moramo biti vsem, ki so omogočili to srečanje, generalnemu sekretarju, sekretariatu Svetovne zdravstvene organizacije in karibskim državam za pravočasno in modro pobudo.

Pomislimo za trenutek na velikost – in paradoks naloge, ki je pred nami. Najprej poglejmo velikost. Opominjajo nas, da je po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2008 po svetu kar 36 milijonov smrti od skupno 57 milijonov posledica nenalezljivih bolezni – med katerimi prednjačijo rak, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni ter kronične bolezni dihal. Skoraj 80 odstotkov teh smrti se zgodi v državah v razvoju. Prepričan sem, da bodo te številke v teh dneh pogosto navajane – in tako je tudi prav. Svet se mora bolj zavedati pomembnejših groženj človeštvu. In nobenega dvoma ni, da nenalezljive bolezni predstavljajo tako grožnjo.

Vendar pa obstaja tudi paradoks. Dogodek je šele drugo srečanje v zgodovini generalnih skupščin ZN, na katerem predsedniki držav in vlad razpravljajo o dramatičnih globalnih zdravstvenih vprašanjih s številnimi posledicami za družbeni in gospodarski razvoj.

Razmisliti bi morali, zakaj. Ali morda naše globalno razumevanje razvoja ostaja preozko in pretirano pod vplivom ekonomskih zahtev? Morda na zdravstvena vprašanja še vedno gledamo kot na stvar strokovnjakov in ne svetovne politike?

Kakorkoli že, Združeni narodi in mednarodna skupnost morata najti pogum v dejstvu, da je v preteklosti široka, energična in dobro koordinirana globalna kampanja že dosegla znaten uspeh, v resnici je bila bistvenega pomena v boju proti širjenju virusa HIV in aidsa. Priznati je treba, da je v tem pogledu ostalo še veliko dela, toda uspehi so že vidni v večini svetovnih regij.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Visokega dogodka o preprečevanju in nadzoru nenalezljivih bolezni, kjer je nastopil kot govornik (foto: Stanko Gruden/STA)Poleg tega so številne vlade in zdravstvene institucije v državah po svetu že razvile učinkovite sisteme preprečevanja in zdravljenja nenalezljivih bolezni. Več vrst raka, nekoč vir strahu zaradi popolne neozdravljivosti, je mogoče vedno uspešneje preprečevati in zdraviti. Dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev sta se izboljšali in številne države so dobro usposobljene za potreben in hiter razvoj tehnik zdravljenja. Uspehe smo dosegli v preventivi, čeprav morda manj, kot bi bilo treba. Vedno več ljudi se zaveda, da kajenje pomeni smrt in da zdrava prehrana in zdrav življenjski slog veliko prispevata k preprečevanju bolezni in daljšanju pričakovane življenjske dobe.

V okviru Evropske unije je bila Slovenija med pobudniki Evropskega partnerstva za boj proti raku, kampanje za najučinkovitejše metode preprečevanja in zdravljenja rakavih bolezni. Mednarodno sodelovanje je pri tem nujen pogoj za uspeh.

Obstaja pa temeljni problem, ki ga morajo Združeni narodi postaviti v središče svojih razmišljanj. Preventiva in zdravljenje zahtevata zdravstvena, tehnična, finančna in organizacijska sredstva. Vsega tega pa v velikem delu sveta v razvoju primanjkuje. Zato bi morali Združeni narodi čim prej razviti potrebno izbiro večsektorskih strategij, sistem najprimernejših indikatorjev za merjenje napredka in institucionalne mehanizme za učinkovito koordinacijo delovanja na globalni ravni. Politična deklaracija, ki se sprejema na tem visokem srečanju, veliko prispeva v tej smeri. Radi bi pohvalili sopospeševalca, Jamajko in Luksemburg, za dobro opravljeno delo.

Še vedno pa je treba opraviti veliko dela. Pri procesu uresničevanja deklaracije in v prizadevanju za razvoj celostnega pristopa, ki bo vključeval potrebno raznovrstnost izvedbenih dejavnosti, bo – ob polnem sodelovanju držav članic – potrebno vodstvo Svetovne zdravstvene organizacije. Vloga generalnega sekretarja bo ključna pri pripravi učinkovite strategije večsektorskega delovanja za preprečevanje nenalezljivih bolezni in nadzor nad njimi s pomočjo učinkovitega partnerstva držav članic, mednarodnih agencij, strokovnih institucij, organizacij civilne družbe in poslovnega sektorja.

Gospod predsednik,
dame in gospodje,

izvajanje širokih mednarodnih sporazumov je vedno najtežji del mednarodnega delovanja. Združeni narodi bi morali pri tem izkoristiti partnerstvo vlad, strokovnih organizacij, organizacij civilne družbe in poslovnega sektorja. V boju proti raku se takšno zavezništvo in osnovni koncepti potrebnih globalnih strategij že oblikujejo. Ti vključujejo jasno določitev ciljev in glavnih orodij za dosego teh ciljev na področjih vodenja, preventive, javne ozaveščenosti in izobraževanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja ter – nenazadnje – raziskovanja.

Nekatera orodja so torej že pripravljena. Druge bo treba še dodati. Ni dvoma, da mednarodno sodelovanje v boju proti nenalezljivim boleznim lahko uspe. Naj zdajšnji visoki dogodek postane simbol uspeha.

Hvala, gospod predsednik.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani