archived page

Predsednik republike na Evropskem forumu Alpbach 2011

Alpbach, 28.8.2011  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil tradicionalnega Evropskega foruma Alpbach, kjer je sodeloval kot govornik na odprtju Političnega simpozija, ki je potekal pod geslom "Mednarodno pravo - globalna pravičnost" (foto: Markus Prantl/Evropski forum Alpbach)Predsednik republike dr. Danilo Türk se v Republiki Avstriji udeležuje tradicionalnega Evropskega foruma Alpbach, na katerem se vsako leto srečujejo ugledni politiki, gospodarstveniki, znanstveniki in kulturniki, ki razpravljajo o novih idejah in rešitvah za svetovne probleme. Predsednik republike je kot govornik nastopil na odprtju Političnega simpozija Evropskega foruma Alpbach, ki letos poteka pod geslom "Mednarodno pravo - globalna pravičnost".

Predsednik je v svojem govoru izpostavil, da je pravičnost temelj vsakega vladanja, to načelo pa se nanaša tudi na današnji čas, ki je čas nemirov in kriz. Opozoril je na izrazit primanjkljaj pravičnosti pri reševanju globalne finančne in gospodarske krize, saj bremena krize niso pravično razdeljena. Poudaril je, da pravičnost ne nastane sama od sebe, kot rezultat družbenih gibanj ali iniciativ posameznikov, ampak zanjo potrebujemo politično vodstvo. Današnje vodstvo po besedah predsednika pomeni okrepitev države, ki ni samo organizirana moč, ampak predstavlja tudi skupno dobro ter politično in pravno legitimnost. Zato se mora država ponovno uveljaviti v globalnih gospodarskih in finančnih zadevah, je dodal.
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil tradicionalnega Evropskega foruma Alpbach, kjer je sodeloval kot govornik na odprtju Političnega simpozija, ki je potekal pod geslom "Mednarodno pravo - globalna pravičnost" (foto: Markus Prantl/Evropski forum Alpbach)V nadaljevanju je predsednik dr. Danilo Türk spregovoril o razvoju mednarodnega prava, ki je močno spremenilo delovanje mednarodne skupnosti. Izpostavil je nekatere dosežke mednarodnega prava, kot so zakonodaja in implementacija prava človekovih pravic, sposobnost sistemov reševanja mednarodnih sporov za reševanje ozemeljskih sporov ter ustanovitev mednarodnih kazenskih sodišč. Ves napredek mednarodnega prava je bil po besedah predsednika neverjetno močna vzpodbuda za uveljavitev občutka, da sta poštenost in pravičnost mogoča in da sta naša prihodnost.
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil tradicionalnega Evropskega foruma Alpbach, kjer je sodeloval kot govornik na odprtju Političnega simpozija, ki je potekal pod geslom "Mednarodno pravo - globalna pravičnost" (foto: Markus Prantl/Evropski forum Alpbach)Med izzivi mednarodnega prava pa je predsednik navedel uporabo sile v mednarodnih odnosih, kjer je spomnil na pobudo Združenih narodov "odgovornost za zaščito" (Responsibility to Protect), vzpostavitev pravičnosti v mednarodnih trgovinskih odnosih s sklenitvijo novega globalnega trgovinskega dogovora ter nujnost vzpostavitve učinkovitega, pravičnega in stabilnega sistema globalnega upravljanja, ki ga lahko zagotovi le legitimnost Organizacije združenih narodov, ob pomoči vpliva držav skupine G-20. Predsednik je v zaključku svojega govora poudaril tudi pomen reševanja lokalnih vprašanj, ki so v današnjem času lahko zelo velika in zelo pomembna, kar je ponazoril na primerih delovanja Evropske unije in sprememb v arabskem svetu.
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil tradicionalnega Evropskega foruma Alpbach, kjer je sodeloval kot govornik na odprtju Političnega simpozija, ki je potekal pod geslom "Mednarodno pravo - globalna pravičnost" (foto: Markus Prantl/Evropski forum Alpbach)Predsednik se je v nedeljo udeležil tudi zasedanja na temo "Sistemske spremembe za globalno gospodarsko pravičnost" ter dogodka na temo "Podnebna pravičnost". V ponedeljek pa se je udeležil zasedanj na temi "Izgradnja miru in razvojno sodelovanje" ter "Aktualna vprašanja na področju mednarodne jurisdikcije".

© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani