archived page

Predsednik republike odlikoval Kurta Kanclerja

Ljubljana, 5.10.2012  |  sporočilo za javnost, govor


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Kurta Kanclerja, za zasluge na področju prostovoljstva in humanitarnosti.

Predsednik republike je v nagovoru ob vročitvi odlikovanja izpostavil primarija Kurta Kanclerja kot izjemno osebnost, izjemnega zdravnika, izjemno osebnost popularizacije javnega zdravja in skrbi za prevencijo ter izjemnega humanitarnega in socialnega delavca v najbolj žlahtnem pomenu te besede.
Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Kurta Kanclerja (foto: Stanko Gruden/STA)


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slovesnosti z vročitvijo odlikovanja Red za zasluge Kurtu Kanclerju
Ljubljana, 5. oktober 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Kurta Kanclerja (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovani odlikovanec,
spoštovani zbrani,

primarij Kurt Kancler je izjemna osebnost. To vsi, ki smo tu, dobro vemo in vsakdo od nas ima prav gotovo kakšno osebno perspektivo, s pomočjo katere lahko to izjemnost pojasni, razloži in tudi javno pove.

Kot veste, sem sam iz Maribora. Pripadam generaciji, ki je pred desetletji tako rekoč naključno brala številne komentarje Kurta Kanclerja o raznih zadevah, ki se tičejo zdravja otrok in mladih ljudi. S temi komentarji je postal javna osebnost Maribora ter na nek način last Maribora, zlasti vseh mater v Mariboru in vseh, ki skrbijo za zdravje otrok.

To je posebna perspektiva, ki sem jo želel poudariti ob današnji priložnosti, kajti verjamem, da je ljudi v Mariboru, ki imajo to osebno perspektivo, zelo veliko in da bi se lahko na ta način dela primarija Kurta Kanclerja spomnili tisoči, deset tisoči ljudi.

Seveda pa je ta perspektiva omejena, kajti izkazuje samo en pogled na to vsestransko pomembno delo Kurta Kanclerja, ki je pomembno v medicinskem smislu ter s stališča promocije javnega zdravja – nečesa, česar skoraj nikoli ne razumemo v polni zahtevnosti tega izraza.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Kurta Kanclerja (foto: Stanko Gruden/STA)Med človekovimi pravicami je pravica vsakogar do najvišjega možnega standarda fizičnega in psihičnega zdravja. "Do najvišjega možnega standarda." Kako se ta standard zagotavlja? Prav gotovo ne samo z medicinskim delom v tehničnem pomenu te besede, prav gotovo ne samo z zdravstvenim zavarovanjem, ampak s širokim, ljudskim delovanjem. To še posebej velja za zdravje otrok.

Tu je treba dodati še drugo pomembno dimenzijo: humanitarno delo, humanitarna dejavnost. Vsi, ki smo dovolj stari, da se spominjamo, kako se je Rdeči križ Slovenije razvijal v preteklih desetletjih, vemo, kako pomembno je to množično gibanje, ki je povezalo humanitarne dejavnosti z dejavnostmi, ki so imele in še imajo izjemno velik socialni pomen, ki presegajo osnovno humanitarnost, ki so omogočile številnim ljudem, da rešijo svoje probleme, in ki so zlasti pomagale številnim otrokom, da se razvijejo v nekoliko bolj prijaznem okolju, kot bi se sicer.

To je še posebno pomembno za Maribor, to naše tragično mesto, ki je po osamosvojitvi doživelo tako hude pretrese in ki je s pomočjo številnih iniciativ, trdega dela in plemenitih ljudi te stresne trenutke tudi v veliki meri že premagalo.

Vse to je v naših mislih danes, ko se Republika Slovenija na ta simboličen način oddolžuje prispevku primarija Kurta Kanclerja kot izjemne osebnosti, izjemnega zdravnika, izjemne osebnosti popularizacije javnega zdravja in skrbi za prevencijo ter izjemnega humanitarnega in socialnega delavca v najbolj žlahtnem pomenu te besede. Hvala odlikovancu za vse te prispevke in seveda si želimo, da bi se ti prispevki na ta ali oni način še nadaljevali. Hvala lepa!
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani