archived page

Predsednik o pomenu varstva kulturne in naravne dediščine

Matavun, 9.10.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil posveta ob 40. obletnici Unescove Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine na temo "Pomen konvencije danes" (foto: Nebojša Tejić/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil posveta ob 40. obletnici Unescove Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine na temo "Pomen konvencije danes".

V nagovoru je poudaril, da je konvencija predvidela in spodbudila drugačen način razumevanja dediščine. Čeprav v tistem času še nismo poznali koncepta trajnostnega razvoja, je bila prvi mednarodni dokument, ki je povezal naravne vrednote s kulturno dediščino. S tem je v ospredje zanimanja postavila vpliv človeka in njegovega delovanja na naravno okolje, pa tudi potrebo, da ohranimo ravnovesje med obema, kar je samo bistvo trajnostnega razvoja, kot ga razumemo danes, je izpostavil predsednik. Dodal je, da je konvencija tudi poenotila in združila svet v prizadevanjih, da se dediščina svetovnega pomena zavaruje, saj je po številu držav pogodbenic najširši mednarodnopravni akt s področja kulture.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil posveta ob 40. obletnici Unescove Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine na temo "Pomen konvencije danes" (foto: Nebojša Tejić/STA)Predsednik je opozoril, da nam konvencija nalaga skrb za prepoznavanje, ohranjanje in varovanje naše kulturne in naravne dediščine na vseh ravneh. Uvrstitev na prestižni Unescov seznam pa pomeni našo obveznost, da z mednarodno priznano svetovno dediščino še prav posebej skrbno ravnamo in ohranimo vse tiste njene značilnosti, ki so tej uvrstitvi botrovale. Predsednik je spomnil, da se je na tem seznamu Škocjanskim jamam in koliščem na Ljubljanskem barju letos pridružila tudi dediščina živega srebra v slovenski Idriji in španskem Almadenu. Ob tem pa se je predsednik vprašal, ali je Slovenija na tem področju že izčrpala vse možnosti.

"Svet in z njim Slovenija se soočata z okoljskimi, finančnimi, demografskimi in družbenimi spremembami ter izzivi. Poznavanje in vrednotenje lastne kulturne dediščine ter ustrezna skrb zanjo imata tudi v sedanjih časih velik nacionalni pomen. Kulturna, duhovna, snovna in nesnovna dediščina so spoštovanja vredne tradicionalne vrednote, ki se jim v danih okoliščinah ne moremo in ne smemo odpovedati," je dejal predsednik, ki je posebej poudaril pomen dobrega sodelovanja na tem področju med lokalnimi in državnimi ustanovami, pa tudi med stroko in civilno družbo.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani