archived page

Predsednik ob 20. obletnici odhoda zadnjega vojaka JA

Koper, 22.10.2011  |  govor


Slavnostni govor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na osrednji slovesnosti ob 20. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz območja Republike Slovenije
Koper, 22. oktober 2011


Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob 20. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz območja Republike Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije,
spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo,
spoštovani visoki gostje,

ravnokar smo v tem čudovitem programu podoživeli tisočletno zgodovino našega naroda, tisočletno obdobje naših hrepenenj in veličino nastanka naše države. Zahvaljujem se vsem, ki ste pripravili in izvedli ta program. Hvala lepa in čestitke.

Danes praznujemo poseben dan. 25. oktober leta 1991 je bil izjemen dan, dan, ki je neizbrisno zaznamoval podobo o Sloveniji ter o naši sposobnosti premagati vse ovire in zagotoviti popolno oblast naše države na našem ozemlju. Ta datum se je za večno zasidral v nacionalno zavest slovenskega naroda in kot takega ga slavimo danes, dvajset let kasneje.

25. oktobra 1991, natančno ob 23.45 uri, se je poslednji vojak poražene Jugoslovanske armade vkrcal na malteški trajekt VENUS in na trajekt JA PO-9. S tem se je končala še zadnja vojaška prisotnost jugoslovanske vojske na slovenskem ozemlju. Danes se spominjamo odločnosti, hrabrosti in uspeha tistih pripadnikov slovenske milice in vojske, ki so neposredno sodelovali v tej varnostni operaciji. V njej je sodelovalo 8 članov poveljstva operativne akcije, 58 pripadnikov posebne enote milice iz Uprave za notranje zadeve Koper, 22 pripadnikov specialne enote Ministrstva za notranje zadeve, 28 pripadnikov specialne enote MORiS in 4. Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe, 4 pripadniki varnostno-informativne službe in 20 pripadnikov varnostne službe Luke Koper. Izjemnega prispevka vseh njih se spominjamo danes. Ta prispevek je bil v celotnem prizadevanju za osamosvojitev Slovenije še posebno dragocen.

Od tistega trenutka dalje je bila Slovenija osvobojena prisotnosti nam takrat že popolnoma tuje vojaške sile. Tistega dne natančno ob polnoči so se oglasile sirene in zazvonili zvonovi v suvereni Sloveniji. To je bil velik trenutek, čas polne zagotovitve efektivne oblasti naše suverene države, brez tuje vojaške navzočnosti ali mednarodnega posredovanja.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob 20. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz območja Republike Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)Danes in v naslednjih dneh bomo ponovno v mislih s tistimi, ki so za našo domovino, za našo samostojnost in suverenost žrtvovali svoja življenja. Njim gre večna slava in zahvala. Današnji zbor veterank in veteranov iz vseh koncev naše domovine naj simbolizira naš ponos ob dvajseti obletnici končne zmage. Vsem tistim, ki ste sodelovali v tej pomembni zaključni varnostni operaciji, in tistim, ki ste jo vodili, pa izrekam zahvalo in čestitke za odlično opravljeno nalogo.

Danes pa je ponovno tudi priložnost, da v besedi in v pesmi zaokrožimo in podoživimo proces našega osamosvajanja. Ob občutenem spremljanju vsebine današnje slovesnosti imamo primerno priložnost za pogled v zgodovino, za pogled na velike in pomembne dogodke, ki so zaznamovali usodo našega naroda. Naj ta pogled zajame celoto, kajti vsi ti veliki in pomembni dogodki so neločljivo povezani, kot so povezani rodovi Slovencev skozi stoletja.

Burna je naša zgodovina. Naši ljudje so se bojevali v mnogih vojnah, branili svoj dom pred številnimi napadi in naposled, po prvi svetovni vojni začeli tudi z vojaško silo postavljati temelje slovenske državnosti. Danes se s ponosom spominjamo generala Maistra in njegovih borcev ter bojev za severno mejo, ki so s politično odločnostjo in oboroženim bojem vzpostavljali ozemeljske podlage, na katerih je bila v naslednjih desetletjih mogoča sklenitev slovenskega nacionalnega ozemlja, s tem pa tudi prostor za ustanovitev samostojne države.

Spominjamo se številnih žrtev fašizma, ki je kmalu po prvi svetovni vojni prizadejal naše ljudi tukaj na Primorskem in ki je dobil odločen odgovor v borbeni organizaciji TIGR. Ne pozabimo – fašizem in kasneje nacizem sta za slovenski narod pomenila ne le zanikanje človeške svobode, ampak tudi ogrožanje narodovega obstoja. Odgovor na to grožnjo je bila ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF), obče slovenske in nadstrankarske organizacije, ki je sprožila in vodila narodnoosvobodilno borbo in katere 70. obletnice se spominjamo v letošnjem letu. Prav OF je bila in je pomembno zgodovinsko dejanje, tako za slovenski narod kot tudi za vse majhne narode, saj smo majhni narodi v trenutkih težkih preizkušenj – še veliko bolj kot veliki – dolžni storiti vse za "razumevajočo združenost", če želimo preživeti nevarni čas in v nevarnem času tudi uspeti. V drugi svetovni vojni je po zaslugi OF in narodnoosvobodilne vojske slovenski narod vstopil v boj proti fašizmu in nacizmu, postal je del velike koalicije Združenih narodov in je vojno končal na zmagoviti strani, ki je bila tudi pravična stran. Tega ne smemo pozabiti.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob 20. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz območja Republike Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda pa je bil tudi zagotovilo priključitve Primorske v okrilje Slovenije in s tem zaokrožitve nacionalnega ozemlja, ki je pol stoletja kasneje postalo ozemlje suverene države Slovenije.

Slovenski partizani so bili v tem boju prava slovenska, narodna vojska. Vendar je ta naša vojska ob koncu II. svetovne vojne, tudi zaradi obsežnih zaključnih vojaških operacij na našem ozemlju, prenehala obstajati. Bila je vključena v jugoslovansko vojsko in s tem praktično ukinjena.

Nastala je praznina, vse do leta 1968, ko je bila ustanovljena Teritorialna obramba. Njen razvoj v celoti je zgodba o domoljubju in uspehu. Ta uspešnost se je dokončno udejanjila ravno v letih 1990 in 1991, ko so bili izkušeni pripadniki Teritorialne obrambe jedro in ogrodje Manevrske strukture narodne zaščite ter na novo oblikovanih poveljstev in enot TO. Teritorialna obramba, reorganizirana v letu 1990, je pomenila obnovitev slovenske narodne vojske. V usodnih trenutkih osamosvojitve je tako Slovenija imela lastno oboroženo silo, dobro organizirano in vodeno. S to oboroženo silo in s silami milice, kasnejše slovenske policije, je naša država zelo hitro in učinkovito vzpostavila efektivno oblast na svojem ozemlju in to dejanje uspešno zaključila 25. oktobra pred dvajsetimi leti. Naša pot poslej je bila veliko lažja prav zaradi tega velikega uspeha.

Danes, na dan sklepnega dejanja vzpostavljanja efektivnosti naše države, se spominjamo vseh tistih dogodkov v letih neposredno pred osamosvojitvijo, ki so oblikovali naš osamosvojitveni proces. Spominjamo se procesa proti četverici in odbora za varstvo človekovih pravic v letu 1988. Spominjamo se Majniške deklaracije, ki jo je Tone Pavček prebral maja 1989. Toneta Pavčka od včeraj ni več med nami. Vendar bo spomin na njegov veliki prispevek našemu narodu, naši kulturi, naši politični zavesti in naši samozavesti ostal za večno. Velika hvala in slava njegovemu spominu! Danes se spominjamo tudi drugih dogodkov iz leta 1989. Spominjamo se uspešno izvedene akcije "Sever" konec leta 1989, ki je zaščitila Slovenijo pred agresivnostjo velikosrbskega nacionalizma. Spominjamo se demokratičnih volitev, koalicije DEMOS in vzpostavitve demokratične oblasti v letu 1990. Spominjamo se uspešne preprečitve grobih poskusov zveznih oblasti, da bi razorožili Teritorialno obrambo. Spominjamo se Manevrske strukture narodne zaščite in preureditve Teritorialne obrambe v učinkovito organizirano oboroženo silo pod poveljstvom Republiškega štaba in Predsedstva Republike Slovenije. Kulminacija tega burnega dogajanja je bil plebiscit o neodvisnosti in suverenosti Republike Slovenije, ki je decembra 1990 začrtal politično pot slovenskega naroda za prihodnost. Slovenija je nepovratno stopila na pot neodvisnosti in polne suverenosti.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob 20. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz območja Republike Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)Vendar pa se je za polno neodvisnost in državnost Slovenija morala še boriti. Maja 1991 je bila v Pekrah na preizkušnji odločnost naroda, ravno tako pa sposobnost njegovih obrambnih sil, vojaških in policijskih, ki so v izjemni demonstraciji enotnosti uspešno branile center za usposabljanje slovenskih vojakov v Pekrah pri Mariboru. Moč volje, vojaška sposobnost in zlasti enotnost v obrambi so bila zagotovila za uspeh. Prav ta enotnost vseh delov obrambnih sil in vse civilne družbe je zagotovila vojaško zmago v vojni za Slovenijo junija in julija 1991 ter v oktobru še končni uspeh, ki ga slavimo danes.

Ob današnjem zaključku letošnjih praznovanj naše 20. obletnice samostojnosti želim ponovno, vendar ne tudi zadnjič poudariti pomen celovitosti procesa osamosvajanja. V letih pred osamosvojitvijo in v času osamosvajanja so se dogajala pomembna dejanja, ki so tvorila celoto. V tem dogajanju so sodelovali mnogi ljudje in dani so bili številni prispevki naši neodvisnosti in naši državnosti. Resnica in spoštljiv odnos do vseh tistih, ki so v teh dejanjih sodelovali, nekateri žrtvovali svoja življenja, in ki so na ta način skupaj ustvarjali državo, zahtevata, da razumemo prav to celoto, da je ne razgrajujemo in ne delimo na umetno ustvarjene dele in da ne prepoveličujemo posameznih prispevkov. Veličina naše osamosvojitve je v vseh dejanjih naše osamosvojitve skupaj.

Naša zmaga je preveč čista, da bi jo po dvajsetih letih kot tako ne videli in občutili. Zato spoštujmo pomen celote, prispevkov vseh in vseh procesov, ki so naposled omogočili uspešno osamosvojitev. In v tej celoti vidim tudi vas, spoštovane veteranke in veterani tako "zelene" kot "modre" veje. Bili ste sila, ki je z orožjem v roki gradila državo. Ponosni smo na vas in hvaležni smo vam!

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob 20. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz območja Republike Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)Ponos, ki ga čutimo danes, pa mora biti tudi spodbuda za našo prihodnost. Ravno v tednih, ki so pred nami, bomo odločali o naši prihodnosti. Kriza, v kateri smo se znašli, ni samo posledica globalnih razsežnosti – v mnogočem razgalja tudi naše pomanjkljivosti in slabosti. Naš razvojni model, ki ga je zaznamovalo stremljenje k vključitvi v evro-atlantske integracije, se je izčrpal. Državljanke in državljani v volilnem obdobju upravičeno pričakujejo odgovore, kako bomo v prihodnje uravnavali družbene odnose, kakšna bo gospodarska in socialna struktura naše države, kakšen bo naš prihodnji razvoj?

Danes je pred politiko in politiki izjemno velika odgovornost, ki jo moramo uspešno nositi. Vendar vseh odgovorov ne more dati samo politika, pač pa tudi civilna družba, vsi skupaj, državljanke in državljani, tako kot je to bilo pred 20. leti. Zato smo uspeli takrat in zato bomo, prepričan sem, uspeli tudi tokrat. Energije, znanja in sredstev za uspeh imamo dovolj. Potrebujemo pa tudi politično treznost in preudarno presojo. Smo pluralna družba in razumemo vrednost političnega pluralizma. Uporabimo torej našo pluralnost za razumno in strpno razpravo in poiščimo dobre odgovore. To je sporočilo današnjega časa in zaveza današnje generacije odločujočih ljudi. Odgovornost za dobre odločitve nosimo vsi. Storimo torej vse, da bodo naše odločitve dobre in preudarne.

Srečno, Slovenija!
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani