archived page

Državno člansko gasilsko tekmovanje 2012

Velenje, 26.5.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Državnega članskega gasilskega tekmovanja 2012 (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Državnega članskega gasilskega tekmovanja 2012. V svojem nagovoru je izpostavil, da so se tekmovanja udeležili najboljši izmed 20.000 udeležencev predpriprav in gasilskih izbirnih tekmovanj, na katerih so preverili svoje spretnosti in fizično pripravljenost, preizkusili zaščitno in reševalno opremo ter navezali vrsto prijateljskih vezi. Predsednik je dodal, da njihove priprave sicer potekajo ves čas, kar gasilskim organizacijam omogoča, da lahko hitro in učinkovito ukrepajo v primerih požarov, naravnih nesreč ter čedalje bolj izrazitih naravnih ujm, ki jih prinaša pojav globalnega segrevanja.
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Državnega članskega gasilskega tekmovanja 2012 (foto: Stanko Gruden/STA)Poleg znanja o tehničnih sredstvih in nevarnostih ter sposobnosti hitrega organiziranja gasilci razvijajo tudi pomembno preventivno dejavnost, kar je za družbo izredno pomembno. Predsednik je poudaril, da mora vsaka družba, ki želi biti uspešna, celovita in zdrava, razvijati solidarnost in prostovoljstvo kot tisti vrednoti, ki ji dajeta plemenitost, upanje in zavest, da lahko uspešno premaguje vse težave današnjega časa in prihodnosti. To je še posebej pomembno pri soočanju z vremenskimi ujmami in nesrečami, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Takšno ukrepanje lahko po besedah predsednika zagotovijo le gasilci, ki dobro poznajo svoje lokalno okolje in so pripravljeni na vse razmere.

"Država, ki ima skoraj sedem odstotkov ljudi organiziranih v prostovoljnih gasilskih društvih, je lahko ponosna nase in na člane gasilskih društev, ki se združujejo izključno z namenom, da bi pomagali ljudem, ko so v največji stiski. Hkrati pa bo država morala najti ustrezne mehanizme, s katerimi bo kljub sedanjim neugodnim gospodarskim tokovom rešila oziroma vsaj omilila odprta statusna vprašanja operativnih gasilcev prostovoljcev. Nadvse me veseli, da tudi v zaostrenih ekonomskih razmerah vlada skupaj z obrambnim ministrstvom razume pomen in vlogo reševanja in reševalnih nalog, ki jih izvajajo gasilci in drugi reševalci, ter se zaveda, da brez zagotovitve ustrezne materialne osnove ni mogoče izvajati nekaterih nujnih nalog, ki so povezane z našo varnostjo," je dejal predsednik Türk.
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Državnega članskega gasilskega tekmovanja 2012 (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik je spomnil, da je gasilstvo najbolj množična civilnodružbena organizacija z odličnim vodenjem in razvejano organizacijo, število članov gasilskih društev pa se je v zadnjih desetih letih celo povečalo. Gasilci v društvih uveljavljajo vrednote tovarištva, prijateljstva, humanosti in solidarnosti, v lokalnem okolju pa so poznani kot dobri organizatorji in marsikje tudi kot nosilci humanitarnih, socialnih, kulturnih, izobraževalnih, pa tudi zabavnih dogodkov. Svoje delo opravljajo prostovoljno in brez pričakovanja plačila, kar moramo prepoznati in ceniti, je dejal predsednik, ki je dodal, da so te vrline še posebej pomembne v današnjih časih gospodarske krize.

© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani