archived page

Sprejem ob 44. mednarodnem srečanju pisateljev

Bled, 16.5.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk je priredil sprejem ob 44. Mednarodnem srečanju pisateljev (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk je priredil sprejem ob 44. Mednarodnem srečanju pisateljev. V svojem nagovoru udeležencem srečanja se je dotaknil ene od tem letošnjega srečanja, ki postavlja vprašanje, ali je zahodna racionalistična civilizacija na poti novega ali na poti nazadovanja.

Predsednik je izpostavil, da je to resno in globoko vprašanje, ki se v Evropi postavlja že vsaj od del Oswalda Spenglerja naprej. Sam se je pridružil optimistično normativističnim razmišljanjem o današnjem trenutku in poteh naprej. Ob tem je dodal, da so takšna razmišljanja tipična posledica zahodne civilizacije in njenega racionalizma, ki vlada zadnja stoletja, vsebujejo pa tudi razsežnosti, o katerih včasih premalo razmišljamo.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je priredil sprejem ob 44. Mednarodnem srečanju pisateljev (foto: Stanko Gruden/STA)To je pojasnil na primeru korpusa človekovih pravic, ki je jedro zahodne civilizacije in ki vsebuje pravice, kot sta pravica do svobode misli, vesti in verozipovedi ali pravica do svobode izražanja. V 28. členu Splošne deklaracije človekovih pravic pa lahko najdemo tudi določbo, da je vsakdo upravičen do družbenega in mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri uresničujejo pravice in svoboščine, določene v tej deklaraciji.

Predsednik je poudaril, da je v tem preprostem določilu razviden ves optimizem zahodnega sveta. Izrazil je željo, da bi bile tudi razprave udeležencev mednarodnega srečanja pisateljev prežete s tem optimističnim pogledom, ki je za zahodno civilizacijo in njeno prihodnost tako bistvenega pomena.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani