archived page

Predsednik odlikoval družbo Krka z Zlatim redom za zasluge

Novo mesto, 15.10.2010  |  sporočilo za javnost, govor


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne podelitve 40. Krkinih nagrad (foto: Tina Kosec/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne podelitve 40. Krkinih nagrad. V slavnostnem nagovoru je izpostavil, da si Krka že 40 let prizadeva za resno raziskovanje in kakovosten razvoj, saj v tem vidi zagotovilo svojega uspeha. Predsednik je poudaril, da je prav v tem tudi pomembno sporočilo za naš čas. Kot je pojasnil, brez uspešne in dobičkonosne prodaje blaga in storitev na svetovnem trgu ni gospodarske perspektive. Takšne rezultate pa lahko po njegovih besedah dosežemo le, če imamo dobre proizvode, ki smo jih razvili s čim večjim vložkom lastnega znanja.

Kljub temu, da je bila glavni motiv za Krkine nagrade sprva potreba po raziskovalnem kadru za delo v Krki, so sčasoma prerasle v družbeno pomemben mehanizem, ki združuje Krko kot naročnika in mecena z mentorji in raziskovalci v akademski sferi. Krkine nagrade tako niso več le vrhunsko in prestižno priznanje najboljšim mladim študentom, postale so spodbujevalec kontinuiranega mentorskega dela z mladimi, je dejal predsednik dr. Danilo Türk in dodal, da so številni nekdanji nagrajenci postali mentorji mlajšim nagrajencem.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne podelitve 40. Krkinih nagrad (foto: Tina Kosec/STA)Krkine nagrade zaradi Krkine tržne in družbene uspešnosti, združene z akademsko odličnostjo, predstavljajo tisto, kar je naši družbi najbolj potrebno: z novim znanjem in mladimi močmi, združenimi z izkušnjami mentorjev, doseči gospodarski uspeh, temelječ na inovativnem in kakovostnem razvojno-raziskovalnem delu, je poudaril predsednik. Izpostavil je, da je uspešnost Krkinih nagrad zasnovana na znanju in raziskovalnem delu kot osnovi za zdravo rast, tako posameznika, Krkinega nagrajenca, akademskih in izobraževalnih institucij kot tudi podjetja samega.

V današnjem času globalizacije odličnega znanja in učinkovitega gospodarstva kot dveh bistvenih elementov uspeha, postajata Krka in Novo mesto primer uspeha prav zaradi modrosti in vztrajnosti, je dejal predsednik dr. Danilo Türk. Kot sporočilo današnje slovesnosti za naše gospodarstvo in za našo državo pa je izpostavil: Vlagajmo v znanje, znanost in razvoj! Bodimo vztrajni! Bodimo prodorni! Vse to bo po njegovih besedah Sloveniji pomagalo, da bo resnično zgodba o uspehu.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je v nadaljevanju odlikoval družbo Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, z Zlatim redom za zasluge za velik prispevek k uspešni razvojni poti slovenske družbe, spodbujanje mladih k raziskovalnemu in razvojnemu delu, prenos znanja med univerzo in gospodarstvom ter neposredno vključevanje mladih raziskovalcev v mednarodno sodelovanje.


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka ob podelitvi odlikovanja Zlati red za zasluge podjetju Krka, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto
Novo mesto, 15. oktober 2010


Predsednik republike dr. Danilo Türk je v odlikoval družbo Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, z Zlatim redom za zasluge (foto: Tina Kosec/STA)Spoštovani generalni direktor Krke,
spoštovani zbor,

slišali smo uradno obrazložitev odlikovanja. Dovolite mi še nekaj nekoliko bolj neformalno izrečenih misli.

Veliki filozof 20. stoletja Ludwig Wittgenstein je nekje pripomnil, da je naš čas takšen, da v njem ni pravih vrednot, če pa bi že bile, ne bi imele vrednosti. Seveda ni imel prav. In seveda je bila njegova misel mišljena kot provokacija. Vendar pa je od nas zahteval, da ves čas razmišljamo o vrednotah in vrednosti kritično, premišljeno, globoko.

Živimo v času novih komunikacij, v času, ko iz mnogih virov v modernem svetu nastajajo možnosti za udobno življenje. Ravno taki časi in take možnosti pa uničujejo razmislek o pravih vrednotah. Še več, pojavlja se problem, ko se vsiljujejo lažne vrednote, lažne vrednosti in celo lažne antropologije. Misel o človeku in o družbi ni bila še nikoli tako kot doslej izpostavljena ne samo eksperimentu, ampak tudi manipulaciji. In kadar se govori o vrednotah, je treba vselej najprej pomisliti, ali je tisti, ki govori, in ali je tisto, kar se govori, resno. Ali resnično govorimo o vrednotah ali pa govorimo o nečem, kar je manipulirano.

V takih razmerah, kakršne so današnje, je že prav, da od časa do časa zelo resno pogledamo vase, v to, kar našo slovensko družbo in moderno evropsko družbo konstituira, in da se v tej luči vprašamo, kaj so naše prave vrednote in kaj je prava vrednost teh vrednot. Za človeštvo nikoli ni bilo in tudi danes ni pomembnejših vrednot od tistih, ki so povezane s spoznavanjem narave, s spoznavanjem človeka samega in z realnim omogočanjem človekovega izboljšanja, izboljšanja njegove usode, izboljšanja njegove biti.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je v odlikoval družbo Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, z Zlatim redom za zasluge (foto: Tina Kosec/STA)Do takih učinkov in do teh resničnih vrednot pa se ne pride zlahka in nikoli se do njih ne pride z manipulacijo. Do njih se vselej pride s trdim, intelektualnim in drugim delom, s tisto disciplino, ki jo daje znanstvena metodologija, in s tistimi rezultati, ki se merijo po neusmiljenih kriterijih svetovnega trga. Tako je danes. Tako je danes še bolj, kot je bilo kdajkoli prej.

V Sloveniji smo zaradi tega ponosni, da imamo Krko, ki nam na tako celovit način demonstrira, kaj so prave vrednote naše družbe in kakšni moramo biti, da bomo kot družba boljši in da bomo vsi skupaj lahko več naredili za boljše poznavanje narave, sveta in človeka samega. To so velike in pomembne reči. Dosežki, kakršne danes odlikujemo, so veliki in pomembni dosežki. In če jo to, kar pripovedujem, morda zvenelo nekoliko abstraktno, mi dovolite, da dodam še nekaj precej bolj praktičnega.

V Sloveniji se ta čas pripravljamo na prvi uradni obisk predsednika Republike Slovenije v Ruski federaciji. Vprašanje, ki se ob taki priliki postavlja, je, kaj je tista vsebina, kaj je tisti prispevek, ki naj ga tak obisk da v razvoju odnosov med dvema slovanskima narodoma, ki imata dolgo zgodovino, ki imata za sabo tudi zapletene zgodovinske trenutke in ki želita ustvariti drug drugemu boljšo pridnost.

Seveda bomo ob tej priliki veliko govorili o vprašanjih mednarodne varnosti, o vzpostavljanju splošnih političnih pogojev za izboljšanje odnosov v Evropi in v svetu. O tem bo treba govoriti in tu ne bomo smeli imeti občutka majhnosti. Vendar bomo o tem lahko govorili veliko bolj prepričljivo in veliko bolj resno zato, ker bomo imeli tudi druge vsebine v naših pogovorih. Zato, ker bomo lahko ob tej priliki govorili, kaj lahko Slovenija in njen potencial prispeva k modernizaciji Rusije.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne podelitve 40. Krkinih nagrad (foto: Tina Kosec/STA)Samo pomislimo za trenutek. Mi lahko nekaj prispevamo k tako velikemu, pomembnemu projektu, kot je projekt modernizacije Rusije. Lahko, zato, ker imamo Krko, ker imamo še nekaj podjetij, ki so sposobna, da se v tak proces vključijo, in ker imamo nekaj konkretnega prispevati. Zato vas prosim, da današnje odlikovanje razumete kot izjemno vreden rezultat dolgega dela, trdega dela, resnega prispevka k razvoju našega naroda in naše države in da ga razumete kot simbol resničnih vrednot, pravih vrednot in resnične in merljive vrednosti.

S tem bi rad še enkrat čestital vsem, kot pravite tukaj, Krkašicam in Krkašem, kajti vem, da vsi skupaj ustvarjate to veliko vrednost za slovenski narod in slovensko državo. In rad bi vam zaželel vsem skupaj še veliko uspeha v prihodnje, s tem pa seveda tudi našemu narodu in naši državi. Hvala.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani