archived page

Predsednik republike o globalnih prizadevanjih za polno uresničitev človekovih pravic

Ženeva, 2.6.2008  |  sporočilo za javnost


Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Danilo Türk se je danes v Ženevi udeležil 8. zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice, kjer je nastopil kot govornik. V svojem govoru je poudaril, da letos obeležujemo 60. obletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, ki je temeljni instrument delovanja Združenih narodov na področju človekovih pravic in predstavlja enega najpomembnejših dokumentov v celotni človeški zgodovini, katerega sporočilo in vsebina nas vodita še danes. Kot je izpostavil predsednik republike, je osnovno sporočilo deklaracije njen optimistični duh, ki ne sme izginiti. Univerzalnost človekovih pravic je prispevek generacije, izmučene od vojne, k blagostanju prihodnjih generacij in njena vrednost ni danes nič manjša, je dejal predsednik dr. Danilo Türk. Pri tem je opozoril, da je od razglasitve do polne uresničitve človekovih pravic dolga pot, celo v idealnih političnih razmerah. Za napredek na tem področju so še zlasti pomembna prizadevanja na globalni ravni, je dejal predsednik in dodal, da je zato potreben realističen pristop.

Predsednik dr. Danilo Türk je v nadaljevanju pojasnil, da se politike človekovih pravic vedno izvajajo v specifičnem socialnem, ekonomskem in političnem kontekstu. Pri tem je potrebno zagotoviti skrbno uravnoteženje individualnih pravic in kolektivnih pravic, je opozoril. S to občutljivo dimenzijo implementacije človekovih pravic se je do sedaj zelo aktivno ukvarjal tudi Svet ZN za človekove pravice pri oblikovanju besedila Deklaracije o pravicah domorodnih ljudstev, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN septembra lani. Predsednik republike je izpostavil tudi drugo dimenzijo človekovih pravic, vezano na ekonomski in socialni razvoj družbe, ki v veliki meri določa obseg uresničljivih pravic v danem trenutku. Pri tem je spomnil na Dunajsko deklaracijo in akcijski načrt iz leta 1993, ki sta kot sestavni del univerzalnih človekovih pravic razglasila tudi pravico do razvoja.

Z vsemi temi vprašanji se ukvarja Svet ZN za človekove pravice, ki je uspešno razvil nekatera ključna orodja za pomoč državam pri implementaciji človekovih pravic, kot sta sistem procedur za obravnavo človekovih pravic in periodični pregled stanja na področju človekovih pravic, je dejal predsednik republike. Ob tem pa mora Svet za človekove pravice še naprej ostati aktiven tudi v primerih, ki zahtevajo nujno in takojšnje posredovanje za preprečitev množičnih kršitev človekovih pravic, je dodal. Predsednik je opozoril, da je za uspeh pogosto potrebno vključiti tudi druge mednarodne instrumente ter mednarodno načelo odgovornosti držav do zaščite lastnih državljanov. Tako je na zasedenih palestinskih ozemljih potreben usklajen mednarodni napor, da bi zagotovili mir in konec zasedbe, kajti le na ta način bodo ustvarjeni stabilni pogoji za polno uresničitev človekovih pravic prebivalcev Palestine, je pojasnil predsednik. Po drugi strani pa mednarodna aktivnost v Darfurju potrebuje pomoč mednarodnega sodstva in druge ukrepe, ki jih bo določil Varnostni svet ZN. Pri tem niso izključene niti mednarodne sankcije v takšni ali drugačni obliki, je dejal predsednik. Sodelovanje z drugimi mednarodnimi dejavniki bo potrebno tudi pri problemih, ki so posledica klimatskih sprememb in krize cen hrane, je dodal predsednik dr. Danilo Türk.

V vseh primerih bodo dragocene zaveznice organizacije civilne družbe, ki ne promovirajo le človekovih pravic, pač pa tudi odgovornost posameznikov do uresničitve človekovih pravic, je dejal predsednik. Za uspešno delo pa je pomemben tudi sposoben in strokovno podprt sekretariat. Ob tej priložnosti se je predsednik dr. Danilo Türk zahvalil visoki komisarki ZN za človekove pravice za preteklo uspešno delo in za opravljanje vloge verodostojne in objektivne glasnice človekovih pravic. To delo pa nikoli ni končano, zato bo še naprej potrebna vztrajnost in dolgoročna vizija, ki bosta poiskali odgovore na nove izzive. Med temi izzivi je predsednik navedel preprečevanje diskriminacije na podlagi etničnega izvora, spola ali spolne usmerjenosti ter zaščito marginaliziranih skupin, kot so delovni migranti ali prosilci za azil. Še naprej ostaja izziv tudi zaščita žrtev terorističnih napadov ter obenem zaščita nedolžnih žrtev protiterorističnih ukrepov, je dodal.

Svoj govor je predsednik republike dr. Danilo Türk sklenil z ugotovitvijo, da je bila ustanovitev Sveta ZN za človekove pravice pomemben del reforme Organizacije združenih narodov. Za uspeh na področju človekovih pravic pa je pomembno poiskati prave rešitve problemov ter zagotoviti resnično pomoč ljudem, še zlasti žrtvam kršitve človekovih pravic. Kot je opozoril, je potrebno tudi sodelovanje med državami in s civilno družbo. Uspeh pa bo prispeval k legitimnosti celotne strukture Združenih narodov in zagotovil ustrezno vlogo Sveta za človekove pravice kot enega od treh glavnih stebrov ZN, poleg Varnostnega sveta in Ekonomsko-socialnega sveta. "Združeni narodi so prepotovali dolgo pot pri zavzemanju za človekove pravice. Ni razlogov, da bi zmanjšali ambicioznost. Prav nasprotno, evolucija družb in proces globalnega izboljšanja bosta zahtevala več dela na področju človekovih pravic, ne manj," je zaključil. predsednik dr. Danilo Türk.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani