archived page

Odziv urada predsednika na poročilo računskega sodišča

Ljubljana, 5.9.2011  |  sporočilo za javnost


Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo poslovanje Urada predsednika Republike Slovenije v letih 2008 in 2009, v določenem obsegu pa je zajelo tudi obveznosti v letih pred tem. Računsko sodišče je izreklo mnenje s pridržkom, ni pa izreklo nobenih priporočil ali ukrepov, saj so bile pomanjkljivosti odpravljene že pred začetkom in v času poteka revizije.

Računsko sodišče je ugotovilo določene pomanjkljivosti v poslovanju urada, vendar je izpostavilo, da je urad predsednika republike "v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu s predpisi in usmeritvami". To je bila prva celovita zunanja revizija poslovanja urada, ki bo služila tudi kot podlaga za pregled določenih procesov urada ter izboljšanje sistema notranjih kontrol in internih aktov. Večina pomanjkljivosti v poslovanju je povezana s prvim letom mandata sedanjega predsednika republike, ko je urad prevzel prakso iz preteklih let.

Urad predsednika republike se v celoti zaveda pomembnosti gospodarnega in racionalnega poslovanja ter v tem smislu z vsakoletnim privarčevanjem finančnih sredstev kot tudi s sodelovanjem v skupnih javnih naročilih državnih organov tudi posluje. Urad predsednika republike s ciljem čim bolj javnega in transparentnega delovanja tudi od začetka leta 2009 na svojih spletnih straneh objavlja natančne informacije o porabi proračunskih sredstev.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani