archived page

Sprejem za predstavnike humanitarnih organizacij

Ljubljana, 7.12.2010  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta priredila sprejem za predstavnike humanitarnih organizacij (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta priredila sprejem za predstavnike humanitarnih organizacij. Predsednik republike je v svojem nagovoru poudaril, da zelo ceni prispevek humanitarnih organizacij pri reševanju problemov revščine, osamljenosti, socialne izključenosti ter včasih tudi nasilja, diskriminacije in nizke tolerance. Dodal je, da je bil ta prispevek še posebno dragocen v zadnjih dveh letih, ko se je problem revščine in socialne izključenosti zaradi gospodarskih razmer še bolj zaostril.

Med prednostmi humanitarnih organizacij je izpostavil njihovo uspešno prilagajanje spremenjenim razmeram, učinkovito organiziranost in delovanje v okoljih, kjer imajo stalen stik z ljudmi. Številni dogodki, aktivnosti in projekti humanitarnih organizacij so po besedah predsednika že postali razpoznavne humanitarne blagovne znamke, ki so vredne zaupanja. Njihovim prizadevanjem se je pridružil tudi sam z ustanovitvijo fundacije Pustimo jim sanje, ki je namenjena preprečevanju in odpravljanju posledic nasilja nad otroki.

Predsednik je v svojem nagovoru posebej omenil slovensko krvodajalstvo kot enega največjih humanitarnih projektov z dolgo tradicijo in veliko prostovoljci, ki dobesedno darujejo del sebe, da rešujejo življenja drugim. Spomnil je tudi na izredno humanost in solidarnost Slovencev v težkih trenutkih, ko so ljudje v neposredni stiski in ko sta resno ogroženi njihovo imetje in življenje. Tak primer so bile tudi zadnje poplave, ko so se številne organizacije in posamezniki neverjetno hitro združili v aktivnostih za odpravljanje njihovih posledic.

Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta priredila sprejem za predstavnike humanitarnih organizacij (foto: Stanko Gruden/STA)Kljub statističnim podatkom, po katerih se je stopnja tveganja revščine v letu 2009 nekoliko znižala, pa je predsednik poudaril, da s socialnimi razmerami pri nas ne moremo biti zadovoljni. Opozoril je, da so se življenjske razmere občutno poslabšale za posamezne skupine prebivalcev, med katere sodijo matere samohranilke, družine z več otroki, družine, kjer je zaposlitev izgubil eden ali oba starša, enočlanska gospodinjstva, starejše ženske, pa tudi upokojenci z najnižjimi pokojninami. Prav njim moramo po besedah predsednika namenjati največjo pozornost in usmerjati pomoč tja, kjer je najbolj potrebna.

Predsednik je poleg velikih učinkov in prizadevanja humanitarnih organizacij izpostavil tudi dobro razvejano organizirano pomoč, ki jo z različnimi ukrepi in institucijami zagotavlja državni proračun. Vendar pa lahko stvari izpopolnimo in izboljšamo, pri čemer je predsednik poudaril pomen aktivne socialne politike, ki bi nezaposlenim posameznikom pomagala, da se samoorganizirajo, se vključijo v socialno okolje, aktivirajo svoje sposobnosti in zmožnosti ter si hitreje odpirajo priložnosti vstopa v delo.

V tem kontekstu se je predsednik navezal na Zakon o socialnem podjetništvu in Zakon o prostovoljstvu, ki sta trenutno v parlamentarni proceduri. Izrazil je pričakovanje, da bosta zakona prispevala k razvoju dejavnosti humanitarnih organizacij, trajnejši perspektivi socialnega podjetništva in nevladnega sektorja, odpiranju novih delovnih mest ter k ureditvi obveznosti in pravic prostovoljcev. Predsednik dr. Danilo Türk je v zaključku nagovora vsem predstavnikom humanitarnih organizacij izrekel zahvalo za opravljeno delo ter jim zaželel prijetne praznike in uspešno novo leto.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani