archived page

Predsednik republike na slavnostni prireditvi Zlata nit 2011

Ljubljana, 22.3.2012  |  sporočilo za javnost, govor


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne prireditve Zlata nit 2011.

Projekt, ki ga organizira družba Dnevnik, prepoznava podjetja, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih najboljši zaposlovalci ter zgled in navdih gospodarstvu.

Predsednik republike je ob tej priložnosti podelil priznanje za najboljšega zaposlovalca v letu 2011 v kategoriji velikih podjetij, ki ga je prejelo podjetje Adria Mobil.
Predsednik republike dr. Danilo Türk je na slavnostni prireditvi Zlata nit 2011 podelil priznanje za najboljšega zaposlovalca v letu 2011 v kategoriji velikih podjetij, ki ga je prejelo podjetje Adria Mobil (foto: Stanko Gruden/STA)


Pozdravni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slavnostni prireditvi Zlata nit 2011
Ljubljana, 22. marec 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne prireditve Zlata nit 2011 (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovani,

vesel sem bil povabila, da sodelujem na tej slavnostni prireditvi, ki je letos že petič zapored sklenila vsakoletni medijsko-raziskovalni projekt Zlata nit. Ta projekt stopa čedalje bolj v ospredje, saj izpostavlja in utemeljuje ključne cilje, ki so še posebej aktualni v času gospodarske in socialne krize.

Zaposlovanje, zaposlitev, delo in s tem trdna materialna osnova za zagotavljanje ustreznih razmer za življenje posameznikov in njihovih družin je v današnjih razmerah čedalje bolj osrednje vprašanje.

To vprašanje ter skrb za ohranjanje in ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta nista omejena zgolj na posamezne gospodarske družbe, ampak sta povezana z družbo kot celoto, z njeno prihodnostjo in njenim razvojnim konceptom. Razvojni koncepti pa morajo temeljiti na spoštovanju človeka, človekovega dostojanstva, njegovega znanja in predvsem njegove usposobljenosti. In nič ni pomembnejše od zagotavljanja teh pogojev mladim – odpiranja perspektiv in omogočanja občutka, da je življenje za njih odprto in da jim pripravlja dobre možnosti. Za to se moramo ves čas truditi.

Če je še pred časom, ne dolgo nazaj, veljalo, da je mogoče zagotoviti učinkovito poslovanje in ustrezno produktivnost predvsem s krčenjem delovnih mest v posameznih gospodarskih družbah, postaja tako izhodišče vedno bolj osamljeno, kajti manj delovnih mest in s tem tudi manj plač, na katere so vezani različni prispevki, pomeni tudi zoževanje potrebnih potrošniških in poslovnih tokov in že na najbolj elementarni ravni negativno vpliva na nacionalno gospodarstvo. Odpirati je treba nova mesta, vendar seveda takšna, ki bodo perspektivna in napredna.

Zaposlitev in delovno mesto v današnjih razmerah zato predstavlja čedalje bolj nujen poslovni krog, ki se začne z delom, socialnimi pravicami, ustrezno akumulacijo in nujno porazdelitvijo dobrin med različne skupine ljudi, z različnim znanjem in različno usposobljenostjo.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slavnostne prireditve Zlata nit 2011 (foto: Stanko Gruden/STA)Zagotavljanje pogojev za zaposlitev je vedno pravilnejši odgovor gospodarskih organizacij za uresničevanje bistvenih poslovnih izzivov in tudi za uresničevanje njihovega temeljnega poslanstva.

Podjetja, ki imajo za cilj ustvarjati poslovne razmere, ki upravičujejo in omogočajo zaposlovanje, so podjetja prihodnosti. Dobiček je seveda eden od kriterijev, ni pa edini. Podjetja, ki razumejo družbeno odgovornost kot možnost za zagotavljanje zaposlitev in ustreznih delovnih razmer ter vzpostavljanje ustreznih odnosov z okoljem, v katerem živijo njihovi zaposleni, so ponavadi tista podjetja, ki zagotavljajo boljšo perspektivo, ne le zaposlenim, ampak tudi njihovim svojcem in celotnim družinam. Sestavni del njihovega poslanstva pa je tudi posebna skrb za zagotavljanje trajnostnih pogojev za razvoj in za premagovanje vseh mogočih kriz in tveganj, ki jim na dolgi rok zagotavljajo preživetje v težjih razmerah.

Tako imenovane razvojne paradigme se s časom spreminjajo in obstajajo dolga obdobja nejasnosti glede tega, kaj pravzaprav predstavlja temeljno razvojno paradigmo. Slišijo se različne ideje, obstajajo različni koncepti, od liberalnih do socialnih, katerih temeljni cilj je vendarle vključitev čim večjega števila ljudi v smiselno delo in s tem tudi v sprejemljiv krog poslovnih procesov, v katerem posameznik prispeva s svojim delom, poslovno okolje s svojo organizacijo in država s posegi, ki z davčno politiko in drugi ukrepi prerazdeljujejo novo vrednost in zagotavljajo razumno porazdelitev družbenega bogastva.

V to razumno porazdelitev družbenega bogastva sodi tudi zagotavljanje pogojev za nove zaposlitve, za novo delo, ki ima svojo ceno in zagotavlja dostojno plačilo.

Gospodarstvo mora biti sposobno odpirati nove perspektive, nove možnosti in nove načine zagotavljanja delovnih mest. Ob novih trgih in novih tehnologijah, ki zagotavljajo nova delovna mesta in trdno ohranjajo obstoječa, moramo veliko več storiti za ustvarjanje novih delovnih mest na področju samooskrbe, z aktiviranjem domačih virov, ki so že sami po sebi na razpolago, na področju prehrambne, lesnopredelovalne industrije in seveda na vseh področjih, kjer nastajajo in se razvijajo nove tehnologije.

V ta okvir sodi tudi inovativnost, kot je razvoj socialnega podjetništva in iskanje različnih priložnosti za ustanavljanje socialnih podjetij, katerih cilj je zagotavljanje ustreznega samovzdržnega delovnega mesta.

Predsednik republike dr. Danilo Türk s predstavniki najboljših zaposlovalcev v letu 2011 po izboru projekta Zlata nit - mag. Jernejo Kamnikar iz Viva, Sonjo Gole iz Adrie Mobil, Biljano Weber iz Microsofta in dr. Borisom Dularjem iz Krke (foto: Stanko Gruden/STA)Letos v petem letu sodeluje v Zlati niti že 111 podjetij, kar je največ do sedaj. Nadvse pomembno se mi zdi dejstvo, da je projekt vzbudil pozornost tudi izven naših meja. Razveseljivo je dejstvo, da so rezultati in ugotovitve tega projekta vedno bolj upoštevani kot merilo ocenjevanja poslovnih dosežkov, kot merilo za ocenjevanje notranje trdnosti in tudi kot pomemben indikator razvoja še nerazvitih potencialov sodelujočih podjetij, pa tudi posameznikov s posebnimi znanji in talenti.

Zlata nit naj spodbudi tudi te, saj imajo mnogi veliko talentov in nekonvencionalnih znanj, ki jih zaradi neorganiziranega in nespodbudnega delovnega okolja ali pa zaradi nespodbudne in zastarele zaposlitvene politike ne bi mogli razviti.

Ta izhodišča za iskanje novih, naprednih oblik zaposlitev, pa tudi zdrava tekmovalnost, ki jo vzpostavlja Zlata nit se morajo v prihodnje še bolj utrditi, razširiti in spodbuditi druge.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom tega že prestižnega priznanja, ki mu sledijo predvsem uspešne, hitro razvijajoče se gospodarske družbe in tiste, ki jim je veliko do tega, da so njihovi delavci, pa tudi njihovo okolje, zadovoljni in z več optimizma kot drugje.

Danes je zanimiv in pomemben večer. Prepričan sem, da bomo iz te dvorane odšli z novim navdihom in da bomo pridobili novo energijo za premagovanje kriznih časov in zlasti za odpiranje perspektiv. Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani