archived page

Predsednik republike odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije

Brdo pri Kranju, 9.12.2010  |  sporočilo za javnost, govor


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije, za hitro in učinkovito ukrepanje ter pomoč ob poplavah v mesecu septembru 2010. Predsednik je v nagovoru poudaril, da so se gasilci ob zadnjih poplavah odlikovali s pogumom in neverjetno človeško požrtvovalnostjo, saj so delovali v nevarnih okoliščinah in dobesedno reševali življenja. Predsednik se jim je zahvalil za opravljeno delo in izrazil željo, da bi še naprej v naša življenja vnašali vedrino, dobro razpoloženje in pozitivne vrednote.Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije (foto: Nebojša Tejić/STA)


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka ob podelitvi odlikovanja Red za zasluge Gasilski zvezi Slovenije
Brdo pri Kranju, 9. december 2010


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije (foto: Nebojša Tejić/STA)Spoštovane gasilke in gasilci,
spoštovani predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren,
spoštovani poveljnik Gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič,
spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar,
spoštovani predsednik Odbora za obrambo državnega zbora Jožef Jerovšek,

danes je posebna priložnost.

Spominjamo se tistih dni med 17. in 19. septembrom, ko smo na naslovnicah tiskanih in spletnih medijev ter v glavnih informativnih oddajah na televiziji spremljali naslednje informacije:

"Po državi se izvajajo zaščitno-reševalni ukrepi, vode naraščajo, vrednostni pretok vodotokov se povečuje. V nekaterih predelih je voda zalila cele vasi, v Ljubljani predmestje na Viču, ogroženih je na tisoče stanovanjskih in gospodarskih objektov, pri Čatežu je Sava zajezila Krko na sotočju, zato je poplavno območje na spodnjem toku Krke precej večje od običajnega, poplavila je tudi Sotla, obsežne poplave so na območju dolenjskega in notranjskega Krasa. Reka Vipava poplavlja v spodnjem toku, prav tako reka Ljubljanica, Gradaščica in Mali graben."

Prav je, da se spomnimo tistih trenutkov in razmer v tistem času, da se spomnimo tudi nekaterih obljub v zvezi z urejanjem vodotokov, v zvezi s protipoplavnimi ukrepi in s povečevanjem sredstev za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

Posebej pa je nujno, da se spomnimo naslednjih poročil, in citiram:

"Trenutno v Ljubljani 500 gasilcem pri črpanju vode iz zalitih območij pomaga še 100 gorenjskih gasilcev in 100 gasilcev iz vzhodnega dela Slovenije. Delo bodo nadaljevali do jutranjih ur, nato pa bo prišla druga skupina gasilcev. Prišlo bo še dodatnih 240 gasilcev. Na ljubljanskem območju je v stalni pripravljenosti več kot 100 dodatnih gasilcev. V občini Zagorje ob Savi so domačim gasilcem pomagali gasilci iz vse Slovenije. Na to območje je prišlo več kot 750 gasilcev s 150 vozili in več kot 300 črpalkami. V Posavju so na pomoč priskočili mariborski gasilci. Sodelovali sta tudi vojska in policija".

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije (foto: Nebojša Tejić/STA)Takšna so bila poročila takrat. V obdobju poplav so mediji posredovali novice in informacije, ki so ljudem vračale zaupanje in dajale pričakovanje. In prav v središču tega je bila vloga gasilcev. Prizadeti v poplavah so s hvaležnostjo sprejemali pomoč in niso varčevali s pohvalami. Zaupanje in pomoč sta prihajala z različnih strani, aktivno so sodelovale različne humanitarne organizacije in hitro organizirane skupine prostovoljcev, ki so pomagale na različne načine. Samoorganiziranost je bila na visoki stopnji, požrtvovalnost je bila tiste dni izpostavljena vrednota.

Najbolj zavzeto, organizirano in brez zadržkov pa ste v mnogih okoljih prevzemali iniciativo gasilci, ki ste opravljali najzahtevnejše naloge reševanja premoženja, evakuacije iz ogroženih območij in sodelovali pri reševanju življenj.

Ljudem v stiski ste pomagali brez razmišljanja in brez dolgih priprav. Vaše priprave sicer potekajo ves čas, vaše znanje in neprestane vaje pa so tisto, kar daje vaši organizaciji moč, da lahko tako hitro in učinkovito ukrepa. Še enkrat se je pokazala velika vrednost vaših stalnih priprav, za katero smo vam vsi hvaležni in za katero vam danes še enkrat čestitam.

Spoznate se na tehnična sredstva, na nevarnosti, sposobni ste se hitro organizirati. Bistveno pri vsem tem pa je, da razvijate tudi pomembno preventivno dejavnost. Vse omenjeno je izredno pomembno in v naši družbi cenjena naložba, čeprav to včasih ni jasno izraženo. Družba, ki hoče biti uspešna, celovita in zdrava, mora gojiti solidarnost in prostovoljstvo. Solidarnost in prostovoljstvo sta tisti vrednoti, ki družbi dajeta plemenitost, upanje in zavest, da lahko na njuni osnovi uspešno premagujemo težave današnjega časa in tudi prihodnosti.

Spodbudno je dejstvo, da se je število članov prostovoljnih gasilskih društev v zadnjih 10 letih povečevalo. To pomeni, da je organizacija vedno bolj zanimiva in da so njene vrednote vedno bolj razpoznavne in sprejete. Prostovoljno gasilsko društvo predstavlja priložnost, da znotraj njega ljudje najdejo nove povezave, svoj smisel, osebno potrditev, uveljavljanje in priznanja. Skratka, vse tisto, kar gradi posameznikovo osebnost in samozavest.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije (foto: Nebojša Tejić/STA)So države, tradicije in kulture, ki priznavajo gasilcem položaj junakov, pravih ljudskih junakov. In med take države in take kulture se vse bolj uvršča tudi naša domovina, Slovenija.

Širjenje vaše organizacije zanesljivo kaže na to, da je v njej mogoče uveljavljati in da se v resnici uveljavljajo vrednote, ki za gasilce predstavljajo tudi osebne vrednote - tovarištvo, prijateljstvo, humanost, solidarnost. To so vrednote, ki jih vsi cenimo.

Svoje delo gasilci opravljate prostovoljno, brez plačila in z visoko mero altruizma. To so vrline, ki jih moramo najprej razpoznati in ceniti ter ponuditi tudi drugim. Današnji čas gospodarske krize in recesije je zelo primeren, da se te vrline uveljavijo kot individualne, pa tudi kot univerzalne vrednote vsakega posebej, vseh in povsod. Da je stiska priložnost, da spoznamo nove prijatelje in tudi ljudi jasnih namenov, to ste vi že spoznali.

Nemogoče si je predstavljati, da bi požare, poplave, prometne nesreče in druge dogodke lahko obvladovali zgolj s profesionalnimi institucijami in s profesionalnimi delavci. Za vso opremo in sredstva, ki jih uporabljate in s katerimi upravljate, mora nekdo skrbeti, jih vzdrževati in popravljati. To delo lahko opravijo le prostovoljna gasilska društva z množičnim članstvom, ki ima potrebno znanje in je predano poslanstvu organizacije.

Upam in resnično upam, da bo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil pred kratkim sprejet, ustrezno uredil in pomagal regulirati odsotnost z dela ter odnose med prostovoljnimi gasilci in njihovimi delodajalci. Pri nekaterih naravnih nesrečah namreč sodeluje veliko število operativnih gasilcev, kar pomeni, da moramo aktivirati tudi vse tiste, ki imajo službene obveznosti in morajo zaradi intervencij zapustiti svoja delovna mesta. Upam, da se bo ta moj ponovljeni javni apel, s katerim se danes še enkrat pridružujem številnim vašim apelom, slišal in veseli me, da je z nami predsednik državnega zbora.

Spoštovani gasilci,

ob zadnjih poplavah so bila vaša dejanja vredna vse pozornosti. Odlikovali ste se s pogumom in neverjetno človeško požrtvovalnostjo. Delovali ste v nevarnih okoliščinah in dobesedno reševali življenja. Za izredna junaška dejanja, s katerimi ste reševali človeška življenja, ste od Gasilske zveze Slovenije prejeli odlikovanje za hrabrost.

Spoštovani gasilci, dovolite mi, da naštejem prejemnike tega visokega odlikovanja:
  • Denis De Faveri, Simon De Faveri, Denis Geršak, Alan Viler in Džani Žalac iz PGD Pobegi Čežarji,
  • Marko Tomazin, Tonček Nagode, Dušan Krašna in Matjaž Nagode iz PGD Gorenji Logatec,
  • Aleksander Jelič, Adam Gregorič, Gregor Golja, Bruno Jerebica, Andrej Peroša, Damir Dovečar in Mario Pavletič iz PGD Dekani,
  • Uroš Iskra in Peter Ventin iz PGD Piran,
  • Loris Gerič in David Radoslav iz PGD Sečovlje,
  • Jože Jerlah, Igor-Stane Zajc, Bojan Kastelic in Marko Antončič iz PGD Dob pri Šentvidu.

Vsem vam in vsem, ki ste tu: Hvala za opravljeno delo. Od vas pričakuje naša družba in naša država tudi v prihodnje vaše angažiranje, vašo pomoč in sodelovanje. Ste ena izmed najbolj organiziranih prostovoljnih sil, ki ne le vnaša pestrost v življenje lokalnega okolja, ampak ste nosilci humanitarnih, socialnih, kulturnih, vsakršnih drugih dogodkov in velikih vrednot naše družbe. Želim, da bi še naprej v naša življenja vnašali vedrino, dobro razpoloženje, in pozitivne vrednote. Za to se vam zahvaljujem. Ob tej priložnosti vam želim tudi prijetne božične praznike, srečno novo leto, veliko skupnih uspehov in veliko dobrega v prihodnjem letu. Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani