archived page

Predsednik nagovoril udeležence Vrha OVSE v Astani

Astana, 2.12.2010  |  sporočilo za javnost


Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je nastopil kot govornik na Vrhunskem zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je drugi dan delovnega obiska v Astani nastopil kot govornik na Vrhunskem zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Predsednik je v svojem govoru izpostavil, da se je svet od sprejetja Helsinške sklepne listine pred 35 leti dramatično spremenil. Namesto nekdanjih ideoloških delitev se sooča s številnimi globalnimi grožnjami, ki izhajajo iz revščine, gospodarskih kriz in onesnaževanja okolja, pa tudi z grožnjami, kot so terorizem, različne oblike organiziranega kriminala ali širjenje orožja za množično uničevanje. Predsednik je dodal, da varnost danes ni odvisna le od grožnje uporabe vojaške sile, ampak od številnih spremenljivk, ki so medsebojno povezane.
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je nastopil kot govornik na Vrhunskem zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik je poudaril, da mora biti tako imenovana "trda" varnost povezana z "mehko" varnostjo in kot primera navedel vlogo OVSE pri opazovanju volitev in pri zaščiti pravic narodnih manjšin. Po predsednikovih besedah je pomembno tudi okrepiti zaupanje med različnimi političnimi kulturami na območju OVSE, da bi lahko našli rešitve za specifične krizne situacije oziroma zamrznjene konflikte, kot je konflikt v Gorskem Karabahu, ter za širše varnostne izzive. Okrepitev zaupanja je pomembna tudi za boljše sodelovanje z drugimi organizacijami, kot je zavezništvo Nato. Predsednik je kot inovativen in daljnoviden prispevek k razpravam o varnosti na območju OVSE ocenil tudi predlog ruskega predsednika o oblikovanju pogodbe o evropski varnosti.
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je nastopil kot govornik na Vrhunskem zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik Türk je v zaključku svojega govora dejal, da je glavni cilj Vrha OVSE vzpodbuditi nadaljnji razvoj in transformacijo te organizacije. Zato je vse sodelujoče države in pogajalce pozval k oblikovanju konsenza glede sprejetja zaključnega dokumenta vrha ter akcijskega načrta, ki bo organizaciji omogočil, da se bo učinkovito soočila s trenutnimi varnostnimi izzivi. Poudaril je, da osnovna načela Helsinške sklepne listine, ki je uvedla človeško dimenzijo v razumevanje varnostnih vprašanj, ostajajo aktualna tudi danes in jih moramo po potrebi okrepiti in nadgraditi, da bi ustrezala današnji politični in varnostni stvarnosti v območju OVSE.
Srečanje predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka s predsednico Republike Finske Tarjo Halonen (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik dr. Danilo Türk je imel ob robu Vrha OVSE bilateralno srečanje s predsednico Republike Finske Tarjo Halonen. Govorila sta o delovanju Evropske unije, zlasti o gospodarskih razmerah ter prioritetah na področju skupne zunanje in varnostne politike. Strinjala sta se, da potrebujemo dialog in inovativne ideje, kako utrditi delovanje unije in zagotoviti njeno globalno vlogo. Sogovornika sta ob tem poudarila pomen okrepljenega sodelovanja na različnih nivojih, tudi neformalnih. Finska predsednica je omenila, da je za prihodnost EU zelo pomembno, da čimprej preseže gospodarske težave in utrdi svoje gospodarstvo, saj je to osnova za njeno delovanje.
Srečanje predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka s Republike Avstrije dr. Heinzem Fischerjem (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik dr. Danilo Türk se je srečal tudi s predsednikom Republike Avstrije dr. Heinzem Fischerjem. Pogovarjala sta se o možnostih za uspešen zaključek Vrha OVSE, posvetila pa sta se tudi delovanju Evropske unije ter njenim odnosom z Rusko federacijo in državami Vzhodnega partnerstva. Strinjala sta se, da mora unija narediti več za poenotenje stališč ter jasno določiti in razvrstiti prioritete svoje politike in prihodnjega razvoja.

© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani