archived page

Predsednik republike o konceptu dostojnega dela v kontekstu globalizacije

Ženeva, 2.6.2008  |  sporočilo za javnost


Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Danilo Türk se je danes udeležil 97. zasedanja Mednarodne konference dela (ILC), kjer je nastopil kot govornik. V svojem govoru je spregovoril o konceptu dostojnega dela v kontekstu globalizacije. V začetku govora je pojasnil, da živimo v dobi globalizacije sveta, ki jo narekuje zelo dinamičen razvoj novih tehnologij, zlasti komunikacijskih, in ki jo zaznamuje izrazita globalna ekonomska ekspanzija. Globalizacijski optimisti trdijo, da nove razmere ustvarjajo primerljive priložnosti in obljubljajo lepo prihodnost za vse. Vendar pa je predsednik republike opozoril, da je potrebno izbrati bolj realističen in manj navdušen pogled. Kot je pojasnil, se je proces globalizacije začel že pred stoletji, razlika je le v tem, da ima danes veliko bolj neposreden vpliv na mnogo večje število ljudi kot nekoč. Opozoril je tudi na to, da vpliv tehnologije, kot nas uči zgodovinska izkušnja, ne vodi avtomatično do večje svobode in pravičnosti oziroma do trajnega miru.

Predsednik republike je dejal, da ni presenetljivo, da se trenutne debate o globalizaciji osredotočajo na vprašanje neenakomerne distribucije rezultatov globalizacije, na etične in pravne vidike tehnološkega razvoja in na številne socialne in politične probleme, ki jih ustvarja sedanje obdobje globalizacije. Pomemben del debate so tudi vprašanja zaposlovanja in dela ter socialnih in političnih dimenzij sprememb, ki jim trenutne finančne razmere in dvig cen hrane dajejo še večji pomen. Vse to je vplivalo na oblikovanje koncepta dostojnega dela, ki ima svojo etično in pravno podlago.

"Delo ni blago. Delo dodaja vrednost v procesu produkcije in je samo po sebi vrednota. Delo in kreativnost gresta z roko v roki in predstavljata osnovno garancijo za dostojno življenje ljudi in osnovno garancijo za razvoj," je predsednik dr. Danilo Türk pojasnil etične postulate, na katerih temelji pojem dostojnega dela. Glede pravne dimenzije pa je vzpodbujajoče dejstvo, da vedno več držav sprejema mednarodne pravne standarde na področju dela, ki so zajeti v osmih temeljnih deklaracijah Mednarodne organizacije dela (ILO). Kljub temu pa bo potrebno vložiti dodatne napore v to, da se konkretne prakse na področju dela uskladijo s temi standardi, je opozoril predsednik. Dodal je, da je pravna usklajenost z mednarodnimi standardi na področju dela, skupaj s statističnimi podatki, najboljši indikator implementacije socialnih in ekonomskih pravic, vključno s pravico do dela.

V nadaljevanju je predsednik republike izpostavil, da dostojno delo predstavlja prvi in kritičen korak na poti iz revščine, saj zagotavlja socialno vključenost in razvoj, brez katerega ni izhoda iz revščine. "Ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti in implementacija osnovnih standardov na področju dela, ustvarjanje možnosti za ustrezen dohodek, socialna zaščita in socialni dialog med glavnimi partnerji v družbi so globalno pomembni cilji. So tudi med kriteriji, po katerih bo prihodnost ocenjevala kakovost naše dobe globalizacije," je poudaril predsednik dr. Danilo Türk. Ob tem je dodal, da se razmere za doseganje teh kriterijev znatno razlikujejo v različnih delih sveta.

V Evropi sta socialna pravičnost in ekonomska tekmovalnost bistveni za razvoj. Tako je tudi koncept dostojnega dela postal eden od glavnih elementov lizbonske strategije, je dejal predsednik republike. Opozoril je, da je za uspeh novih politik pomembno socialno partnerstvo ter kakovostno izobraževanje in investiranje v človeški kapital in kreativnost. Evropska unija se po besedah predsednika republike zaveda svoje globalne odgovornosti, zato si prizadeva za globalno uveljavitev in razvoj standardov na področju dela, tudi v okviru oblikovanja sosedskih politik ter na področju sodelovanja s strateškimi partnerji. Dodal je, da je za uresničitev koncepta dostojnega dela mednarodno sodelovanje nujno, najpomembnejšo vlogo na tem področju pa ima prav Mednarodna organizacija dela, ki ima tudi pomembno vlogo v prihodnosti.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani