archived page

Predsednik poudaril pomen okoljevarstvene vzgoje otrok

Brdo pri Kranju, 25.9.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil sklepnega dela konference koordinatorjev programa Ekošola, ki je namenjen izobraževanju otrok in mladih za trajnostni razvoj (foto: Tina Kosec/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil sklepnega dela konference koordinatorjev programa Ekošola, ki je namenjen izobraževanju otrok in mladih za trajnostni razvoj. Prednostna vsebinska področja programa so energija, odpadki in voda, dodatna področja pa biotska raznovrstnost, transport, zdrava prehrana in urejanje okolice šole. 21 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki so uspešno opravili aktivnosti v okviru progama Ekošola, je iz rok predsednika prejelo zelene zastave, ki so mednarodno priznan okoljski znak.

Predsednik je v pozdravnem nagovoru izpostavil, da je okoljevarstvena vzgoja otrok temeljnega pomena za naš prihodnji razvoj. Dejal je, da že od začetka svojega mandata kot častni pokrovitelj sodeluje v akciji "Zemljo so nam posodili otroci", ki s svojim imenom pove, da mora sedanja generacija okolje razumeti kot nekaj, kar pripada bodočim generacijam. Zato morajo biti vse naše današnje aktivnosti zasnovane tako, da bodo bodoče generacije živele v zdravem okolju, kjer bo narava zaščitena, ki bo omogočalo ustvarjalnost in dobro počutje številčnim generacijam ljudi, ki bo energetsko varčnejše organizirano in v katerem bomo živeli z boljšo kulturo bivanja.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil sklepnega dela konference koordinatorjev programa Ekošola, ki je namenjen izobraževanju otrok in mladih za trajnostni razvoj (foto: Tina Kosec/STA)To so pomembne naloge, še zlasti v času, ko okoljevarstvena prizadevanja na svetovni ravni niso vedno uspešna, saj države niso vselej sposobne doseči sporazuma o potrebnih ukrepih za zaščito planeta in ustvarjanje bolj zdravega okolja za prihodnje generacije. To nas mora skrbeti, je opozoril predsednik, hkrati pa moramo razumeti, da bo do vseh potrebnih sprememb prišlo z zavestno aktivnostjo mnogih ljudi. Predsednik je pojasnil, da ne bo zadoščalo le zanašanje na državo, podjetja in organizirane skupnosti odraslih, ampak bo potrebna tudi sprememba v kulturi obnašanja, ki jo najbolje dokazujejo ekošole in delo z mladimi.

Predsednik je izpostavil izjemno visoko motiviranost in privrženost otrok različnim okoljevarstvenim projektom. Poudaril je, da ti projekti morebiti niso videti taki, da bi sami po sebi spreminjali svet, vendar lahko veliko takih projektov in njihova širitev na vse otroke pomeni prav to. "Vi spreminjate svet in bodite prepričani, da bo v prihodnosti, ko bodo današnji otroci odrasli, svet že boljši," je dejal predsednik, ki je dodal, da lahko otroci starše in odrasle zelo veliko naučijo o varstvu okolja in jim pomagajo spremeniti svoje navade. Tudi to vzgajanje odraslih je pomemben del spreminjanja naše kulture bivanja, je sklenil predsednik Türk.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani