archived page

Predsednik nagovoril novoizvoljene poslance državnega zbora

Ljubljana, 21.12.2011  |  govor


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player

Video: Televizija Slovenija


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na prvi seji Državnega zbora Republike Slovenije šestega mandatnega obdobja
Ljubljana, 21. december 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil prve seje Državnega zbora Republike Slovenije šestega mandatnega obdobja (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovane poslanke in poslanci,
spoštovani visoki gostje,
gospe in gospodje,

danes je pomemben dan. Pred očmi naše javnosti in države se konstituira državni zbor, ki mu je ponujena enkratna priložnost, da odpre novo poglavje v naši zgodovini. Gre za priložnost in gre za nujnost. Potrebujemo resne spremembe. Odločitve, ki naj potrebne spremembe v resnici omogočijo, pa so v veliki meri odgovornost prav tega državnega zbora.

Pretekla tri leta so bila čas svetovne gospodarske krize, ki se sedaj nadaljuje in celo poglablja. Bila pa so tudi čas naših lastnih političnih in gospodarskih slabosti, nesoglasij in političnih blokad. Zato kljub nekaterim dosežkom, ki jih imamo doma in v našem sosedstvu, s stanjem ne moremo biti zadovoljni. Potrebujemo spremembe in prelom z našimi slabimi praksami. Dejstvo, da državni zbor preteklega, petega sklica ni dokončal svojega štiriletnega mandata, je opozorilo, da je treba v prihodnje delati drugače in bolje.

Toda poglejmo tudi spodbudne strani današnjega položaja. Teh ni malo in so pomembne. Najprej, dobra volilna udeležba na nedavnih predčasnih volitvah v državni zbor je pokazala, da državljanke in državljani zaupajo v demokracijo in v sposobnost politike, da poišče pravo pot iz krize. V časih, kakršni so današnji, je to močna zaupnica in velika odgovornost. Prejeti glasovi volivcev so izraz velikih pričakovanj in zaupanja, ki ga je treba upravičiti.

Nadalje, v mednarodnih razvojnih primerjavah Slovenija uživa dober položaj. Naš državni dolg je med najnižjimi v Evropi. Naš proračunski primanjkljaj je sicer zaskrbljujoč, vendar ga je v nekaj letih možno zmanjšati na ravni, ki jih predvideva fiskalni dogovor v okviru Evropske unije. Kazalci socialnega položaja nas uvrščajo med najbolj egalitarne in socialno pravične države v Evropi. Imamo razvito solidarnost, odgovornost in razumevanje med ljudmi. Vse to so prednosti, ki bodo pomagale pri iskanju poti naprej.

In končno, imamo priložnost, da dokažemo našo skupno politično zrelost. Ta je po mojem prepričanju večja, kot jo kažejo dnevnopolitični spori in medijsko atraktivne afere. Sedaj je čas, da se odmaknemo od teh zgodb in posvetimo bistvenim nalogam našega časa. Državni zbor ima veliko odgovornost za ta nujni premik, ki ga potrebujemo v naši politični praksi.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil prve seje Državnega zbora Republike Slovenije šestega mandatnega obdobja (foto: Stanko Gruden/STA)Naši ključni problemi ta čas se kažejo na ravni odločitev, ki zadevajo gospodarstvo in razvoj. V gospodarskih temah je treba doseči višjo raven strokovne kompetentnosti in odgovornosti za odločitve, tako tiste, ki so potrebne za premagovanje krize, kot tudi za tiste, ki bodo določale naš dolgoročni razvoj. Bolj kot doslej se je treba posvetiti problematiki mladih, jim omogočiti, da zaživijo samostojno življenje, si ustvarijo družine in se produktivno vključijo v razvoj naše družbe. Naš čas narekuje spoznanje, da je potrebno odrekanje, vendar ne za prikrajšanje enih in bogatitev drugih. Odrekanje mora biti odmerjeno modro in pravično, z razumevanjem in s sporazumom, da je določeno odrekanje potrebno zaradi našega skupnega izboljšanja. Potrebujemo več pravičnosti ter okrepitev vladavine prava in pravne države.

Tako razumevanje pa nujno zahteva višjo kakovost političnega procesa, višjo od tiste, ki jo poznamo iz preteklosti. Odločilni vidiki tega političnega procesa bodo potekali prav tu, v tem državnem zboru, v najvišjem organu odločanja naše države in v hramu njene zakonodajne moči. Zamislimo se ob spominu na strankarska preigravanja in politične blokade iz preteklih zakonodajnih obdobij. Ne dovolimo, da bi ta mehanika ponovno prevladala. Državni zbor naj postane mesto strpnega dialoga, odgovornih pogajanj in premišljenih odločitev.

Seveda, razumeli bomo, da pri pripravi odločitev ni možno prav vselej doseči konsenza, vendar naj bosta prav kompromis in konsenz vselej prva misel in najvišja zapoved v iskanju rešitev. Storiti je treba vse, da bodo odločitve dobre in prepričljive, njim pa mora slediti odločnost v njihovem izvajanju. Ko bo naša javnost prepoznala ta prizadevanja, bo zaupanje okrepljeno in javna podpora političnim odločitvam višja.

Spoštovane poslanke in poslanci,

pri vašem odločanju naj vas vodi tudi dobro razumevanje mednarodnih okoliščin. Slovenija je v Evropi in svetu spoštovana in cenjena država – marsikje bolj, kot smo si to sami pripravljeni priznati. To naj bo pomembna spodbuda za pogumno odločanje o vseh razvojnih vprašanjih, na katera moramo odgovoriti, in seveda za naše delo na področju zunanje politike.

Mednarodne okoliščine so zapletene, zlasti zaradi težav, ki jih ima ta čas Evropska unija pri iskanju odgovorov na sedanjo finančno in ekonomsko krizo. Pri iskanju teh odgovorov moramo tvorno sodelovati in paziti na naš nacionalni interes. Slovenija se je vključila v evroobmočje z vizijo svojega dolgoročnega razvoja. Tudi v teh težavnih razmerah mora biti sposobna razumeti stanje v svojem evropskem okolju in v svetu, hkrati pa začrtati svojo razvojno pot k tehnološko naprednejši in ekonomsko uspešnejši družbi, k višji ravni blaginje za svoje ljudi in k večji povezanosti s svetom.

To je, v splošnih črtah, naš nacionalni interes. Seveda pa je za določitev njegovih konkretnih vsebin potrebnega veliko dela in dogovarjanja, če je le mogoče po poti konsenza. Kot za vsako drugo državo tudi za Slovenijo velja, da je nacionalni interes tisto, o čemer smo se sposobni sporazumeti in za kar smo se pripravljeni potruditi. Dogovor in trud, oboje bomo nujno potrebovali.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil prve seje Državnega zbora Republike Slovenije šestega mandatnega obdobja (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovane poslanke in poslanci,

živimo v časih, ki zahtevajo veliko premišljenosti in državotvornega ravnanja. To se mora izražati vselej, vse od vaših prvih odločitev naprej. Etična drža in odločanje po svoji vesti sta pomembnejši kot kdajkoli. Osebne ambicije in boji za prestiž niso zaželeni in jih državljani ne bodo nagrajevali z zaupanjem. V ospredju mora biti interes države kot celote, naš skupni interes. Ta naj ima vselej prednost pred osebnimi ali strankarskimi računi.

Verjamem, da bo državni zbor šestega sklica dobro odgovoril na izzive časa. Med vami je veliko poslank in poslancev, ki prvič zasedate poslanske klopi. To je spodbudno, saj kaže na sposobnost slovenskega političnega prostora, da se obnavlja – in po razumni in demokratični poti zagotavlja menjavo političnih generacij. Posebej spodbudno je, da so nedavne volitve močno povečale delež žensk v državnem zboru in tudi na ta način približale naš najvišji organ odločanja tistim standardom razvite demokracije, h katerim težimo in ki jih ljudje naše domovine tudi zaslužijo.

Vse to vliva upanje. Vsem vam čestitam za izvolitev v državni zbor, z najboljšimi željami za vaše uspešno delo v skupno dobro naše države.

Hvala za vašo pozornost in veliko uspeha pri vašem odgovornem delu.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani