archived page

Odziv na neetična poročanja medijev o pomilostitvah

Ljubljana, 30.10.2012  |  sporočilo za javnost


Nekateri mediji so v zadnjih dneh poročali, da je predsednik republike dr. Danilo Türk v svojem mandatu pomilostil 18 "kriminalcev, med katerimi so tudi morilci, goljufi, nasilneži in preprodajalci mamil." Posebej sta bila izpostavljena primera "trgovca s kokainom in morilskega psihopata".

Poudarjamo, da gre v obeh primerih za obsojenca, ki zaradi težkega zdravstvenega stanja nista sposobna prestajati zaporne kazni, saj je eden izmed njiju doživel prometno nesrečo, v kateri je utrpel hude poškodbe glave in možganov, drugi pa je bil zaradi starosti in slabega zdravstvenega stanja premeščen v socialnovarstveni zavod in se ne more gibati brez spremstva. V obeh primerih je šlo za postopek po uradni dolžnosti, predloge za pomilostitev pa so podali ministri za pravosodje – dr. Lovro Šturm, Aleš Zalar in dr. Senko Pličanič.

V uradu predsednika republike obsojamo način poročanja nekaterih medijev, ki stiske ali osebne okoliščine posameznih obsojencev zlorabljajo za napade na predsednika republike in enega od kandidatov v predsedniški kampanji. Omenjeni mediji v svoji želji, da bi le dva tedna pred volitvami škodovali enemu od kandidatov, očitno ne izbirajo nobenih sredstev. Takšno ravnanje zavračamo kot zavržno, globoko neetično in neprofesionalno.

V zvezi s pomilostitvami izpostavljamo tudi dejstvo, da je predsednik republike dr. Danilo Türk do vprašanj pomilostitev pristopal najbolj zadržano od vseh predsednikov doslej. V tem mandatu je prejel 301 individualno prošnjo za pomilostitev ter 547 poročil Ministrstva za pravosodje o prošnjah za pomilostitve. Sprejel pa je le 19 odlokov o pomilostitvah.

Pri tem je potrebno dodati, da je odločitev o pomilostitvi izjemno dejanje, ki je akt milosti in kjer so razlogi za uporabo tega instituta takšne okoliščine, ki narekujejo milejši odnos do storilca. Kot enega glavnih kriterijev pri odločanju o konkretnih primerih predsednik Türk na podlagi stališč in predlogov zdravstvene stroke, centrov za socialno delo, tožilstev, sodišč, ministrstva in komisije, upošteva prav zdravstveno stanje obsojenca.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani