archived page

Predsednik republike odlikoval Mirana Bogataja

Ljubljana, 26.6.2012  |  sporočilo za javnost, govor


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Mirana Bogataja, za velik strokovni prispevek k razvoju na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije.

Predsednik je v nagovoru ob vročitvi odlikovanja izpostavil, da je Miran Bogataj celo svoje aktivno življenje posvetil pripravi in razvoju sistema Republike Slovenije za obrambo, zaščito in reševanje. Na ta način je dal izjemen osebni prispevek naši varnosti, zaščiti, usposobljenosti in praktičnim ukrepom, ki so bili potrebni v najtežjih trenutkih naše novejše zgodovine.
Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Mirana Bogataja (foto: Tina Kosec/STA)


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka ob vročitvi odlikovanja Zlati red za zasluge Miranu Bogataju
Ljubljana, 26. junij 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Mirana Bogataja (foto: Tina Kosec/STA)Spoštovani odlikovanec, gospod Miran Bogataj,
spoštovani gospe in gospodje,

z današnjim odlikovanjem se Republika Slovenija g. Miranu Bogataju zahvaljuje in oddolžuje za izjemen prispevek. Včasih se pri podeljevanju odlikovanj vprašamo, kaj odlikuje tiste, ki dobijo najvišje državno odlikovanje, ki jih Republika Slovenija podeljuje tačas. Zlati red za zasluge je naše najvišje odlikovanje. Če bi hoteli dati primer, kaj odlikuje takega človeka, bi lahko izbrali primer Mirana Bogataja, ki je celo svoje aktivno življenje posvetil pripravi in razvoju sistema Republike Slovenije za obrambo, za zaščito, za reševanje. Na ta način je dal izjemen osebni prispevek naši varnosti, naši zaščiti, naši usposobljenosti in praktičnim ukrepom, ki so bili potrebni v najtežjih trenutkih naše novejše zgodovine. To so izjemno veliki prispevki in ni besed, s katerimi bi se jih lahko pretirano poudarilo.

Vzpostavljanje sistema civilne zaščite je trajna in dolgotrajna naloga in g. Miran Bogataj ji je posvetil vse svoje življenje. Vsi tisti, ki smo spremljali njegova pogajanja z Jugoslovansko armado v času po osamosvojitveni vojni, ki so zagotovila miren in varen prehod v popolno normalizacijo oktobra 1991, smo lahko tako rekoč iz dneva v dan občudovali njegovo pogajalsko tehniko in taktiko. Dejal bi, če sem lahko nekoliko bolj oseben, da bi bila lahko prav tista pogajanja zelo dobra učbeniška snov o tehniki in taktiki pogajanj kjerkoli v svetu. Taka pogajanja, ki se vodijo z veliko čvrstino, z veliko trdnostjo, hkrati pa z veliko sposobnostjo za nasprotno stran, za dogovarjanje tam, kjer je to nujno, taka pogajanja so uspešna pogajanja in tega ne smemo nikoli pozabiti. To je bil izjemno velik dosežek in danes, ob tem odlikovanju, je prav, da se ga posebej spomnimo. Seveda to nikakor ne zmanjšuje vseh ostalih prispevkov – pri graditvi sistema, pri ukrepanju v primeru naravnih nesreč in v vseh drugih situacijah, s katerimi je bil g. Miran Bogataj soočen v svojem bogatem poklicnem življenju.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Mirana Bogataja (foto: Tina Kosec/STA)Dodal bi samo še eno razsežnost – naš razvoj sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Republika Slovenija je danes vključena v obrambno zavezništvo Nato in je svoje mednarodne odnose postavila na način, ki omogoča sklep, da nam ne grozijo velika vojaška ogrožanja. Vendar je pomembno, da razumemo, da so ogrožanja, ki jih ustvarjajo naravne in druge nesreče, enako ali bolj pomembna, kot so bila v preteklosti. Razvijati moramo sistem, ki je kompleksen, ki je tehnološko zahteven, ki je organizacijsko zahteven in kdorkoli je imel priložnost, tako kot sem jo imel sam, biti na nekaterih od prireditev, ko se prikazujejo naše usposobljenosti za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, je lahko videl, kako velik, zahteven in dobro organiziran sistem je bil vzpostavljen v tem času. To so dosežki, ki nam izjemno veliko pomenijo danes. So izjemno pomembni vidiki in temelji naše trdnosti ter našega občutka varnosti.

Zavedati se moramo, da je varnost kvaliteta, ki ima take značilnosti kot zrak – kadar je, ga ne opazimo, ko pa ga začnemo izgubljati, je težko. Po zaslugi g. Mirana Bogataja ter njegovih sodelavk in sodelavcev lahko rečemo, da ima Slovenija danes zelo dober sistem zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami in da ima, gledano v celoti, zelo dober obrambni sistem. Za vse te prispevke je Slovenija g. Miranu Bogataju hvaležna in vse to poskuša današnje odlikovanje še enkrat izraziti. Hvala lepa, čestitke in veliko uspeha še naprej!
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani