archived page

Slavnostni nagovor predsednika ob dnevu pomorstva

Portorož, 7.3.2011  |  govor


Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slovesnosti ob dnevu pomorstva
Portorož, 7. marec 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesnosti ob dnevu pomorstva (foto: Nebojša Tejić/STA)Dragi prijatelji morja, spoštovani ljubitelji morja,

danes je poseben in pomemben dan - dan, ko praznujemo pomorstvo in našo pomorsko orientacijo. Zato mi je v veliko čast in zadovoljstvo, da lahko skupaj z vsemi vami počastim in obeležim ta dan pomorstva in tudi na nek način delim vse uspehe in dosežke pri uveljavljanju pomorstva v naši državi.

Ko obeležujemo dan pomorstva, se spominjamo tudi nekaterih velikih zgodovinskih resnic. Morja že tisočletja povezujejo svet. Vsa evropska kultura in vsa naša blaginja izvirata iz tistega razvoja in tistih komunikacij, ki so se razvile v Sredozemlju, našem morju. Prav Sredozemlje je naša pomembna povezava s svetom tudi danes. Slovenija je del evro-atlantskih skupnosti, ki jih stoletja povezuje Atlantski ocean. Čedalje bolj smo povezani tudi s pacifiškim območjem, zlasti preko Luke Koper, ki je zadnja desetletja naša najpomembnejša točka za povezovanje z državami Daljnega vzhoda na izjemno praktične in mednarodno znane in priznane načine.

Smo torej pomorska država in mnoge značilnosti naše države so tesno povezane z morjem. Urejamo tudi vprašanja razmejitev na morju, vprašanja ekološke zaščite in regionalnega sodelovanja ob Jadranskem morju. Razvijamo transport, zavedamo se strateškega razvoja pristanišča Koper in pristanišč v sredozemskem prostoru v celoti, povezujemo se z Evropo in svetom. Zanimajo nas prav vsa vprašanja pomorstva.

Na mednarodnem nivoju smo lansko leto obeležili kot leto pomorščakov. V letu 2011 pa mednarodna skupnost poziva vse pomorske države k okrepitvi zavesti in aktivnosti v boju zoper napade morskih piratov, ki pomorski panogi v že tako težkih gospodarskih razmerah prizadevajo še dodatno gospodarsko škodo ter ogrožajo življenja pomorščakov in vseh drugih na morju. Prav je, da na tovrstna dejanja opozarjamo, da jih obsojamo in da se zoper njih bojujemo, tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju. Republika Slovenija se zaradi omejenih lastnih zmogljivosti boju pridružuje v okviru prizadevanj in aktivnosti, ki jih razvija Evropska unija in druge mednarodne organizacije.

Obenem v Sloveniji pozdravljamo prizadevanja Evropske komisije, da v letu 2011 doseže pomemben napredek pri oblikovanju celovite evropske pomorske politike ter poglabljanju regionalnega sodelovanja na področju pomorstva. Za Republiko Slovenijo je slednje še posebno pomembno, saj je naš akvatorij površinsko omejen in ekološko občutljiv, obenem pa nudi izjemno priložnost za dostop na trge, na srednje in vzhodnoevropske trge in zaradi čedalje večje preobremenjenosti zahodnoevropskih pristanišč tudi na zahodne trge. Želimo si, da bi tudi v letošnjem letu nadaljevali s tkanjem dobrososedskih odnosov in nadgrajevanjem obsega obstoječega sodelovanja z jadranskimi državami in državami Srednje Evrope ter da bi pomorske poti izkoristili za čim širše povezovanje.

Jadransko morje je naše skupno neprecenljivo bogastvo in prav je, da to še posebej poudarimo prav na dan pomorstva. Zavedamo se, da je pritisk urbanizacije, turizma in drugih gospodarskih panog na tem majhnem koščku Slovenije še kako občutiti, zato je treba s tem delom Jadrana, ki je ob naši obali, skrbno gospodariti. Tu se zahteva odgovorno ravnanje obstoječih uporabnikov morskega dobra ter pretehtano in celovito načrtovanje trajnostnega razvoja.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesnosti ob dnevu pomorstva (foto: Nebojša Tejić/STA)Spoštovani,

v Republiki Sloveniji je dan pomorstva tudi dan, ko se spominjamo sprejetja Resolucije o pomorski usmeritvi Slovenije leta 1991, v kateri je že zgodovinsko začrtana pomorska usmeritev slovenskega naroda. Letos obeležujemo 20. obletnico njenega sprejetja, njeni cilji in strateške usmeritve pa so tudi po drugem desetletju aktualni in so med prednostnimi cilji naše države.

Republika Slovenija ima vse možnosti za razvoj pomorstva v naši državi. Zemljepisne značilnosti so od nekdaj vplivale na ugodno prehodnost slovenskega ozemlja. To se kaže v slovenskem prometnem križu, ki povezuje evropske kopenske prometne smeri in je s pristaniščem v Kopru povezan z morjem, delovanje pristanišča pa je tesno povezano z drugimi gospodarskimi dejavnostmi v regiji in širšem prostoru. S ponosom ugotavljam, da se slovensko pomorsko gospodarstvo - in z njim povezane dejavnosti - kljub gospodarski krizi in konkurenci na svetovni ravni uspešno vključuje in uveljavlja na svetovnem trgu ter si postavlja vedno nove cilje.

Republika Slovenija je v preteklem letu naredila velik napredek na področju posodabljanja pomorske zakonodaje, saj smo s prenovo pomorskega zakonika uspeli zaobjeti širši spekter evropskih pomorskih usmeritev in priti še korak bližje k celovitemu sodobnemu pomorskemu pravnemu redu.

Veseli me, da je v letu 2010 Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije. Gre za resolucijo strateškega pomena, z visoko podporo strokovne javnosti, katere namen je zagotoviti možnosti za trajnostni in celostni razvoj pomorstva s poudarkom na zagotavljanju varnosti pomorskega prometa.

V nacionalnem programu je poudarjena uporaba prednosti, kot so izhod na Jadransko morje, sodobno tovorno in potniško pristanišče ter v pomorske dejavnosti usmerjeno gospodarstvo in šolstvo. Cilj nacionalnega programa je ohraniti in izboljšati varnost plovbe, kakovost življenja, varovanja okolja, pristaniško infrastrukturo, vpliv na gospodarstvo in turizem na občutljivem območju severnega Jadrana ter zagotoviti boljše možnosti za razvoj Slovenije v moderno pomorsko državo. S tem se usposabljamo za mnoge prihodnje naloge, tudi tiste - in upam, da zlasti tiste -, ki bodo izšle iz nadaljnjega razvoja Jadransko-jonske pobude in Jadransko-jonske evroregije, ki je vizija prihodnosti v tem območju.

Navedel sem nekaj konkretnih vsebin naše privrženosti morju in prostoru, v katerem smo. Prepričan sem, da bomo našo pomorsko usmeritev ob skupnem tvornem sodelovanju še naprej uspešno nadgrajevali. Zato vsem zbranim, ki ste na razne načine povezani z našim morjem, iskreno čestitam ob dnevu pomorstva. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek in za vašo udeležbo v razvoju naše pomorske države.

Naj bo še naprej morje kolikor je mogoče mirno in naša jadra polna vetra!
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani