archived page

Predsednik ob 20. obletnici Slovenske tiskovne agencije

Ljubljana, 1.6.2011  |  govor


Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na prireditvi ob 20. obletnici ustanovitve Slovenske tiskovne agencije
Ljubljana, 1. junij 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil prireditve ob 20. obletnici ustanovitve Slovenske tiskovne agencije (foto: Nebojša Tejić/STA)Spoštovani gospod Bojan Veselinović, direktor Slovenske tiskovne agencije,
spoštovana gospa Barbara Štrukelj, odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije,
spoštovani ministrici in minister Vlade Republike Slovenije,
spoštovani gospod Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije,
spoštovani gospod Jelko Kacin, poslanec Evropskega parlamenta,
spoštovani visoki gostje,

najprej bi rad posebej poudaril, da mi je v veliko zadovoljstvo, da sem lahko danes tu, da z vami praznujem 20. obletnico ustanovitve Slovenske tiskovne agencije. To je posebno pomembna obletnica, ne le za slovenski medijski prostor, ampak tudi nasploh za Slovenijo, za njen demokratični in družbeni razvoj. Ni kakovostnega razvoja in kakovostne demokracije brez kakovostne, verodostojne informacije.

Prizadevanja za ustanovitev Slovenske tiskovne agencije leta 1991, samostojnega, neodvisnega novinarsko-informativnega servisa, sovpadajo s zaključnimi dejanji nastajanja samostojne slovenske države, neodvisne Republike Slovenije. To seveda ni naključje, kajti informacija je nujno potrebna. Spada med temeljne človekove potrebe, je človekova zahteva in je hkrati vrednota in blago, je hkrati orodje in orožje, ki je zelo pomembno, še posebej v razmerah, v kakršnih je Slovenija bila pred dvema desetletjema. Takrat je nastajala nova država, ki ji mnogi mednarodnopolitični dejavniki sprva niso bili naklonjeni. Veliko je bilo dvomov v mednarodni skupnosti in mnogi dvomi so temeljili na nepoznavanju dejstev ali pa celo na dezinformacijah, ki so jih nasprotniki nove države Slovenije pošiljali v javnost in v svet.

Če je Slovenija hotela, da se sliši njen glas, njen avtentičen glas, ki bi pojasnil, zakaj so se ljudje na plebiscitu skoraj soglasno odločili za življenje v samostojni in neodvisni državi, ki bi sporočal, da nova država ne nastaja zato, da bi kogarkoli ogrožala ali komurkoli kaj jemala, pač pa zato, ker je to naravna in logična posledica razvoja slovenskega naroda, njegove demokratične zrelosti in njegove eksistenčne nuje v tistih časih, je nujno potrebovala svojo tiskovno agencijo. Tega so se v takratni demokratični vladi dobro zavedali, zato so ob osamosvajanju države vzporedno potekale tudi dejavnosti za vzpostavitev lastne, nacionalne tiskovne agencije, s katero bi vzpostavili informacijsko samostojnost ter zagotovili neodvisno in profesionalno poročanje o dogajanju v novi državi. Slovenska tiskovna agencija je bila zamišljena kot del osnovne infrastrukture nove države, kot njena informacijska komponenta. Del osnovne informacijske infrastrukture ostaja še danes, ko se je razvila do lepih razsežnosti.

Slovenija je morala v času svojega osamosvajanja izbojevati več bitk, rekli bi celo več vojn – na področju informacij, na diplomatskem področju, gospodarskem in seveda na vojaškem področju. Vendar če dobro razmislimo, vemo, da je bila prva vojna v procesu osamosvajanja pred 20 leti, v kateri je Slovenija zmagala, vojna za resnico v svetovnih medijih. Svetovni mediji so bili sprva izpostavljeni izkrivljenim informacijam in lastnim predsodkom do osamosvajanja Slovenije. Vendar je premišljena, verodostojna in, posebej bi poudaril, spretna aktivnost Slovenije in resnicoljubna predstavitev dejstev naposled prevladala. Za to gre zahvala in priznanje danes, po dvajsetih letih, vsem tistim, ki so ta uspeh zagotovili. Sam pa bi želel še posebej izreči zahvalo gospodu Jelku Kacinu, takratnemu ministru za informiranje, in seveda vsem delujočim v novo nastali Slovenski tiskovni agenciji, številnim novinarkam in novinarjem in mnogim drugim, ki so v tistih časih v zelo kratkem obdobju ustvarili novo podobo Slovenije, vzpostavili pogoje za prodor resnice in pogoje za zmago.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil prireditve ob 20. obletnici ustanovitve Slovenske tiskovne agencije (foto: Nebojša Tejić/STA)Slovenska tiskovna agencija je v prvih letih oblikovanja in nastajanja slovenske države in njenih podsistemov izvrstno opravila svojo nalogo: vzpostavila je profesionalne standarde agencijskega poročanja, z zagnanostjo mladih sodelavcev je razširila ponudbo vsebin in skrbela za obveščenost tako domače kot tuje javnosti o najpomembnejših dogodkih doma in v tujini. Prav zaradi predanega in kakovostnega dela se je Slovenska tiskovna agencija v medijskem svetu hitro uveljavila kot nepogrešljivi prinašalec kakovostnih in verodostojnih informacij. Prav je, da ob tej priložnosti izrečemo priznanje vsem, ki so sodelovali v prvih letih ustanavljanja in delovanja Slovenske tiskovne agencije in ki so v njenem nadaljnjem razvoju zagotavljali, da je kakovost rasla. Opravili ste pomembno delo, ki je neizbrisno povezano s temelji neodvisne, samostojne države Slovenije.

Tudi v času prizadevanj za mednarodno priznanje Slovenije in njeno vključitev v mednarodne organizacije in evro-atlantske povezave je Slovenska tiskovna agencija odigrala vidno vlogo. Prispevala je k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, odmevnosti njenih gospodarskih, kulturnih, znanstvenih in športnih dosežkov. Pomagala je oblikovati profil mlade, uspešne in ambiciozne države, zgodbe o uspehu, države, ki z velikimi koraki vstopa na mednarodno politično prizorišče. To je pomembno delo, ki kaže, da ves čas veste, kakšen je pomen kakovostnega in profesionalnega novinarskega dela. Prav to delo pa je nujno potrebno v demokratični družbi, ki jo označuje mnenjski pluralizem.

V današnjih časih se soočamo s težavami, vendar nam to ne sme zamegliti pogleda na pretekli razvoj, ki je bil odličen razvoj. Seveda pa moramo današnje težave spoznavati. Slovenska medijska industrija je zadnja leta v resnih razvojnih težavah, ki so se nakopičile zaradi različnih vzrokov, objektivnih in subjektivnih, globalnih in naših lastnih, slovenskih. Mnoge medijske hiše imajo neustrezen ali neizoblikovan lastniški model, nove možnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, nepovratno spreminjajo medijsko krajino in navade uporabnikov, svoje so prinesli tudi gospodarska kriza, interesi kapitala in drugi pojavi. Informacija je vse bolj tržno blago, ne pa preverjeno dejstvo, pomembno za kakovostno obveščenost javnosti o relevantnih dogodkih. Vse to so problemi, ki jih poznajo vse pluralistične družbe, zlasti tranzicijske. In seveda, tudi Slovenija je še vedno tranzicijska družba.

Zakaj govorim o teh problemih na slavnostni večer, ko Slovenska tiskovna agencija praznuje 20 let svojega obstoja? Zato, ker je prav Slovenska tiskovna agencija eden od temeljev za kakovostno novinarstvo v Sloveniji v celoti, za takšno novinarstvo, ki temelji na dejstvih, na verodostojnih in preverjenih informacijah. Vsi vemo, da v teh časih in v naših poskusih, da bi prišli v boljše čase, potrebujemo resen pristop h kompleksnim problemom, ki so predmet javnega zanimanja in razprave, saj je pot do polne resnice o vseh dejstvih vselej zapletena. Ravno zato pa moramo še bolj ceniti in še bolj spoštovati novinarsko vztrajnost, znanje in etičnost, ki so resnična zagotovila za celovito spoznanje dejstev. Takšno novinarstvo, ki se zavzema za spoštovanje resnice, neodvisnost in nepristranskost novinarjev ter služenje javnemu interesu v Sloveniji kot celoti, pri nas obstaja, vendar se ga v poplavi površne senzacionalnosti pogosto premalo sliši.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil prireditve ob 20. obletnici ustanovitve Slovenske tiskovne agencije (foto: Nebojša Tejić/STA)Slovenska tiskovna agencija je danes sodoben agencijski servis, primerljiv z evropskimi agencijami, z razširjeno ponudbo servisov in številnimi kanali za distribucijo vsebin. Vsega tega ni bilo lahko doseči. V dobi pospešene digitalizacije in kompleksnosti medijskega sveta se korenito spreminja tudi vloga in položaj tiskovnih agencij. Tradicionalne prednosti izginjajo, vendar ostajata verodostojnost in objektivnost agencijskega poročanja še naprej ključni prvini, ki zagotavljata agencijski novici preživetje tudi v današnjem svetu. O tem se lahko prepričamo vsak dan in verjemite mi, da kot predsednik republike to vsak dan tudi zelo dobro spoznavam.

Seveda mora tudi zakonska regulacija slediti vsem tem tendencam v razvoju in najti dobre odgovore. Prav zdaj je v obravnavi v državnem zboru novi zakon o Slovenski tiskovni agenciji. Pričakujem, da bo zagotovil ustrezen materialni položaj in druge okoliščine, potrebne za obstoj in nadaljnji razvoj Slovenske tiskovne agencije kot bistvene informacijske infrastrukture, ki jo nujno potrebujemo, zato da bo naš razvoj uspešen in da bo naša pot iz krize hitrejša. Prihodnost bo zahtevala resno odločanje. Tako odločanje pa bo zahtevalo kakovostne, verodostojne informacije. Naš razvoj do sedaj in prispevek Slovenske tiskovne agencije dajeta upanje, da bomo uspeli ta pogoj tudi izpolniti.

Zato mi dovolite, da v tem duhu optimizma še enkrat izrazim zahvalo vsem sodelavkam in sodelavcem Slovenske tiskovne agencije za dobro delo in da izrečem priznanje vsem, ki so s svojimi prizadevanji prispevali k njenemu razvoju. In seveda, želim vam še mnoga leta uspešnega dela. Hvala lepa!
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani