archived page

Predsednik odlikoval Bralno značko in Poslovno šolo Bled

Brdo pri Kranju, 1.12.2011  |  sporočilo za javnost, govor


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval:
  • Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, za 50-letno uspešno vzpodbujanje bralne kulture med mladimi in s tem za prispevek h kulturi slovenskega duha, znanja in ustvarjalnosti, in
  • IEDC – Poslovno šolo Bled, za njeno pionirsko delo na področju poslovnega izobraževanja v Sloveniji in v srednje- in vzhodnoevropski regiji ter za njen prispevek k uveljavljanju visokih poslovnih standardov s poučevanjem dobrih praks in posredovanjem novejših strokovnih znanj.
Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS ter IEDC – Poslovno šolo Bled (foto: Nebojša Tejić/STA)


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na podelitvi odlikovanj Zlati red za zasluge Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS in IEDC – Poslovno šolo Bled
Brdo pri Kranju, 1. december 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS ter IEDC – Poslovno šolo Bled (foto: Nebojša Tejić/STA)Spoštovani,

današnja povezana slovesnost podelitve odlikovanj dvema različnima organizacijama, dvema različnima dejavnostma je samo navidezno naključje. Danes s to slovesnostjo poskušamo poudariti pomen prizadevanja za to, da bi bili naš narod, naša država, naša skupnost družba znanja. Družba znanja je pojem, ki ga velikokrat slišimo, sicer v teh kriznih časih nekoliko manj, ker smo se odvadili razmišljati ambiciozno in z dolgoročnimi načrti, ampak se bolj ukvarjamo z različnimi izzivi, ki jih prinaša vsak novi dan. Vendar so naš izhod iz krize, naš napredek in naša bodočnost tesno povezani z vprašanjem, ali bomo našo družbo razvili v družbo znanja. Vprašanje, kako naj to storimo, nikakor ni enostavno vprašanje. Evropska unija je poskušala s posebno strategijo narediti pomemben premik. Strategija družbe znanja pa ni uspela in že v tem neuspehu lahko vidimo, da gre pravzaprav za veliko bolj temeljne naloge, kot si na politični ravni, na ravni državnega odločanja ponavadi predstavljamo. Potrebno je veliko več. Potrebno je zajeti vse, od temeljev do vrhunskih izvedbenih dosežkov. In prav temu razponu, tej povezanosti je posvečena današnja slovesnost.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS (foto: Nebojša Tejić/STA)Bralna značka je akcija, ki v Sloveniji poteka že 50 let. Slišali smo podatke o tem, kakšni rezultati so nastali v tej akciji. Seveda s stanjem bralne kulture v Sloveniji še vedno nismo povsem zadovoljni, verjetno nikoli ne bomo povsem zadovoljni in tudi ne moremo biti povsem zadovoljni. Slovenski narod se je izoblikoval kot narod knjige, na podlagi knjig, prvih prevodov in kasnejše knjižne ustvarjalnosti. Knjiga je bistveni del naše kulture in nikoli ne more biti dovolj prizadevanja za to, da bi ljudje dovolj temeljito, dovolj celovito spoznavali knjižno ustvarjalnost. Če pa to želimo, moramo začeti pri otrocih, pri najmlajših. Delati moramo sistematično, celovito, zajeti vso mlado populacijo. Bralna značka ima v tem pogledu izjemne rezultate in njeni učinki, tako neposredni kot posredni, na stanje družbe so taki, da zaslužijo, da ob 50. obletnici tudi z državnim odlikovanjem ta država izrazi priznanje Bralni znački. Velikokrat se pogovarjamo o tem, sam sem tudi pokrovitelj Bralne značke, veliko se udeležujem raznih prireditev, ki so organizirane v tem okviru. In ob vsaki taki priložnosti vidimo, da naloge, ki jih imamo in ki jih poskušamo izpolnjevati z aktivnostmi Bralne značke, nikakor niso čedalje manjše, ampak čedalje večje.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval IEDC – Poslovno šolo Bled (foto: Nebojša Tejić/STA)To je prvi del spektra nalog, ki so pred nami na poti v družbo znanja. Drugi del spektra je tisti, ki ga tako odlično izraža delo Poslovne šole Bled. Resnično moramo storiti vse za to, da bomo dobro razumeli prispevek, ki ga je ta ustanova dala našemu razvoju in temu, da se v Sloveniji lahko razvijamo v smeri družbe znanja na področjih, ki so odločilnega, življenjskega pomena za našo prihodnost. Slovenci se radi pohvalimo z našo pridnostjo, z našo prizadevnostjo, skromnostjo in drugimi čednostmi. Seveda pa živimo v svetu, v katerem je treba biti tudi prodoren, v katerem je treba znati nastopati na trgu, v katerem se je treba znati uveljavljati v svetovnih primerjavah in na svetovnih prostorih. In predvsem, moramo se znati povezovati. Povezovati z vsemi, s tistimi, ki so dosegli največ, in s tistimi, ki od nas največ pričakujejo. Takih je v Evropi in v svetu veliko. Če pogledamo rezultate Poslovne šole Bled, vidimo, kako obsežen spekter partnerstev lahko v tem okviru nastane. Bile so že priložnosti, ob katerih se je govorilo o konkretni vsebini programov in o dosežkih Poslovne šole Bled. Tega ob današnji priložnosti ni treba podrobno ponavljati. Treba pa je poudariti, kako velika vrednota je vrhunskost, odličnost izobraževanja in zlasti povezovanje, ki ga je šola ustvarila, ki je postavilo Slovenijo v samo središče poslovnega izobraževanja v velikem delu Evrope in ki je prepoznavno v celi Evropi in v celem svetu. Zato smo danes ob tej slovesnosti hvaležni Poslovni šoli Bled in želimo, da bi se razvijala še naprej. Svet ne bo enostavnejši, svet bo zahtevnejši in njeno delo, njene dosežke bomo potrebovali čedalje bolj. Tako kot tudi dosežke Bralne značke, ki bo ostala, ki mora ostati zagotovilo naše bralne kulture in naše splošne kulture.

V tem duhu bi želel še enkrat čestitati obema odlikovankama in jima zaželeti še veliko uspeha v prihodnje. Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani