archived page

Poslanica ob svetovnem dnevu učiteljev

Ljubljana, 5.10.2009  |  izjava


Poslanica predsednika republike dr. Danila Türka ob svetovnem dnevu učiteljev
Ljubljana, 5. oktober 2009


Poslanica predsednika republikeSpoštovane učiteljice in učitelji,
mentorji,
pedagoški svetovalci,
vzgojiteljice in vzgojitelji in
ravnatelji,

V življenju vsakega od nas spremlja spomin na učitelja. V pomoč nam je znanje, ki so nam ga dali. Našo osebnost oblikujejo sporočila ter vrednote, ki so nam jih posredovali s svojim znanjem, vedenjem, človečnostjo, pa tudi s sočutjem. Ta dediščina učiteljskega dela v vsakem od nas je neprecenljive vrednosti. Učiteljevo delo je odgovorno in zahtevno. Pogoji za vaše delo, priznanje in spoštovanje učiteljevega dela, dobre razmere za vaše izobraževanje, za stalno usposabljanje ter urejeno okolje za pedagoško delo so pomemben in bistven predpogoj, da lahko uresničujete svoje poslanstvo.

Pravica otrok do izobraževanja in priložnost za njihovo učenje je tesno povezana s pravico učitelja do ustreznih razmer za opravljanje učiteljskega dela. Ni povsem naključno, da sta teden otroka in svetovni dan učiteljev v istem času. Tudi geslo "Gradimo prihodnost - vlagamo v učitelja zdaj" je tesno povezano s prihodnostjo celotne družbe in še posebej otrok, mladine in študentov. Ti bodo uresničevali in določali našo prihodnost. Kako bodo nanjo pripravljeni, je v prvi vrsti odvisno od učiteljevega dela.

Spoštovane učiteljice in učitelji,

ob svetovnem dnevu učiteljev, ki je tudi dan vseh učečih širom po svetu, se vam zahvaljujem za opravljeno delo in za nadvse pomembno poslanstvo, ki ga s svojim zgledom uresničujete tako v šoli kot tudi v mnogih interesnih združenjih, društvih in v okolju kjer živite. Mnogi med vami ste prostovoljci, ki v svojem prostem času pomembno prispevate k ustvarjanju pozitivnega miselnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladine.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani