archived page

Videokonferenca s pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah

Ljubljana, 22.6.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk je ob dnevu državnosti s pomočjo videokonference nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske v mednarodnih operacijah, na misijah ter na vojaških predstavništvih v tujini (foto: Nebojša Tejić)Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk je ob dnevu državnosti s pomočjo videokonference nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske v mednarodnih operacijah, na misijah ter na vojaških predstavništvih v tujini. V pogovoru so sodelovali poveljniki kontingentov in vodje predstavništev Slovenske vojske v tujini, ki so vrhovnemu poveljniku obrambnih sil poročali o stanju in aktualnih nalogah. Predsednik je vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki opravljajo naloge v tujini, izrekel čestitke in dobre želje ob dnevu državnosti. "Vaše prispevke spoštujemo in dobro razumemo pomen dela, ki ga opravljate za Republiko Slovenijo," je poudaril.

Predsednik je spomnil na velik prispevek Teritorialne obrambe in kasneje Slovenske vojske pri nastanku in utrjevanju slovenske državnosti. Večno bomo cenili tudi prispevek naših obrambnih sil k hitrejšemu in manj težavnemu uveljavljanju naše države v mednarodni skupnosti. "Z današnjimi prispevki to tradicijo nadaljujete in kot kažejo vaša poročila, opravljate to delo izjemno dobro, zato bi vam želel posebej čestitati za kakovost vašega dela in vam za to v imenu Republike Slovenije izreči zahvalo. To je izjemno veliko in pomembno delo, zaradi katerega smo na vas ponosni," je dejal predsednik, ki je pohvalil tudi skrb pripadnikov Slovenske vojske za lastno varnost in za varnost v izvrševanju njihovih mandatov.

Predsednik je izpostavil, da v Afganistanu prihaja do tranzicije in do razmišljanj o mednarodni prisotnosti v tej državi po letu 2014. Izrazil je željo, da bi se pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v okviru mednarodne operacije sil ISAF, v teh okoliščinah s svojimi nasveti čim bolj aktivno in ustvarjalno vključili v razprave o tem vprašanju. Predsednik je izrazil željo, da bi se naš kontingent leta 2014 umaknil iz Afganistana in da bi bilo vzpostavljeno stanje, v katerem bi lahko uspešno dokončali naš prispevek. O novi konfiguraciji mednarodne prisotnosti v Afganistanu pa bodo potrebne dodatne razprave, tako v okviru zavezništva Nato kot tudi v okviru Varnostnega sveta OZN, ki daje legitimnost in avtorizacijo tej misiji.
Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil dr. Danilo Türk je ob dnevu državnosti s pomočjo videokonference nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske v mednarodnih operacijah, na misijah ter na vojaških predstavništvih v tujini (foto: Nebojša Tejić)Na Kosovu je treba najti zelo dobro sozvočje med vojaškimi nalogami in usmerjanjem politične situacije, kar je doslej izjemno dobro uspevalo, je dejal predsednik, ki je izrazil veliko zadovoljstvo nad prispevkom Slovenske vojske v vsem času sodelovanja v okviru Natove misije Sile za Kosovo (KFOR). Politične naloge, povezane z nadaljnjo stabilizacijo Kosova, urejanjem razmer na severu Kosova ter napredovanjem Srbije in Kosova v smeri Evropske unije, bodo lažje in bolje uresničene, če nam bo uspelo ohraniti sedanjo raven kakovosti in uspešnosti vojaškega prispevka v okviru misije KFOR. Sodelovanje med vojaško in civilno komponento bo pri tem še naprej ključnega pomena, je poudaril predsednik.

Predsednik je opozoril, da se politične razmere v Bosni in Hercegovini ne urejajo dovolj dobro in dovolj hitro. Stanje v tej državi je takšno, da bi lahko zaradi pomanjkljivega političnega občutka zašli v večje težave, zato si takega stanja ne smemo privoščiti, je dejal predsednik, ki je poudaril pomen mednarodne vojaške prisotnosti v Bosni in Hercegovini za zagotavljanje stabilnosti, usposabljanje oboroženih sil in olajšanje vojaških aspektov politične normalizacije Bosne in Hercegovine. Ostati moramo realisti in ne smemo pričakovati prehitrega prelaganja bremen z mednarodne vojaške prisotnosti na kakršnokoli drugo, manj usposobljeno prisotnost, je dodal predsednik.

Predsednik se je posebej zahvalil tudi našim predstavnikom v mednarodni operaciji Združenih narodov v Libanonu UNIFIL, ki je ena starejših mednarodnih operacij. Ta operacija je v mednarodni skupnosti razumljena kot življenjskega pomena za Libanon, saj brez prisotnosti sil UNIFIL ne bi mogli računati na stabilnost te države in na graditev miru v regiji. Danes moramo biti še posebej pozorni na probleme v sosednji Siriji, kjer je po nekaterih ocenah konflikt že prerasel v stanje državljanske vojne, zato obstaja nevarnost, da bi se razmere iz Sirije razširile na Libanon, je izpostavil predsednik.

V zaključku je predsednik omenil tudi načrte zavezništva Nato, ki so v veliki meri povezani s temi misijami, zlasti z misijama v Afganistanu in na Kosovu. Predsednik je izrazil željo, da bi bile razprave o teh vprašanjih dovolj celovite, tehtne in da bi pripeljale do dobrih odločitev.

© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani