archived page

Predsednik o izzivih in perspektivah socialnega podjetništva

Murska Sobota, 10.12.2010  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil strokovno tematske konference "Socialno podjetništvo - izzivi in perspektive" (foto: Nebojša Tejić/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil strokovno tematske konference "Socialno podjetništvo - izzivi in perspektive". V uvodnem nagovoru je dejal, da moramo iskati nove načine izhoda iz gospodarske krize in težiti k razvoju, ki bo zasnovan na novi paradigmi. Opozoril je, da tak razvoj sprva nastaja kapilarno in v omejenem obsegu, kasneje pa ga je mogoče spodbujati, podpreti in razviti v novo razvojno paradigmo.

Predsednik je poudaril pomen Zakona o socialnem podjetništvu, ki nam bo dal konkretne pravne okvire, znotraj katerih bo možno najti dobre praktične rešitve. Naštel je nekatere projekte s področja socialnega podjetništva, ki se izvajajo v Sloveniji in so namenjeni predvsem zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin. Bistvo teh projektov je, da njihov glavni cilj ni maksimiranje dobička, ampak krepitev neprofitnosti, solidarnosti, izkoriščanje lokalnih virov ter zadovoljevanje lokalnih potreb in lokalnih trgov. Med temi projekti je posebej opozoril na naslednje:

Predsednik republike dr. Danilo Türk je obiskal eko-socialno kmetijo Korenika (foto: Nebojša Tejić/STA)Zavod Kontura je razvil oziroma razvija projekt tekstilne trgovine kot tipično socialno podjetniško zamisel v okviru podjetja in projekta Tovarna dela Tekstil. Ukvarjajo se s problemom socialne izključenosti in zaposlovanja ranljive ciljne skupine - projekt, ki je vreden podpore.

Projekt Kralji ulice zaposluje težko zaposljive ljudi v trgovini iz druge roke ima tudi podobo socialnega podjetja. V Pomurju je bilo v preteklosti že več zaposlitvenih centrov in delavnic za delo pod posebnimi pogoji, kjer so se vključevala tudi invalidska podjetja.

Nekatere oblike socialnega podjetništva imajo v Prekmurju že večletno tradicijo. Društvo za socialno vključenost Mozaik je eno od njih. Organizirane so tudi različne zadruge – zadruga Pomelaj in druge. Vse te izkušnje socialne ekonomije nam povedo, da nekaj vemo, da imamo nekaj konkretnih primerov. Teh primerov je še več in jih je treba skrbno proučevati in tudi izboljševati.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je obiskal zaposlitveni center zadruge Pomelaj (foto: Nebojša Tejić/STA)Po mnenju predsednika bi morali izboljšati tudi trženje projektov s področja socialnega podjetništva ter usposabljanje ljudi za delo v teh projektih. Veliko možnosti je po predsednikovih besedah tudi pri črpanju sredstev iz socialnih skladov evropske kohezijske politike, saj Evropa kot celota razume, da je treba vzpodbujati inovativne oblike podjetništva, da bi prebrodili razvojne težave in povečali kohezivnost družbe.

Predsednik republike je spregovoril tudi o pomenu aktivnosti Regionalnega sklada dela za Pomurje in Sklada dela Prekmurje, ki predstavljajo možnosti za drugačen pristop k reševanju problemov nezaposlenosti. Zavzel se je za večjo vidnost teh iniciativ v javnosti, kot tudi za čim boljšo predstavitev izkušenj iz obdobja prvega leta po sprejetju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015.

Predsednik dr. Danilo Türk si je popoldan ogledal dva primera dobre prakse s področja socialnega podjetništva – eko-socialno kmetijo Korenika v Šalovcih ter zaposlitveni center zadruge Pomelaj v Mali Polani.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani