archived page

Sprejem ob svetovnem dnevu invalidov

Ljubljana, 3.12.2010  |  sporočilo za javnost


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player


Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar in predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor so ob svetovnem dnevu invalidov priredili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij (foto: Daniel Novakovič/STA)Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar in predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor so ob svetovnem dnevu invalidov priredili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je v svojem nagovoru izpostavil pomen prizadevanj, da bi invalidi, kolikor je le mogoče, s svojimi zmožnostmi in delom živeli samostojno in neodvisno življenje. Predsednik je dejal, da smo pri nas storili že veliko na tem področju, še vedno pa je mnogo priložnosti, zlasti na področjih izobraževanja in razvijanja novih zaposlitvenih možnosti za invalide. Predsednik je dodal, da je ta naloga še posebej zahtevna in pomembna v obdobju gospodarske krize.

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar in predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor so ob svetovnem dnevu invalidov priredili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij (foto: Daniel Novakovič/STA)Predsednik je v govoru spomnil na Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, ki usmerja države h konkretnemu uresničevanju človekovih pravic invalidov, poudarja pa tudi vlogo invalidskih organizacij, kar je v skladu z geslom "nič o invalidih brez invalidov". Navezal se je tudi na letošnje geslo Evropske unije ob svetovnem dnevu invalidov "Evropsko državljanstvo - resnična korist za invalide", ki je po njegovih besedah enako pomembno. Predsednik je izpostavil, da je Evropska unija v primeru te konvencije prvič samostojno pristopila h kateri od konvencij Organizacije združenih narodov na področju človekovih pravic.

Predsednik dr. Danilo Türk je v nadaljevanju naštel nekatere zakonodajne akte s področij uresničevanja konvencije, ki so bili sprejeti v zadnjem letu, med katerimi je izpostavil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Pozval pa je tudi k čimprejšnji obravnavi predloga Zakona o osebni asistenci za invalide v državnem zboru. Oba zakona po mnenju predsednika republike predstavljata resnično vrednost za invalide, četudi ne prinašata dokončne uresničitve vseh njihovih pričakovanj. Predsednik je poudaril, da za polno uresničitev invalidov in njihovih pravic v praksi poleg pravnih predpisov potrebujemo tudi aktivno angažiranje vseh, tako invalidov kot države, pa tudi lokalne skupnosti in okolja, kjer invalidi živijo.

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar in predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor so ob svetovnem dnevu invalidov priredili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij (foto: Daniel Novakovič/STA)Predsednik se je spregovoril tudi o temi Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. Opozoril je, da se ta dva pojava koncentrirano pojavljata v določenih skupinah prebivalstva, med katere sodijo žal tudi skupine invalidov.

Zato je poudaril pomen financiranja različnih programov posebnega socialnega varstva, ki jih izvajajo invalidske organizacije in pomenijo dopolnitev javne službe. V ta okvir po besedah predsednika sodi tudi socialno podjetništvo. Zato bo prav predlagani Zakon o socialnem podjetništvu, skupaj z Zakonom o prostovoljstvu, predstavljal prvovrstno orodje in pripomoček tudi za zmanjševanje revščine in še posebej za preprečevanje socialne izključenosti, je še dejal predsednik.

Zbrane so nagovorili tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar, minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik ter predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Boris Šuštaršič.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani