archived page

Slavnostna prireditev Društva ravnateljev ptujskega področja

Ptuj, 4.10.2012  |  govor


Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slavnostni prireditvi Društva ravnateljev ptujskega področja ob svetovnem dnevu učiteljev
Ptuj, 4. oktober 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je ob svetovnem dnevu učiteljev udeležil slavnostne prireditve Društva ravnateljev ptujskega področja (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovane učiteljice in učitelji,
mentorji, pedagoški svetovalci,
vzgojiteljice in vzgojitelji,
ravnateljice in ravnatelji,

vsakega od nas v življenju spremlja spomin na učitelje. V pomoč nam je znanje, ki so nam ga dali. Našo osebnost oblikujejo sporočila ter vrednote, ki so nam jih posredovali s svojim znanjem, vedenjem, človečnostjo, pa tudi s sočutjem. Ta dediščina učiteljskega dela v vsakem od nas ima neprecenljivo vrednost. Učiteljevo delo je odgovorno in zahtevno. Pogoji za vaše delo, priznanje in spoštovanje učiteljevega dela, dobre razmere za vaše izobraževanje in stalno usposabljanje ter urejeno okolje za pedagoško delo so pomemben in bistven predpogoj, da lahko uresničujete svoje poslanstvo.

Pravica otrok do izobraževanja in učenja je tesno povezana s pravico učitelja do ustreznih razmer za opravljanje učiteljskega dela. Ni povsem naključno, da sta teden otroka in svetovni dan učiteljev v istem času. Sporočila ob svetovnem dnevu učiteljev so tesno povezana s prihodnostjo celotne družbe in še posebej otrok, mladine in študentov. Ti bodo uresničevali in določali našo prihodnost. Kako bodo nanjo pripravljeni, je v prvi vrsti odvisno od učiteljevega dela.

Napovedane so spremembe v organizaciji in delu šol. Spremembe so v raznih pogledih potrebne, vendar morajo biti dobro premišljene in ne smejo poslabšati kakovosti šolstva. Najmanj, kar bi morali zagotoviti, je, da se v zvezi s šolo in v šoli brez učiteljev in učencev ne zgodi nič takega, kar je povezano z njihovim delom in razvojem. Letošnje leto bi zato lahko bil slogan svetovnega dneva učiteljev tudi "nič o šoli brez učiteljev in učencev". In to naj bi veljalo za učitelje na vseh ravneh, od osnovne šole, srednje šole, fakultete, podiplomskega študija, pa tudi za vzgojitelje v vrtcih in dijaških domovih.

Učiteljski poklic je zahteven. Od učiteljic in učiteljev se pričakuje, da bodo inovativni, da bodo v učenje vključevali aktualne vsebine, ki jih je vedno več, da bodo potrpežljivi, razumevajoči in še marsikaj drugega. Prav je, da imajo vsi, ki spremljajo učiteljsko delo, ta pričakovanja. Prav pa bi tudi bilo, da vsi, ki spremljajo delo učiteljic in učiteljev, sodelujejo pri utrjevanju in oblikovanju teh zahtev.

Sem sodijo seveda starši, pa tudi predstavniki državnih in drugih institucij, ki nadzirajo, inštruirajo in spremljajo dejavnost šol ter preverjajo njihovo učinkovitost. Ko se pogovarjam s starejšimi učiteljicami in učitelji z več kot desetletno pedagoško prakso, me vedno znova opozorijo in spomnijo, da so rokohitrski in nedomišljeni posegi v šolo slaba popotnica za dobro delo. Da imajo taki posegi kratko sapo in da se "ne primejo", kot temu rečejo. Še posebej ne tisti ukrepi, ki skušajo uvajati neke vrste diferenciacijo.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je ob svetovnem dnevu učiteljev udeležil slavnostne prireditve Društva ravnateljev ptujskega področja, kjer so podelili priznanja in plakete dr. Franja Žgeča (foto: Stanko Gruden/STA)Eno izmed aktualnih vprašanj je vprašanje oblikovanja in graditve učiteljeve avtoritete ter kdo naj jo sooblikuje in določa njen razpon. Seveda je to najprej učitelj sam. Takoj za tem starši in institucije sistema. Podcenjujoče in pogosto nepremišljene ocene o delu učiteljic in učiteljev ter očitki o obsegu in količini opravljenega dela škodujejo učiteljski avtoriteti in, kar je še bolj pogubno, ogrožajo razumevanje velikega pomena, ki ga imata vzgoja in izobraževanje v našem času.

Avtoritete učiteljev nikoli nisem razumel – glede na to, da sem tudi sam učitelj – kot dejstva, ki služi samo sebi, ampak kot oporo, ki daje trdnost učnemu procesu ter povečuje učinkovitost dela z učenci.

Vaše društvo ravnateljev, ki vključuje petnajst šol, tako osnovne šole, vrtce kot glasbene šole, združuje nadvse pestro in zanimivo geografsko in demografsko okolje. Prežeto je z dobro tradicijo in cenjeno lokalno kulturo in je dobra zamisel, ki omogoča učinkovito povezovanje šol in učiteljev, poenotenje standardov, kriterijev dela, pa tudi ocenjevanja. Vaše društvo na ta način veliko prispeva k dobri koheziji in integraciji šol v lokalno okolje.

Prav je, da se danes, ko podeljujete priznanja in plakete dr. Franja Žgeča, spomnimo njegovega velikega prispevka in ugotovitev, ki so nadvse aktualne v današnjem času, ko nam iz različnih šol poročajo o resnih materialnih težavah staršev, ki z veliko težavo pokrivajo vse stroške, ki jih nalaga staršem šola – od dragih učbenikov, do malice, šole v naravi, prostočasnih dejavnosti in podobno.

Dr. Žgeč se je v svojih socioloških tekstih ukvarjal z bedo slovenskih šolarjev, ki jih je dobesedno izključevala iz šolskih klopi in jim preprečila, da bi razvili svoje talente. Danes, ko se soočamo z vsesplošnim varčevanjem, je za mene in verjetno za vas, ki vsakodnevno spremljate te razmere, to vprašanje nadvse aktualno. Ponavljam, tako kot sem že večkrat dejal: varčevalni ukrepi ne bi smeli ogrožati materialnih in življenjskih razmer nastajajočih družin in družin z več otroki. Materinstvo, družinsko življenje in otroci nujno potrebujejo primerno zaščito, ki smo jo tudi v teh časih sposobni zagotoviti s premišljeno politiko in skrbno zasnovanimi ukrepi. Sprejeti ukrepi žal teh dejstev, pa tudi vrednot, ki so povezane s tem, niso upoštevali. Že večkrat sem omenil, da je potrebno te napake popraviti in po potrebi tudi spremeniti zakone, ki so jih povzročili.

Spoštovane učiteljice in učitelji,

ob svetovnem dnevu učiteljev, ki je tudi dan vseh učečih širom po svetu, se vam zahvaljujem za opravljeno delo in za nadvse pomembno poslanstvo, ki ga s svojim zgledom uresničujete tako v šoli kot tudi v mnogih interesnih združenjih, društvih in v okolju, kjer živite. Mnogi med vami ste prostovoljci, ki v svojem prostem času pomembno prispevate k ustvarjanju pozitivnega miselnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladine. Čisto na koncu bi rad posebej čestital vsem prejemnikom priznanj in plakete dr. Franja Žgeča ter vsem letošnjim prejemnicam in prejemnikom nagrade Republike Slovenije na področju šolstva, ki se podeljuje za izjemne dosežke oziroma za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani