archived page

Predsednik ob 90. obletnici zveze šoferjev in avtomehanikov

Ljubljana, 14.7.2012  |  govor


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je ob dnevu šoferjev in avtomehanikov Slovenije udeležil slovesnosti ob 90. obletnici delovanja Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Predsednik si je pred začetkom slovesnosti ogledal povorko članov, praporščakov in vozil članov zveze šoferjev in avtomehanikov. V slavnostnem nagovoru je poudaril, da je zveza ena od prvih utemeljiteljev današnje prometne preventive in varne vožnje. V nadaljevanju pa je iz rok predsednika zveze Janka Vebra prejel posebno priznanje za dolgoletno sodelovanje z zvezo.Predsednik republike dr. Danilo Türk si je ogledal povorko članov, praporščakov in vozil članov Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)


Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na slovesnosti ob 90. obletnici delovanja Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije
Ljubljana, 14. julij 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesnosti ob 90. obletnici delovanja Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)Spoštovani šoferke, šoferji, avtomehaniki,
cenjeni visoki gostje,

današnja pomembna slovesnost ni le priložnost za praznovanje 90. obletnice vaše zveze, ampak predvsem priložnost za spomin na zelo pomembne pobude in aktivnosti, ki jih je imela vaša zveza od leta 1922 pa do danes. Zveza šoferjev in avtomehanikov je ena od prvih utemeljiteljev današnje prometne preventive in varne vožnje. V ustanovitvenih dokumentih vaše zveze je med cilji kot prva naloga zapisano izobraževanje in usposabljanje voznikov za varno vožnjo. V kasnejših pobudah so se vaši predhodniki zavzemali za celovito ureditev prometa za pešce, kolesarje in voznike. Ves čas ste se zavzemali za izboljšanje prometne discipline z nenehnim poučevanjem, ne le svojega članstva, ampak vseh voznikov motornih vozil, in to predvsem z namenom, da bi preprečili prometne nezgode in dvignili prometno varnost, kot ste zapisali v enem od svojih dokumentov pred več kot 60. leti. S svojimi izkušnjami ste bili ves čas na razpolago državnim organom, da jim pomagate. Opozarjali pa ste tudi takratno ljudsko oblast na izboljšanje varnosti javnega prometa.

Nadvse pomembna je bila vaša pobuda za ustanovitev Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu, katerega delo ste do takrat opravljali šoferji in avtomehaniki. Ob tej priložnosti je potrebno omeniti nekatere vaše aktivnosti, ki so predstavljale začetek organiziranih aktivnosti za varnost v cestnem prometu, kot so "mesec varnosti prometa", "učne ure v prometu", "varnostni pas" in "častne izjave voznikov", ki so jih obvezovale doslednega upoštevanja prometnih predpisov. Še posebej so odmevne aktivnosti, ki so jih šole sprejele kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih programov, kot so "kolesarski izpiti", "avtobusna učna ura" in različne razstave otroških risb o prometu. Že pred 60 leti ste veliko prispevali k varni poti otrok v šolo, zlasti prvošolcev na prvi šolski dan z akcijo varovanja učencev na poti v šolo. Vsem tem aktivnostim so se pridružile še mnoge druge, ki vas delajo razpoznavne kot ugledno organizacijo, ki je članica Svetovne organizacije poklicnih voznikov in Evropske zveze šoferjev.

Dovolj je torej razlogov, da ste lahko ponosni na svoje delo in na prehojeno pot, ki vas je utrdila kot ugledno društveno in civilnodružbeno organizacijo, ki je v preteklosti dokazala, da lahko bistveno pripomore k izboljšanju prometne varnosti. Šoferji ne poznate meja. Z dobrimi cestnimi povezavami združujete svet in na ta način postajate soodgovorni tudi za prometno varnost izven naših meja. Zato je prav, da ste vključeni v pomembne mednarodne projekte, kot je načrt za ohranitev 25.000 življenj na cestah Evrope in projekt Organizacije združenih narodov "Desetletje za večjo varnost na cestah 2011–2020".

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil slovesnosti ob 90. obletnici delovanja Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (foto: Tamino Petelinšek/STA)Ta pobuda in tudi njeno sprejetje s strani OZN kaže na posebno vrsto odgovornosti in pozornosti do problema, ki zadeva ves svet. V prometu letno umre 1.300.000 ljudi, več kot 50 milijonov je poškodovanih, nekateri imajo trajne posledice in postanejo težki invalidi, med poškodovanimi pa je največ mladih. Stroški teh nesreč so neverjetno visoki in presegajo 100 milijard dolarjev.

V Sloveniji smo v zvezi s tem storili že marsikaj. Pomembno nalogo so opravili tudi mediji. Imamo zelo aktivna društva in zavode z vrsto pobud. Dialog z njimi je vzpostavljen in deluje. Varnost v prometu ni muha enodnevnica, vsi se vedno bolj zavedamo, da gre za zelo kompleksno in dolgoročno prizadevanje za vzpostavitev prave prometne kulture. Ta je vedno izraz splošne kulture. Ključ za urejen in varen promet so poleg cest in varnih avtomobilov tudi medčloveški odnosi in spoštovanje drugih.

Učinkovito povezovanje različnih dejavnikov, od države do strokovnih in civilnodružbenih organizacij, daje dobre rezultate ter več prometne varnosti in več prometne in splošne kulture. Sestavni del tega so globalni koncepti in načrtno delovanje na področju preventive. Imamo spodbudne rezultate, še posebej če jih primerjamo s številkami iz časa, ko ste obeležili polovico vaše današnje obletnice. Takrat smo imeli skoraj šestkrat več mrtvih in ranjenih v prometu kot danes. Zlasti spodbudni so rezultati letošnjega polletja, ko je število mrtvih in ranjenih za več kot 30 odstotkov nižje kot v preteklem letu in ko so rezultati prometne varnosti bistveno boljši kot pred desetletjem. Pri teh dosežkih imate šoferji in avtomehaniki, ki skrbite za varne avtomobile, pomembno vlogo. Seveda so k temu veliko prispevali tudi različni ukrepi in druga civilna združenja, vendar se ob tem zavedajmo, da sta vsako življenje ali pa poškodba v prometu preveč tragična, da bi se lahko zaustavili ob pozitivnih trendih. Tudi spreminjanje zakonodaje na tem področju ne bi smelo biti preveč lahkotno in nepremišljeno.

Ob spominih na preteklost si moramo vedno zastaviti tudi cilje za prihodnost. Ti so nedvomno še večja varnost, nič mrtvih, nič ranjenih, okolju prijazna vozila, skrb za varna vozila in uveljavljanje javnega cestnega prometa, ki bo zadovoljil vse naše potrebe po varnem in hitrem premagovanju razdalj. Z vsemi temi cilji ste se že ukvarjali, to delo znate dobro opravljati in vsi pričakujemo od vas, da boste tem ciljem sledili tudi v prihodnje.

Predsednik Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije Janko Veber je predsedniku republike dr. Danilu Türku izročil posebno priznanje za dolgoletno sodelovanje z zvezo (foto: Tamino Petelinšek/STA)Spoštovane šoferke, šoferji, avtomehaniki,

zahvaljujem se vam za vaše dosedanje delo, ki ste ga v 90 letih vašega organiziranega delovanja opravili na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, in za vaš prispevek k izboljšanju prometne varnosti. Ta zahvala še posebej velja vsem vašim prostovoljcem, ki se z velikim zanosom in požrtvovalnostjo vključujejo v preventivno delo. Iskrene čestitke za vaš praznik in srečno vožnjo vam želim!
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani