archived page

Nagovor predsednika na posvetu o invalidih

Ljubljana, 12.4.2011  |  govor

opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash PlayerNagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na posvetu z naslovom Vloga invalidov in države pri spremljanju uresničevanja Konvencije o pravicah invalidov
Ljubljana, 12. april 2011


Lepo pozdravljeni!

Pred štirimi leti je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov sprejela mednarodno konvencijo o pravicah invalidov. V Sloveniji je bila ta konvencija ratificirana že naslednje leto. Doslej jo je ratificiralo že 95 držav članic Združenih narodov in tako hitre in obsežne ratifikacije ni bila deležna še nobena mednarodna konvencija v okviru Organizacije združenih narodov doslej.

V tem je pomembno sporočilo. Skrb za invalide in skrb za odpiranje možnosti invalidom postaja vse širše sprejeta, postaja globalna vrednota. Pri tem je pomembno načelo, ki smo si ga že vsi dobro zapomnili, vprašanje pa je, ali ga znamo dobro uresničevati. 4. člen konvencije zahteva posvetovanje, vključevanje invalidov, najširšo zastopanost invalidov v vseh oblikah odločanja, ki kakorkoli zadevajo njihove pravice, njihov položaj in njihove možnosti v družbi.

Pri nas smo že marsikaj storili, vendar ne moremo biti zadovoljni. Ne moremo biti zadovoljni s splošno vključenostjo invalidov v različne dejavnosti, v procese odločanja in v ustvarjanje možnosti za zaposlovanje in za vključevanje invalidov v družbo. Tu moramo storiti več in današnji posvet je priložnost, da damo vzpodbudo takšnemu napredku, ki ga potrebujemo.

Danes razpravljamo tudi o Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. S tem zakonom so povezani določeni pomisleki, določena opozorila in tudi to je pravzaprav dobro, kajti pove nam, da napredujemo, vendar nismo zadovoljni. Pustimo zakonu, da zaživi, in medtem poskušajmo čim bolje razumeti vse probleme, ki se pojavljajo, in zagotoviti čim boljše reševanje.

Naj za konec še enkrat poudarim – nič o invalidih brez invalidov! Pri vseh razpravljanjih o položaju, pravicah, možnostih invalidov naj bo čim širša zastopanost, čim bolj popolna inkluzivnost vseh invalidskih organizacij. Želim vam veliko uspeha pri delu in veselim se vaših sklepov.

© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani