archived page

Predsednik na sklepni prireditvi akcije Moj zdravnik 2012

Ljubljana, 5.4.2012  |  govor


Pozdravni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na sklepni prireditvi akcije Moj zdravnik 2012
Ljubljana, 5. april 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta se udeležila sklepne prireditve akcije Moj zdravnik 2012 (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovane zdravnice, spoštovani zdravniki,
urednica revije Viva ga. Vesna Žunič,
cenjeni visoki gostje,

izbor najboljših zdravnikov je svojevrstna manifestacija, ki omogoča izmenjavo mnogih sporočil, ki so povezana z zdravjem in delovanjem zdravstvenega sistema. Za nas, ki nismo zdravniki, smo pa vsaj potencialni pacienti, je ta izbor povezan tudi z radovednostjo in z željami izvedeti nekaj novega o razvoju medicine in javnega zdravja pri nas. Akcija Moj zdravnik je tudi barometer, ki sporoča zaznavanje odnosov z zdravniki, pacienti ter drugimi, ki se posredno srečujejo z vprašanji zdravja in zdravljenja preko svojih svojcev ali prijateljev.

Dejstvo, da se število ljudi, ki se neposredno vključujejo v to akcijo, iz leta v leto povečuje in letos že presega številko 22.000, pove tudi, da si ljudje želijo te komunikacije in da na nek način preko nje sporočajo svoja pričakovanja in svoj odnos do zdravnika. V šestnajstih letih, kolikor traja ta že tradicionalna akcija, je praktično skorajda vsak zdravnik v naši državi prejel glas zahvale.

Odnos med zdravnikom in bolnikom je več kot le priložnost za zdravljenje in za sprejemanje navodil v zvezi s svojim zdravjem in drugimi sporočili, ki jih posreduje zdravnik. Ta odnos mnogokrat razkriva tudi stalno potrebo, ki jo imajo ljudje po kontaktiranju, zaupanju, pa tudi posredovanju svojih mnenj o razmerah in o svojem življenju. Stiske in občutek nemoči mnogokrat odvzemajo zmožnost razreševanja vsakodnevnih problemov. Osamljenost, s katero se srečujejo predvsem starejši, postaja resen problem, pa tudi mnogokrat vzrok za poslabšanje zdravja. Na starejše bi morali biti v letošnjem evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti še posebej pozorni. Pot k zdravniku je zaradi vseh teh razlogov žal v mnogih primerih edina priložnost, da se ljudje zatečejo po pomoč, ko so v stiski. Staranje prebivalstva je nezadržen in svetovni proces. Z njim se v marsičem spreminja vloga medicine in zdravnikov, pa tudi občih vrednot, kot je obveznost skrbeti za lastno zdravje, za preventivo in pravočasno zdravljenje.

Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta se udeležila sklepne prireditve akcije Moj zdravnik 2012 (foto: Stanko Gruden/STA)Zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je stanje telesne, duševne, pa tudi socialne blaginje. Zdravljenje je vedno bolj vzpostavljanje ustreznega ravnotežja med človekom, njegovim okoljem, pa tudi položajem, ki ga ima v družbi. Dostopnost do zdravnika in še posebej do družinskega in do vseh tistih, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo na primarni ravni, je zato treba razumeti kot pravico do ustreznega in dosegljivega standarda, ki ga zagotavlja zdravstveni sistem, po drugi strani pa tudi kot odgovornost ljudi za lastno zdravje in za zdrav način življenja. Prav o primarni zdravstveni skrbi bi morali v naši javnosti vedeti več, se bolj pogovarjati o njej in poskrbeti za dobre, dolgoročne rešitve.

Vseslovenska akcija Moj zdravnik ob svoji 16. obletnici sporoča tudi to, da si ljudje želijo te svojevrstne komunikacije in pogovora z zdravniki, pa tudi z zdravstvenimi institucijami. Ta akcija ni le priložnost za oceno strokovnosti posameznega zdravnika, ampak predvsem možnost za izkazovanje medsebojne pozornosti, za izražanje iskrenih odnosov, pa tudi svojevrsten pokazatelj zaupanja v konkretnega zdravnika in zdravstveni sistem. Glas za zdravnika je svojevrsten dialog med ljudmi.

Izbor najboljšega zdravnika in mnenja, ki so posredovana v okviru te široke in množične akcije, so tudi dobra priložnost za ozaveščanje ljudi o odgovornosti do lastnega zdravja in do aktivne skrbi za zdravje, so priložnost za pogovor o zdravih življenjskih navadah, pa tudi o preventivnih aktivnostih za preprečevanje bolezni.

Zdravstvo kot sistem samo zase ne more biti učinkovito brez splošne podpore ozaveščenih ljudi in brez njihove aktivne vključitve v različne aktivnosti, ki razširjajo tudi zavest o urejenem okolju, odnosih na delovnem mestu, pogojih dela in socialni varnosti. Akcija Moj zdravnik posega na vsa ta področja, zato si z vsemi dosedanjimi uspehi in vzporednimi aktivnostmi zasluži polno pozornost.

Letošnja akcija je posebna tudi zato, ker v povezavi z Rdečim križem Slovenije utemeljuje in izpostavlja tudi poslanstvo te organizacije, ki je povezano s krvodajalstvom, solidarnostjo in humanostjo ter pomočjo posebej ranljivim skupinam ljudi. Akcija je izredno dobro medijsko spremljana in podprta. Tudi medijem gre zahvala za sporočila, ki jih s seboj nosi akcija Moj zdravnik.

Spoštovani,

dovolite mi, da se zahvalim reviji Viva za vztrajnost in vsa prizadevanja ter trud, ki ga vlaga v ta projekt, vsem prostovoljcem, ki aktivno sodelujejo pri njenih množičnih aktivnostih, in še posebej organizatorjem, ki pripravijo vse potrebno, da akcija odlično poteka.


Iskrene čestitke izbranim zdravnikom. Hvala vam.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani